Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania i odzyskiwania podatku VAT
Opis Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa podatkowego, w określonym poniżej zakresie. 1) Wsparcie dotyczące bieżących rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w zakresie wydatków roku budżetowego 2019, to jest bieżące konsultacje, w formie kontaktów telefonicznych lub e-mail, związane z rozliczaniem VAT przez Zamawiającego. Konsultacje realizowane będą zgodnie z potrzebami Zamawiającego i dotyczyć będą w szczególności ustalenia czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT, określenia właściwej stawki VAT dla wskazanych przez Zamawiającego czynności, sposobu dokumentowania czynności dla potrzeb VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego. 2) Doradztwo podatkowe związane z odzyskaniem podatku VAT w zakresie wydatków roku budżetowego 2019. W szczególności zakres tej części zamówienia obejmuje: • analizy prawa do odliczania podatku VAT przez Zamawiającego w zakresie wydatków majątkowych i wydatków bieżących poniesionych przez Zamawiającego w roku 2019, obejmującej m.in. określenie związku wydatków ze sprzedażą opodatkowaną VAT, ustalenie zakresu prawa do odliczenia VAT (pełne lub częściowe prawo do odliczenia), określenie możliwości zastosowania tzw. współczynnika i prewspółczynnika VAT oraz wskazanie ich wysokości, ustalenie momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT oraz dokumentów dających takie prawo, weryfikację prawidłowości stawek VAT zastosowanych przez kontrahentów Zamawiającego; • asystę w zakresie rozliczania podatku naliczonego VAT w deklaracjach VAT, w szczególności pomoc w przygotowaniu ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz korekt ewidencji deklaracji, jak również innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa; • reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach podatkowych i powiązanych z nimi postępowaniach sądowych. • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie działalności Zamawiającego zgodnie z potrzebami Zamawiającego
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.2.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-01-28
Termin składania ofert 2019-02-05 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (tel. 404-93-38; e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2019-02-22 11:22
Waloszek Hubert
192.95KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2019-02-21 13:49
Waloszek Hubert
207.49KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2019-01-28 14:07
Waloszek Hubert
248.13KB
Zaproszenie Zaproszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2019-01-28 14:07
Waloszek Hubert
469.98KB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2019-01-28 14:07
Waloszek Hubert
42.75KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2019-01-28 14:08
Waloszek Hubert
285.44KB
Liczba odwiedzin: 48164