Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Termomodernizacja oraz przebudowa dachu budynku remizy OSP Sucha – etap I
Opis Tryb - przetarg nieograniczony
Zamawiający Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Numer postępowania ZP.271.1.4.2017
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2017-04-28
Termin składania ofert 2017-05-16 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
telefon: 77404-93-38
email: h.waloszek@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
01. Ogłoszenie o zamówieniu 01. Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2017-07-05 13:41
Kozołup Marek
492.89KB
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2017-07-05 13:40
Kozołup Marek
0.97MB
03. Przedmiar robót 03. Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2017-07-05 13:40
Kozołup Marek
87.98KB
04. Pozwolenie na budowę 04. Pozwolenie na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2017-07-05 13:40
Kozołup Marek
1.05MB
05. Projekt budowlany 05. Projekt budowlany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2017-07-05 13:40
Kozołup Marek
2.53MB
06. Inwentaryzacja 06. Inwentaryzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2017-07-05 13:39
Kozołup Marek
1.49MB
07. Charakterystyka energetyczna budynku 07. Charakterystyka energetyczna budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2017-07-05 13:39
Kozołup Marek
499.72KB
08. Specyfikacja Techniczna 08. Specyfikacja Techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2017-07-05 13:38
Kozołup Marek
740.15KB
09a. Formularze - doc 09a. Formularze - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2017-07-05 13:38
Kozołup Marek
183.5KB
09b. Formularze - pdf 09b. Formularze - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2017-07-05 13:38
Kozołup Marek
595.05KB
10. Zbiorcze zestawienie ofert 10. Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2017-07-05 13:38
Kozołup Marek
421.07KB
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2017-07-05 13:37
Kozołup Marek
597.61KB
12. Informacja o zawarciu umowy 12. Informacja o zawarciu umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2017-07-05 13:37
Kozołup Marek
605.44KB
Liczba odwiedzin: 8797