Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania chronione
Opis Przedmiotem zamówienia jest drugi etap przebudowy budynku Zajadu Strzeleckiego polegający na przebudowie pomieszczeń części północnej budynku (powierzchnia ok. 1 011 m2) z funkcji hotelowej na funkcję mieszkalną (12 mieszkań chronionych), zgodnie z dokumentacją projektową i zmianami do projektu.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.12.2017
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-09-15
Termin składania ofert 2017-10-02 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2017-09-15 13:54
Goczoł Jacek
828.4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2017-09-15 13:54
Goczoł Jacek
1.1MB
PB.Przedmiar robót PB.Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2017-09-15 13:52
Goczoł Jacek
1.19MB
PB.Część budowlana PB.Część budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2017-09-15 11:50
Goczoł Jacek
9.22MB
PB.Część sanitarna PB.Część sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2017-09-15 11:49
Goczoł Jacek
11.16MB
PB.Część elektryczna PB.Część elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2017-09-15 11:48
Goczoł Jacek
6.28MB
PB.Część SAP PB.Część SAP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2017-09-15 11:48
Goczoł Jacek
1.2MB
PW.Część budowlana PW.Część budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2017-09-15 11:47
Goczoł Jacek
12.03MB
PW.Część sanitarna PW.Część sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2017-09-15 11:47
Goczoł Jacek
13.33MB
PW.Część elektryczna PW.Część elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2017-09-15 11:46
Goczoł Jacek
6.28MB
PW.SAP PW.SAP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2017-09-15 11:46
Goczoł Jacek
1.2MB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2017-09-15 11:46
Goczoł Jacek
3.1MB
Dokumentacja techniczna zamienna Dokumentacja techniczna zamienna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2017-09-15 13:53
Goczoł Jacek
402.84KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2017-09-15 13:53
Goczoł Jacek
1.18MB
Formularze (doc) Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2017-09-15 13:54
Goczoł Jacek
177KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
2017-10-02 13:24
Goczoł Jacek
590.7KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
2017-10-03 15:30
Goczoł Jacek
671.07KB
Liczba odwiedzin: 8789