Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: likwidację części nasypu na wyspie środkowej ronda i wykonanie w jego miejscu nawierzchni z kostki granitowej, przebudowę wysp dzielących, poszerzenie jezdni na wlotach i od strony terenu, przebudowę istniejącego oświetlenia ronda oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej i wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.4.2018
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-02-06
Termin składania ofert 2018-02-21 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2018-02-21 12:56
Waloszek Hubert
156.24KB
Zestawienie złożonych ofert Zestawienie złożonych ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2018-02-21 12:56
Waloszek Hubert
175.54KB
OgłoszenieTablica OgłoszenieTablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
2018-02-06 15:19
Goczoł Jacek
640.98KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2018-02-06 15:19
Goczoł Jacek
1.95MB
Przedmiary robót Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2018-02-06 15:19
Goczoł Jacek
2.43MB
Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2018-02-06 15:19
Goczoł Jacek
5.05MB
Projekt stałej organizacji ruchu Projekt stałej organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2018-02-06 15:18
Goczoł Jacek
902.82KB
STWiOR STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2018-02-06 15:18
Goczoł Jacek
4.94MB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2018-02-06 15:18
Goczoł Jacek
1.16MB
Formularze (doc) Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2018-02-06 15:17
Goczoł Jacek
188KB
Liczba odwiedzin: 16693