Mapa serwisu Książka teleadresowa Dla niepełnosprawnych Poleć stronę Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową Kontakt Strona główna


Ikony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
Ogłoszenia ›› Komunikaty i wykazy ›› Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ›› Plany miejscowe - w toku ›› Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie Powrót Wersja do druku Zmniejsz Powiększ
Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 i wszedł w życie dnia 17 czerwca 2016 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl w zakładce: BIP/Plany, strategie, programy/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 czerwca 2016 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 czerwca 2016 r. poz. 1217), w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 14 ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 4 pkt 2, § 16 ust. 4 pkt 2 w sformułowaniach „minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1500 m2” w zakresie zapisów „uzyskana w wyniku podziału nieruchomości”.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

Pliki do pobrania:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (PDF, 239.78 kB)
obszar objęty zmianą planu (PDF, 177.28 kB)
treść ogłoszenia o przystąpieniu (PDF, 419.22 kB)
treść ogłoszenia o wyłożeniu (PDF, 443.93 kB)
Ogłoszenia

Informację wytworzył(a)/wprowadził(a): Magdalena Wolańska (2011-11-17 12:00:23)
Informację zmodyfikował (a): Magdalena Wolańska (2016-06-16 08:17:51)
Rejestr zmian podstrony