Mapa serwisu Książka teleadresowa Dla niepełnosprawnych Poleć stronę Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową Kontakt Strona główna


Ikony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie
Ogłoszenia ›› Komunikaty i wykazy ›› Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ›› Plany miejscowe - w toku ›› Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie Powrót Wersja do druku Zmniejsz Powiększ
W chwili obecnej projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” jest w fazie opiniowana i uzgadniana z właściwymi instytucjami i organami.
Po zakończenu tego etapu gmina ogłosi o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

 
Projektem planu objęty jest obszar ograniczony:
• od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94,
• od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice,
• od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie,
• od strony zachodniej – pierwszorzędną nieczynną linią kolejową nr 175 relacji Kłodnica – Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork i drogą krajową nr 88.
 
 

Pliki do pobrania:
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu (PDF, 239.78 kB)
obszar objęty zmianą planu (PDF, 177.28 kB)
treść ogłoszenia o przystąpieniu (PDF, 419.22 kB)
Ogłoszenia

Informację wytworzył(a)/wprowadził(a): Magdalena Wolańska (2011-11-17 12:00:23)
Informację zmodyfikował (a): Magdalena Wolańska (2015-02-04 13:01:09)
Rejestr zmian podstrony