Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków

otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-05

Ważne do:

 

SZCZEGÓŁY OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Rodzaj zadania działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Numer i data  Zarządzenia  w sprawie ogłoszenia konkursu 18/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do 35.000 zł
Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od dnia 14 stycznia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r.
Termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2019r.  - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
Miejsce i warunki składania ofert

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Zamknięta koperta z dopiskiem "konkurs niepełnosprawni" oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 11 stycznia 2019r.
Osoby/komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu

Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych - tel. 77 404 93 34

Status

zakończony

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2018-12-05 10:49
Gałka Magdalena
244.16KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018 - treść ogłoszenia Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018 - treść ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2018-12-05 10:50
Gałka Magdalena
1.38MB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
2018-12-05 10:51
Gałka Magdalena
255.62KB
Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej Karta zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2018-12-05 10:52
Gałka Magdalena
55.65KB
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2018-12-05 10:52
Gałka Magdalena
1.91MB
Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2019-01-11 12:39
Gałka Magdalena
301.5KB
Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2019-01-11 12:40
Gałka Magdalena
306.35KB
Liczba odwiedzin: 14271