Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Rozmierce

Data publikacji: 2017-03-27

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 6.03.2017 r. na żądanie T-Mobile Polska S.A., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, występującej przez pełnomocnika Pana Łukasza Gałkę, z firmy SEMIX, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 12/1, wszczęto

postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej „55541_Rozmierka” polegającej na:

 1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 55,50 m nad poziomem terenu,
 2. montażu 6 anten sektorowych na wysokości 51,00 m nad poziomem terenu:
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 100º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 220º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 340º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 100º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 220º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 340º,
 3. montażu 1 anteny radioliniowej na wysokości 48,5 m nad poziomem terenu, działającej w paśmie 23 GHz, skierowanej na azymut 283º,
 4. montażu ramy z urządzeniami teletechnicznymi do obsługi pracy anten,
 5. budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1807 O,
  przewidzianej do realizacji w Rozmierce przy drodze powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów (działka ozn. nr ewid. gruntu 724), na działkach ozn. nr ewid. gruntu 745 i 724.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić wnioski i uwagi w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca nr 1, pokój nr 24 lub 25 (informacja tel.: 77 4049347, 77 4049344 w godzinach pracy urzędu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 marca 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2017-07-18 09:24
Kozołup Marek
244.81KB
Liczba odwiedzin: 36851