Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Rozmierce

Data publikacji: 2017-05-26

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „55541_Rozmierka” polegającej na:

 1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 55,50 m nad poziomem terenu,
 2. montażu 6 anten sektorowych na wysokości 51,00 m nad poziomem terenu:
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 100º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 220º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 800/2600 MHz, skierowanej na azymut 340º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 100º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 220º,
  • ATR4518R6 działającej na częstotliwościach 900/1800/2100 MHz, skierowanej na azymut 340º,
 3. montażu 1 anteny radioliniowej na wysokości 48,5 m nad poziomem terenu, działającej w paśmie 23 GHz, skierowanej na azymut 283º,
 4. montażu ramy z urządzeniami teletechnicznymi do obsługi pracy anten,
  przewidzianej do realizacji w Rozmierce przy drodze powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów (działka ozn. nr ewid. gruntu 724), na części działki ozn. nr ewid. gruntu 745.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 26 maja 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2017-07-18 09:13
Kozołup Marek
162.51KB
Liczba odwiedzin: 36842