Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Strzelcach Opolskich, w rejonie ul. Toszeckiej

Data publikacji: 2017-05-26

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR2502_C polegającej na:

 1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 49,5 m (wraz z sztycą odgromową);
 2. montażu 12 anten sektorowych Huawei na wysokości 47,1 m nad poziomem terenu:
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 290º,
  • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º;
 3. montażu 3 anten radioliniowych na wysokości 43,5 m nad poziomem terenu, działających w paśmie: 80000 MHz, 23000 MHz i 32000 MHz, skierowanych na azymuty: 279º, 224º i 36º;
 4. montażu 15 urządzeń RRU;
 5. montażu urządzeń sterujących;
  przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich, na działce ozn. nr ewid. gruntu 2184 (w rejonie ul. Toszeckiej).

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 26 maja 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść obwieszczenia Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2017-07-18 09:03
Kozołup Marek
162.6KB
Liczba odwiedzin: 36844