Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku

Data publikacji: 2016-10-11

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2016-10-14
Termin odwołania: 2016-10-29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko-Grodzisko w miejscowości Grodzisko, ul. Główna,
    przewidzianej do realizacji na części działek ozn. nr ewid. gruntu 1093 i 963/1 położonych w Grodzisku.

Ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można się zapoznać oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, wnieść uwagi i zastrzeżenia, w Biurze Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie (II piętro, pokój nr 25, w godzinach pracy urzędu) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 października 2016 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2017-07-18 12:25
Kozołup Marek
159.1KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2017-07-18 12:25
Kozołup Marek
226.99KB
Liczba odwiedzin: 56888