Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” (Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3200 i weszła w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

Z tekstem ww. zmiany planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

Zmiana planu dotyczy części tekstowej obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” przyjętego Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 11 lutego 2015 r. poz. 315), w zakresie § 10 pkt 1 oraz § 17 pkt 4, pkt 5 i pkt 6 lit. a. Pozostałe ustalenia tego planu nie podlegają zmianie.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Treść ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu Treść ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2017-06-20 13:59
Kozołup Marek
264KB
 Treść ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu Treść ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
2017-06-20 13:59
Kozołup Marek
317.08KB
 Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2017-06-20 13:59
Kozołup Marek
589.22KB
 Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2017-06-20 13:59
Kozołup Marek
371.65KB

Redakcja strony - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-20 13:09:50
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2018-01-09 09:08:20
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2018-01-09 09:08:14
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2018-01-09 09:08:14
Liczba odwiedzin: 1255
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do parlamentu europejskiego 2019 Wybory do parlamentu europejskiego 2019