Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika o poj. 50m3 planowanego do realizacji przez Intersielsia Mc Bride Polska sp. z o.o.

Data publikacji: 2018-05-04

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 2.05.2018r.

 

GK.6220.25.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 29.06.2017r. Intersilesii Mc Bride Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich
nr GK.6220.25.2017 z dnia 30.04.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 wraz z instalacją do trzech mieszalni na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska
Sp. z o.o. na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36 obręb Strzelce Opolskie przy ul. Matejki 2a.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 4 maja do 17 maja 2018r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2018-05-04 13:14
Koszela Adam
360.98KB
Liczba odwiedzin: 185669