INSTRUKCJA BIP

drukuj

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Znajdujecie się Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

W prawej części banera BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich został umieszczony przycisk ekranowy do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl).

Menu poziome BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich zawiera:

  • przycisk ekranowy umożliwiający dostęp do strony głównej BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Strona główna),
  • przycisk ekranowy umożliwiający dostęp do strony głównej serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Serwis internetowy Strzelec Opolskich)

Poniżej banera BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich został umieszczony moduł wyszukujący, umożliwiający przeszukanie treści stron BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Strona główna BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich została podzielona na następujące działy:

  • Ogłoszenia - zawiera bieżące ogłoszenia związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich;
  • Menu Podmiotowe - informacje publiczne dotyczące struktury oraz podstaw funkcjonowania Gminy Strzelce Opolskie;
  • Menu tematyczne - kategorie tematyczne, w których są zebrane uporządkowane tematycznie informacje związane ze sprawami realizowanymi przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich;
  • Inne - zawiera pozostałe informacje, których obowiązek publikacji wynika w szczególności z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W dolnej części BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich znajduje się:

  • rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych w BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
  • imię i nazwisko osoby, która wprowadziła zmiany w zawartości BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
  • informacja o liczbie odwiedzin strony BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.