Nieodpłatna pomoc prawna

drukuj

Od początku roku 2016 w całej Polsce rozpoczyna funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W Strzelcach Opolskich radcy prawni dyżurować będą w cztery dni w tygodniu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2, pokój nr 7.
W załączeniu informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu strzeleckiego wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i ma zniwelować zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Informację opracował(a): A I (2017-01-09)
Informację wprowadził(a): A I (2017-02-15)
Informację zmodyfikował(a): A I (2017-02-15)