Uchwały Rady Miejskiej

drukuj
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
266 Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Szymiszów-Osiedle i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szymiszowie. 2017-04-26
265 Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym; 2017-04-26
264 Uchwała Nr XXXIII/264/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Strzelce Opolskie; 2017-04-26
263 Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie; 2017-04-26
262 Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia”. Niniejsza uchwała został błędnie skierowana do Nadzoru Wojewody w ramach Systemu eNadzór, a nie jak być powinno do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 2017-04-26
261 Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Strzelce Opolskie; 2017-04-26
260 Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Strzelce Opolskie konsultacji społecznych projektu „Strzelecki Budżet Obywatelski roku 2018” 2017-04-26
259 Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 przyjętą Uchwałą Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-04-26
258 Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r 2017-04-26
257 Uchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Zakładowej. 2017-04-26