Uchwały Rady Miejskiej

drukuj
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Numer Tytuł Data
277 UCHWAŁA NR XXXV/277/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Twoje M”, ustalenia zasad jego realizacji oraz kryteriów naboru uczestników programu 2017-06-28
276 UCHWAŁA NR XXXV/276/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha 2017-06-28
275 UCHWAŁA Nr XXXV/275/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2020 2017-06-28
274 UCHWAŁA NR XXXV/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2017 r. 2017-06-28