Dotyczące sprzedaży nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotyczące sprzedaży nieruchomości

Zawiadomienie Burmistrza Strzelec Opolskich o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. u zbiegu ulic Opolskiej i ul. Dąbrowskiego

Data publikacji: 2020-09-10

Ważne do:

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH


Ogłoszony na dzień 3.09.2020r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich u zbiegu ul. Opolskiej i ul. Dąbrowskiego, obejmującej działkę nr 1765/4 z mapy 8 o pow. 0,0368ha, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem nieczynnych szaletów miejskich, w 2/3 wysokości posadowionym poniżej poziomu gruntu oraz parkingiem utwardzonym kostką betonową, zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1765/4 posiada oznaczenie użytku Bi.
Dla działki nr 1765/4 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00015200/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 400.000zł.
W oznaczonym terminie wskazanym w ogłoszeniu wadium w wymaganej wysokości wpłaciły 2 osoby, które nie przystąpiły do przetargu.

 

Liczba odwiedzin: 111289