Poleć stronę Dodaj do ulubionych Dla niepełnosprawnych Mapa serwisu Ksi‘żka teleadresowa Kontakt Ustaw jako startow‘ Strona główna Mapa serwisu Ksi‘żka teleadresowa Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Poleć stronę Ustaw jako startow‘ Kontakt Strona główna BIP Wersja niemiecka Wersja angielska Strona główna Newsletter RSS Ogłoszenia Informacje gospodarcze Aktualnoťci
Dzisiaj jest: 24 października 2016 szukaj
Aktualności
Strzelce Opolskie
Sołectwa
Rozwój miasta i gminy
Gospodarka
Turystyka
Kultura
Sport i rekreacja
Oświata i edukacja
Linki
Ekologia
Informator miejski
Pomoc społeczna
Organizacje pozarządowe
Spis Rolny
Spis Powszechny 2011
Strategia Rozwoju 2014- 2020

Strona głównaWydarzeniaKomunikatyCo, gdzie, kiedy ?Informacje z mediówInformator miejski
Władze miejskieWydziały i referatyWyszukiwarka sprawPrzetargiOferty inwestycyjneDla prasy
Komunikaty Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Powrót Wersja do druku Zmniejsz Powiększ
 BIP ›› Komunikaty i wykazy ›› Komunikaty Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ponownie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. „w sprawie sposobu przedkładania Wojewodzie informacji o rodzaju ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska” Burmistrz ma obowiązek składania Wojewodzie informacji w opisanym zakresie w tym dotyczących azbestu w terminie do 31 marca każdego roku.

Wobec powyższego uprzejmie proszę wszystkich właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest o rzetelne wypełnienie druku ,który stanowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”.

Druki opracowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
Można je otrzymać u Sołtysa lub w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1, pok. nr 1 lub nr 21 w poniedziałki od 8 00 – 1600 , w pozostałe dni od godz. 730 – 1530.

Złożenie wypełnionego druku nie spowoduje konsekwencji w stosunku do poszczególnych mieszkańców, jedynie pozwoli wykonać w/w obowiązek ustawowy i zinwentaryzować materiały azbestowe w celu opracowania harmonogramu działań w zakresie jego usuwania z terenu Gminy Strzelce Opolskie.

Wypełniony druk należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 , w pok. Nr 1 .
Pliki do pobrania:
Pobierz druk (PDF, 11.76 kB)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przeróbki wapienia w związku z eksploatacją złoża wapienia triasowego „Szymiszów” na działkach o nr nr: 472 i 473 obręb Szymiszów. 2016-10-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+078 – 42+782 z podziałem na zadania A i B. 2016-10-21
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016-10-17

Informację wprowadził (a): Bogdan Koteluk (2006-08-31 15:29:41)
Informację zmodyfikował (a): Adam Koszela (2016-10-21 11:44:17)