Akt zgonu - Biuletyn Informacji Publicznej


Akt zgonu

Akt zgonu
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 3
tel. 077 404 93 15
fax 077 461 44 22
e-mail: 

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 •  Karta zgonu
 •  Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
 •  Dowód osobisty zmarłego oraz jego współmałżonka (jeśli żyje)
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Zgon osoby należy zgłosić do trzech dni od dnia zgonu.
Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu

Inne wskazówki, uwagi:

Właściwość miejscowa

Sprawy związane ze zgonem załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w obszarze którego miał miejsce zgon.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 •  małżonek lub dzieci zmarłego
 •  najbliżsi krewni i powinowaci
 •  osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
 •  administrator budynku
 •  osoby, które były obecne przy zgonie

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

Sposób załatwienia sprawy

Osobiście przez zgłaszającego zgon

Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U. 2012r. poz. 788)
 •  Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011r. Dz.U. nr 212, poz. 1264)

Redakcja strony - Akt zgonu rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:37:16
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:38:16
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:38:14
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:38:14
Liczba odwiedzin: 1252