Lobbing

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr I/321/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr I/321/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr I/321/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr I/321/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2020 r. przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr I/321/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w sprawie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.