BIP
Instrukcja BIP - Biuletyn Informacji Publicznej


Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Znajdujecie się Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

W prawej części banera BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich został umieszczony przycisk ekranowy do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl).

Menu poziome BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich zawiera:

  •  przycisk ekranowy umożliwiający dostęp do strony głównej BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Strona główna),
  •  przycisk ekranowy umożliwiający dostęp do strony głównej serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Serwis internetowy Strzelec Opolskich)

Poniżej banera BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich został umieszczony moduł wyszukujący, umożliwiający przeszukanie treści stron BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Strona główna BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich została podzielona na następujące działy:

  •  Ogłoszenia - zawiera bieżące ogłoszenia związane z działalnością Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich;
  •  Menu Podmiotowe - informacje publiczne dotyczące struktury oraz podstaw funkcjonowania Gminy Strzelce Opolskie;
  •  Menu tematyczne - kategorie tematyczne, w których są zebrane uporządkowane tematycznie informacje związane ze sprawami realizowanymi przez Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich;
  •  Inne - zawiera pozostałe informacje, których obowiązek publikacji wynika w szczególności z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W dolnej części BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich znajduje się:

  •  rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych w BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
  •  imię i nazwisko osoby, która wprowadziła zmiany w zawartości BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
  •  informacja o liczbie odwiedzin strony BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Rejestr zmian strony Instrukcja BIP

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-22 10:01:08
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 10:05:45
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 10:05:44
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 10:05:44
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4424