Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 127.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich 2021-04-16 2021-05-05
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+ 2021-04-15 2021-04-30
Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku remizy OSP w Kadłubie 2021-04-13 2021-04-29
„Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha ÷ Grodzisko – opracowanie dokumentacji projektowej” 2021-03-09 2021-03-19
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2021-02-19 2021-03-01
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 2021-02-19 2021-02-26
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”. 2021-02-18 2021-02-26
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego”. 2021-02-11 2021-02-19
Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2021 r. 2021-02-05 2021-02-18
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego”. 2021-01-28 2021-02-10
Liczba odwiedzin: 77955