BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 219.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - pierwsze wyposażenie obiektu 2024-04-02 2024-04-10
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – zakup tłucznia 2024-03-18 2024-03-26
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich - pierwsze wyposażenie obiektu 2024-03-13 2024-03-20
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Strzelce Opolskie wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej 2024-02-23 2024-03-25
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2024-02-14 2024-03-04
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op.” 2024-02-12 2024-02-23
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów dla zadania pn. „Modernizacja alejek w zabytkowym Parku Renardów w Strzelcach Opolskich”. 2024-02-05 2024-02-16
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap I 2023-12-22 2024-01-22
Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - etap I 2023-12-15 2024-01-10
Wykonanie przeglądów sieci elektroenergetycznych zasilających oświetlenie uliczne wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji. 2023-10-11 2023-10-18
Liczba odwiedzin: 146781