BIP
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2014r. poz.1195) Gmina Strzelce Opolskie informuje, że w 2015 roku nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego żadna petycja, co do której podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia byłaby Rada Miejska w Strzelcach Opolskich lub Burmistrz Strzelec Opolskich.

 

Rejestr zmian strony Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-22 09:42:53
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:43:06
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:43:04
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:43:04
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3870