BIP
Jednostki organizacyjne gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Jednostki organizacyjne gminy

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 9 ust. 1 zawiera upoważnienie dla Gminy reprezentowanej przez Radę Miejską do tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zadania tych jednostek koncentrują się na wykonywaniu zadań gminy na rzecz wspólnoty samorządowej. O tym więc jakie jednostki organizacyjne funkcjonują w danej gminie decydują potrzeby społeczności lokalnej oraz finansowe możliwości gminy.

Zgodnie z par. 4 ust. 2 Statutu Gminy Strzelce Opolskie (Uchwala Nr XVIII/197/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Opolskie), Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian strony Jednostki organizacyjne gminy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 8361