BIP
Pliki do pobrania - Biuletyn Informacji Publicznej


Pliki do pobrania

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1183
2019-03-04 15:31 Gałka Magdalena 25.36KB
{format} Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1078
2019-03-04 15:32 Gałka Magdalena 21.28KB
{format} Wzór oferty realizacji zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1284
2017-08-03 10:42 Gałka Magdalena 147.5KB
{format} Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dla konkursów ogłoszonych przed 1 marca 2019r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1231
2017-08-03 10:44 Gałka Magdalena 158.5KB
{format} Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1246
2019-03-04 15:09 Gałka Magdalena 19.37KB
{format} Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1292
2019-03-04 15:09 Gałka Magdalena 17.09KB
{format} Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1376
2017-08-03 09:54 Gałka Magdalena 62KB
{format} Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu sport
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1283
2017-08-03 09:58 Gałka Magdalena 63KB
{format} Wzór karty zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1184
2022-12-16 09:53 Gałka Magdalena 363.87KB
{format} Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 7 lutego 2020r. zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 882
2020-02-10 14:19 Gałka Magdalena 507.55KB
{format} Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1135
2018-05-28 16:04 Gałka Magdalena 1.91MB
{format} Wzór wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich organizowanych przedsięwzięć
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1209
2019-03-04 15:02 Gałka Magdalena 37.5KB
{format} Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie procedury oraz zasad obejmowania przedsięwzięć i imprez Honorowym Patronatem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1289
2019-03-04 14:28 Gałka Magdalena 494.73KB
{format} Uchwała Nr XVI/166/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 944
2019-12-11 12:53 Gałka Magdalena 1.09MB
{format} Uchwała Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1475
2017-06-16 12:29 Kozołup Marek 10.67MB
{format} Uchwała Nr XIV/78/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1352
2022-04-20 13:38 Gałka Magdalena 858.15KB
{format} Wniosek o przyznanie stypendium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1164
2022-04-20 13:47 Gałka Magdalena 109.98KB
{format} Uchwała Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1227
2017-08-10 08:30 Gałka Magdalena 119.92KB
{format} Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 872
2020-04-15 12:21 Gałka Magdalena 74KB
{format} Wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 892
2020-04-15 12:22 Gałka Magdalena 16.9KB

Rejestr zmian strony Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 12:29:28
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 22001