BIP
Projekt


Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) pt. „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Harmonogram projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1386
2017-06-16 12:46 Kozołup Marek 408.01KB
{format} Lista zakwalifikowanych uczestników projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1225
2017-08-03 10:47 Kiszczyk Michał 609.37KB
{format} Lista rezerwowa potencjalnych uczestników projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1359
2017-06-16 12:46 Kozołup Marek 265.52KB

Rejestr zmian strony Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 12:43:26
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2017-08-07 11:20:29
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2017-08-07 11:20:26
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2017-08-07 11:20:26
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 8328