Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Biuletyn Informacji Publicznej


Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informacje ogólne

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 - tekst jednolity) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wzorem i zawartością określoną w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wniosek Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724
2017-06-14 15:36
Katowice IntraCOM
32.9KB

Redakcja strony - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2017-07-26 10:49:19
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3436