BIP
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - Biuletyn Informacji Publicznej


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza Strzelec Opolskich w drodze zarządzenia.

Aktualnie obowiązujący Regulamin Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku na podstawie Zarządzenia Nr I/67/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia  26 listopada 2021 roku. https://bip.strzelceopolskie.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_kierownika_urzedu/9356.html (z późn. zmianami).

Rejestr zmian strony Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2024-07-02 10:51:21
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-07-02 10:51:24
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-07-02 10:51:21
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2024-07-02 10:51:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 8753