BIP
Konsultacje społeczne innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje społeczne innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
2024-07-11 11:16 Gałka Magdalena 12.65MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
2024-07-11 11:01 Gałka Magdalena 6.57MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawo jazdy odpowiedniej kategorii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
2024-06-12 12:46 Gałka Magdalena 4.92MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2024-06-06 12:47 Gałka Magdalena 5.85MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
2024-02-29 09:39 Gałka Magdalena 6.99MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2024-01-23 09:01 Gałka Magdalena 523.95KB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2024-01-12 10:53 Gałka Magdalena 3.19MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2023-12-13 08:33 Gałka Magdalena 1.12MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
2023-08-18 14:06 Gałka Magdalena 1.35MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2023-07-10 15:56 Gałka Magdalena 5.58MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/2020 z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących sie na kierunku lekarskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-06-09 08:21 Gałka Magdalena 3.98MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2023-06-02 12:08 Gałka Magdalena 4.61MB
{format} Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-05-17 15:25 Gałka Magdalena 1.31MB

Rejestr zmian strony Konsultacje społeczne innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kiszczyk Michał 2017-08-01 09:15:29
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2023-06-09 08:22:26
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2023-06-09 08:22:21
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2023-06-09 08:22:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 674