BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4747
Jak szukać?
4367
Najczęściej szukane informacje
3895
Redakcja BIP
3613
Zgromadzenia
32
Informacje dla niesłyszących
23
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
563410
Kadencja 2010-2014
561566
Zarządzenia Kierownika Urzędu
528059
Kadencja 2014-2018
523280
Kadencja 2002-2006
440898
Kadencja 2018-2023
168077
Rozstrzygnięte oferty pracy
66173
Aktualne oferty pracy
52175
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
46373
Urząd Miejski
38719
Zarządzenia Burmistrza
20678
Rekrutacja zakończona
14906
Struktura Urzędu
13718
Wydziały
11927
Referaty
8806
8433
Oświadczenia majątkowe
8421
Radni
8194
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6645
Władze Gminy
6017
Burmistrz
5867
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5534
Pracownicy
5385
Praktyki i staże
4913
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4631
Schemat struktury
4382
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Referat Podatkowy
4128
Biuro Architekta Miejskiego
4108
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3875
3805
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3658
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3584
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3559
3542
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3429
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3421
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3385
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Skarbnik Gminy
3378
Referat Organizacji
3307
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Sekretarz Gminy
3270
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3255
I Zastępca Burmistrza
3181
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3153
II Zastępca Burmistrza
3134
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3039
referat_inwetycyjny
2993
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2923
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2880
Referat Budżetowy
2877
Referat Spraw Społecznych
2876
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2862
referat_rolnictwa
2842
Biuro Informatyki
2674
2663
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2655
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2649
Referat Sportu i Rekreacji
2527
Biuro Prawne
2464
referat_funduszy_pomocowych
2395
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2360
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2329
Referat Spraw Społecznych
2317
Inspektor Ochrony Danych
2283
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2280
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2279
2270
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2260
2204
Referat Sportu i Rekreacji
2195
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
2144
Pion Ochrony
2142
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2081
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2040
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2021
1990
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
Biuro Prawne
1926
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1905
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1894
Biuro Architekta Miejskiego
1887
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1836
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1814
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1788
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1764
Pion Ochrony
1704
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1682
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1655
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
1654
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1605
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1588
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1561
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1547
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1498
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1477
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1471
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1463
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1434
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1433
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1429
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1424
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1420
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1406
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1387
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1377
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1371
Inspektor Ochrony Danych
1371
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1370
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1370
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1362
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1351
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1347
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1347
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1343
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1324
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1317
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1314
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1312
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1309
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1292
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1286
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1285
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1285
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1256
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1250
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1249
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1189
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1140
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1044
referat_ewidencji
1026
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
994
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
878
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
844
Koordynator do spraw dostępności
826
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
808
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
770
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
746
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
697
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
697
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
695
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
683
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
633
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
622
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
618
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
565
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
556
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
556
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
537
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
528
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
513
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
502
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
499
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
482
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
460
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
426
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
405
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
405
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
396
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
394
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
378
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
375
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
362
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
358
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
329
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
329
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
329
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
328
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
321
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
314
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
306
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
306
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
282
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
271
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
268
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
249
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
223
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
210
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
187
Elvisform
176
Elvistest
161
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
152
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
104
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
72
elvisbajerant
37
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
35
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
27
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4759468
Ogłoszenia
548503
Dokumenty
481475
Strona główna BIP
212279
Wyniki wyszukiwania
22224
Poprzednia wersja
20422
Brak strony
18325
Poprzednia wersja
6249
Mapa witryny BIP
6215
Statystyka strony
3849
Polityka prywatności
3359
Jak szukać
3183
Zastrzeżenia prawne
3100
Instrukcja BIP
3085
Jak korzystać z BIP
3028
Redakcja BIP
2999
Deklaracja dostępności
2633
Podgląd w szablonie strony
423
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
12791
Podstawy prawne działania Gminy
7545
Budżet Gminy
6816
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5839
5146
Jednostki organizacyjne gminy
4862
Informacje dotyczące Budżetu
4480
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4118
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4092
Informacje dot. budżetu 2018
4007
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3856
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3492
Informacje dot. budżetu 2017
3190
Środowiskowy Dom Samopomocy
3034
Informacje dot. budżetu 2019
2985
2018 rok
2809
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2617
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2470
Sprawozdania finansowe
2337
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2219
Projekty uchwał budżetowych
2199
Raport o stanie Gminy
2113
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2097
Informacje dot. budżetu 2016
2069
2017 rok
1933
2015 rok
1859
Informacje dot. budżetu 2011
1818
Informacje dot. budżetu 2015
1809
2014 rok
1777
2016 rok
1764
Informacje dot. budżetu 2013
1756
2013 rok
1742
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1732
2010 rok
1719
2012 rok
1718
Informacje dot. budżetu 2012
1688
Informacje dot. budżetu 2014
1685
2011 rok
1678
2019 rok
1573
Informacje dot. budżetu 2020
1552
2020 rok
1501
Sprawozdania z budżetu 2016
1332
Sprawozdania z wykonania budżetu
1258
Uchwały Budżetowe
1086
Prognoza na rok 2016
1061
Uchwały dot. budżetu 2016
1058
Uchwała budżetowa 2016
1054
Sprawozdanie finansowe 2014
1035
Otwarte dane
1008
Zmiany w budżecie 2016
1004
Fundusz Sołecki
955
Fundusz Sołecki 2016
939
Baza wiedzy
803
Majątek Gminy
760
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
631
Informacje dot. budżetu 2021
561
2021 rok
428
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
118
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
347232
Kadencja IV
261210
Kadencja VI
257751
Kadencja V
248322
Kadencja III
237580
Kadencja II
206512
Kadencja I
175045
Kadencja VIII
154157
Sesje Rady Miejskiej
59721
Rada Miejska
18815
Uchwały Rady Miejskiej
12405
Skład Rady Miejskiej
7235
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6899
Komisje Rady Miejskiej
4892
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4363
Komisje
3931
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3679
Dyżury Radnych
3615
Kadencja VIII
3268
Kadencja VII
2879
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2572
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2168
Komisja Mieszkaniowa
2129
Plany pracy komisji stałych
2050
Kadencja IV
2049
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1951
Komisja Budżetu i Finansów
1938
Protokoły 2016
1881
Kadencja VI
1873
Komisja Rewizyjna
1871
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1856
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1832
Kadencja V
1817
Foryt Danuta
1692
Gola Jan
1642
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1621
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1591
Protokoły 2014
1574
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1565
Ochwat Pelagia
1563
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1561
Małycha Bogdan
1544
Rudner_Henryk_vi
1526
Szopa Teresa
1525
Protokoły 2015
1524
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1522
Bocian Józef
1521
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1514
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1512
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1511
Foryt Danuta
1509
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1498
Cedzich Norbert
1490
Rudner Henryk
1486
Bocian Józef
1483
Golec Artur
1473
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1470
Skowronek Henryk
1461
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1449
Zarębski Marek
1449
Małaczyński Jerzy Korwin
1446
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1445
Lubiński Jerzy
1445
Puzik Gabriela
1441
Kaczmarek Irena
1440
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1440
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1440
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1439
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1435
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1433
Koteluk Tadeusz
1431
Habasz Zofia
1429
Karecki Antoni
1429
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1426
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1424
Rudner Henryk
1422
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1420
Mutz Karol
1418
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1417
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1416
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1415
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1414
Urbaniak Danuta
1413
Pawlik Stanisław
1406
Bischoff Karol
1400
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1399
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1398
Pawłowski Henryk
1398
Knopik Agnieszka
1396
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1394
Bocian Józef
1394
Kaczmarczyk Joachim Józef
1392
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1390
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1387
Habasz Zofia
1385
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1384
Biernat Grzegorz
1383
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1382
Kocur Krystyna
1382
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1380
Skubis Stanisław
1378
Szłapa Krzysztof
1373
Trzeciak Stanisław
1371
Szoprun Mariusz
1371
Biegański Tadeusz
1370
Zarębski Marek
1370
Michalski Henryk
1370
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1370
Kozołup Eugeniusz
1369
Cedzich Norbert
1366
Farion_Boguslaw_vi
1364
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1362
Kachel Józef
1362
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1356
Lubiński Jerzy
1352
Morawiec Gabriela
1349
Król Dariusz
1348
Trzeciak Stanisław
1347
Kmiotek Krystyna
1347
Pasternok Józef
1343
Pasierbska Janina
1340
Kaczmarek Irena
1339
Pasternok Józef
1319
Pawłowski Henryk
1319
Koteluk Tadeusz
1319
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1306
Skowronek Henryk
1305
Cedzich Norbert Paweł
1302
Krupnik Antoni
1301
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1300
Bocian Józef
1296
Kaczmarek Irena
1288
Krawiec_Stanislaw_vi
1286
Cebula Karol
1286
Kaczmarczyk Józef
1283
Skowronek Grzegorz
1280
Macioszek Alojzy
1277
Trzeciak Stanisław
1273
Jańczyk Sylwester
1265
Urbaniak Danuta
1255
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1244
Puzik Gabriela
1242
Łoskot Małgorzata
1230
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3872
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
27795
Lista/Baza NGO
26483
Pliki do pobrania
14432
Baza organizacji pozarządowych
11890
Programy współpracy
11876
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
11016
Organizacje Pozarządowe
7585
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5741
Linki
3017
O projekcie
1622
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
811484
Spis kart informacyjnych 2016
554260
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
326173
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
148915
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
117033
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
94895
Spis kart informacyjnych 2019
72432
Ogłoszenia Burmistrza
63340
Miejscowe plany - teren wsi
57530
Miejscowe plany - teren miasta
51326
Spis kart informacyjnych 2018
43274
Spis kart informacyjnych 2017
29619
Plany nieobowiązujące
19849
Spis kart informacyjnych 2020
18679
Komunikaty i Obwieszczenia
14301
Komunikaty i wykazy
12380
Komunikaty Referatu Podatkowego
11206
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
10434
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4799
Spis kart informacyjnych 2021
4606
Wnioski - wzory pism
3694
Plany miejscowe - w toku
3542
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3519
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3173
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3142
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3026
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2859
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2665
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
2461
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2385
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2007
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1818
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1783
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1589
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1518
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1506
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1499
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1483
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1349
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1345
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
997
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
973
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
411
Plan Transportowy
277
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
277
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
60
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
103786
Zakończone
84955
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
73073
Rejestr zamówienie
60692
Zamówienia w toku
44684
Zamówienia publiczne
26283
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1481
Plan postępowań o udzielenie zamówień
1136
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
153708
Dotyczące najmu lokali użytkowych
77317
Dotyczące dzierżawy gruntów
25451
Przetargi
24084
Pozostałe
5431
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4066
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3238
Przetargi na najem lokali użytkowych
2374
Przetargi na dzierżawę gruntów
2067
Przetargi Aktualne
621
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
15694
Podatek od nieruchomości
10670
Podatki
8730
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6809
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
6209
Architektura i gospodarka przestrzenna
5813
Ochrona środowiska
4708
Nieruchomości i mienie komunalne
4356
Pozostałe sprawy
4289
Podatek od środków transportowych
4163
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4112
Działalność gospodarcza
3771
Formularz kontaktowy
3700
Podatek rolny
3630
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3563
ewidencja_ludnosci
3317
Rolnictwo
3299
Nieodpłatna pomoc prawna
3230
Pomoc Społeczna
3159
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3151
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3015
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2924
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2778
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2762
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2682
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2519
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2479
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2460
Zajęcie pasa drogowego
2413
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2396
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2349
Podatek leśny
2344
Opinia urbanistyczna
2342
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2278
Urząd Stanu Cywilnego
2210
Decyzje o warunkach zabudowy
2171
Nabycie lokalu mieszkalnego
2157
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2139
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2123
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1932
Wynajem lokalu gminnego
1931
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1912
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1890
Powszechny Spis Rolny 2020
1866
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1854
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1804
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1783
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1779
Dzierżawa nieruchomości
1769
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1767
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1760
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1746
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1733
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1732
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1704
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1658
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1649
Rozgraniczenie nieruchomości
1632
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1628
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1623
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1622
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1612
Dodatek mieszkaniowy
1611
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1603
Ewidencja Ludności
1593
Dodatek energetyczny
1592
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1579
Zasiłek celowy
1575
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1570
Wpis do stałego rejestru wyborców
1559
Rejestracja zgonu
1559
Podział nieruchomości
1550
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1520
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1520
Zasiłek celowy specjalny
1505
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1503
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1499
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1494
Udostępnienie informacji publicznej
1483
Renta socjalna
1465
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1444
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1421
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1413
Świadczenie pielęgnacyjne
1399
akt_zgonu
1371
Wykaz dziennych opiekunów
1351
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1349
Opłata od posiadania psów
1318
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1171
Rejestracja urodzenia dziecka
1146
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1145
Narodowy Spis Powszechny 2021
1108
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1047
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
984
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
958
Wielojęzyczne standardowe formularze
939
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
839
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
735
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
735
Zmiana imienia i nazwiska
734
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
719
Zaświadczenie o stanie cywilnym
707
Uznanie ojcostwa
671
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
649
Jubileusze
647
Zmiana nazwiska po rozwodzie
618
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
587
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
577
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
540
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
335
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
260
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
161
Wniosek o sprzedaż drewna
118
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4719
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2680
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2577
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2501
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2115
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
51619
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
48508
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
24676
Dotacje
20149
Kontrole wewnętrzne 2018
11965
Inne
9272
Kontrole wewnętrzne 2017
9204
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6835
Wybory samorządowe 2018
6128
Zakończone
5396
Strzelecki Budżet Obywatelski
5316
Kontrole wewnętrzne 2019
5091
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4569
wybory
4564
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4297
Plany, strategie, programy
4006
Budżet 2019
3882
Zakończone
3832
Budżet 2018
3757
Budzet 2020
3582
Wybory do parlamentu 2019
3573
Kontrole
3568
Konsultacje społeczne
3544
Zgromadzenia
3514
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3325
Budżet 2017
3260
Ochrona danych osobowych
3203
Dla inwestorów
3006
Rejestry, ewidencje, archiwa
3002
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2992
Obwodowa Komisja Wyborcza
2979
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2859
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2830
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2550
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2546
Lobbing
2406
Aktualne
2374
Aktualne wnioski
2342
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2325
Kontrole wewnętrzne
2306
Dotacje na zabytki
2273
Urząd Stanu Cywilnego
2162
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2063
Kontrole zewnętrzne
2016
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1939
Referat Ewidencji Ludności
1932
Wybory prezydenckie 2015
1883
Wybory do parlamentu 2015
1833
Wybory samorządowe 2014
1832
Kontrole wewnętrzne 2020
1831
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1820
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1818
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1802
Budżet 2016
1794
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1787
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1755
Spis wyborców
1742
Biuro Architekta Miejskiego
1726
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1726
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1719
Referat Rolnictwa
1708
Odrębne obwody głosowania
1682
Plany nieobowiązujące
1675
Refundacja ZUS
1657
Analizy
1654
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1653
oferta UKS "KUSY"
1651
Kontrola ZUS
1644
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1638
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1638
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1611
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1610
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1606
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1605
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1591
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1586
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1579
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1573
Dotacje
1571
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1559
Lata 2014 - 2020
1547
Pożyczki
1545
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1540
wniosek SKS "PIAST"
1538
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1536
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1535
Kontrola NIK
1520
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1517
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1515
Referat Organizacji
1510
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1509
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1493
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1487
Kontrola archiwum zakładowego
1486
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1483
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1482
Kontrole rok 2009
1480
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1476
Ocena warunków pracy
1468
Głosowanie przez pełnomocnika
1466
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1464
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1459
Baza ofert inwestycyjnych
1455
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1454
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1450
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1448
Sprawozdawczość
1444
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1442
Kontrola problemowa
1438
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1431
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1423
Kontrola problemowa
1421
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1419
Prace interwencyjne
1418
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1417
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1409
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1402
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1391
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1380
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1368
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1367
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1366
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1365
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1354
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1354
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1347
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1346
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1343
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1337
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1332
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1331
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1324
Kontrola sprawdzająca
1320
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1318
Ul Dziewkowicka
1308
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1297
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1296
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1292
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1289
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1284
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1268
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1250
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1205
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1170
Budżet 2022
1116
Kontrole zewnętrzne rok 2019
849
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
769
wniosek SKS "PIAST"
716
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
647
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
585
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
553
Kontrole wewnętrzne 2021
446
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
410
Kontrole zewnętrzne rok 2017
359
Kontrole zewnętrzne rok 2020
277
Kontrole zewnętrzne rok 2017
267
Kontrole zewnętrzne rok 2018
229
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
206
Kontrole zewnętrzne rok 2017
201
Kontrole zewnętrzne rok 2018
102
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3849