BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5165
Jak szukać?
4667
Najczęściej szukane informacje
4130
Redakcja BIP
3945
Informacje dla niesłyszących
344
Zgromadzenia
305
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
595902
Kadencja 2010-2014
595455
Zarządzenia Kierownika Urzędu
565886
Kadencja 2014-2018
555555
Kadencja 2002-2006
467298
Kadencja 2018-2023
191228
Rozstrzygnięte oferty pracy
71171
Aktualne oferty pracy
56880
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
50902
Urząd Miejski
41528
Zarządzenia Burmistrza
21870
Rekrutacja zakończona
16318
Struktura Urzędu
14738
Wydziały
12719
Referaty
9588
Oświadczenia majątkowe
8897
Radni
8599
8571
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7554
Władze Gminy
6422
Burmistrz
6372
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5950
Pracownicy
5628
Praktyki i staże
5180
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4901
Schemat struktury
4725
Biuro Architekta Miejskiego
4446
Referat Podatkowy
4383
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Stanowiska samodzielne
4130
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3920
3881
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3652
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3646
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3642
Skarbnik Gminy
3599
3598
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3580
Referat Organizacji
3562
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3499
Sekretarz Gminy
3479
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3470
zastepca_burmistrza_ds_spoleczno_gospodarczych_i_promocji_gminy
3453
zastepca_burmistrza_ds_inwestycyjno_technicznych
3443
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3336
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3282
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
3152
Referat Budżetowy
3115
doradca_burmistrza_ds_informacji
3051
kadr
3050
referat_inwetycyjny
2993
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2963
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2932
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Biuro Informatyki
2868
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2867
referat_rolnictwa
2842
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki
2781
Referat Sportu i Rekreacji
2715
Biuro Prawne
2616
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki_i_uzaleznien
2468
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2450
referat_sportu_i_rekreacji
2412
referat_kadr
2406
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2399
referat_funduszy_pomocowych
2395
administrator_bezpieczenstwa_informacji
2387
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2340
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2339
pelnomocnik_burmistrza_ds_org_pozarzadowych
2334
referat_inwestycyjno_techniczny
2334
wydzial_finansowy
2332
Pion Ochrony
2260
pelnomocnik_burmistrza_ds_organizacji_pozarzadowych
2149
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2116
referat_zamowien_publicznych
2111
wydzial_organizacyjny
2065
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
2049
Biuro Prawne
2030
doradca_burmistrza_ds_informacji_publicznej
2013
Biuro Architekta Miejskiego
1989
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
referat_kontroli_zarzadczej_i_nadzoru_wlascicielskiego
1970
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1921
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
1907
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1821
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1786
Pion Ochrony
1783
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1753
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1720
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1625
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1616
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1593
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1589
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1572
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1553
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1541
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1532
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1519
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1496
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1488
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1487
Inspektor Ochrony Danych
1460
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1448
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1446
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1435
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1426
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1408
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1405
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1405
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1402
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1399
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1394
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1390
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1389
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1384
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1383
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1370
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1370
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1349
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1339
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1335
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1316
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1311
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1308
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1308
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1297
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1284
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1241
Koordynator do spraw dostępności
1238
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1234
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1202
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
1047
referat_ewidencji
1026
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
941
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
938
oswiadczenia_radni_2016
931
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
829
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
787
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
775
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
768
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
716
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
712
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
695
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
674
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
648
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
634
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
633
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
610
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
607
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
572
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
570
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
552
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
530
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
516
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
514
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
470
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
454
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
430
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
428
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
425
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
419
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
409
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
399
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
391
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
389
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
388
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
387
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
357
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
357
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
347
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
347
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
339
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
339
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
327
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
312
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
300
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
286
ros
261
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
255
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
240
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
232
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
224
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
202
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
196
Elvisform
191
Elvistest
174
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
149
II Zastępca Burmistrza
57
I Zastępca Burmistrza
55
elvisbajerant
37
Biuro Informatyki
27
Referat Spraw Społecznych i Promocji
24
Referat Administracyjno-Gospodarczy
20
Audytor Wewnętrzny
18
Inspektor Ochrony Danych
14
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
14
Referat Spraw Społecznych i Promocji
14
Referat Budżetowy
13
Stanowisko ds. BHP i p.poż.
12
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
12
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
12
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
11
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
10
Audytor wewnętrzny
9
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
8
oswiadczenia_kierownikow
7
Referat Organizacji
6
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5108604
Ogłoszenia
608512
Dokumenty
592803
Strona główna BIP
225778
Wyniki wyszukiwania
25068
Poprzednia wersja
20903
Brak strony
19608
Poprzednia wersja
7117
Mapa witryny BIP
6568
Statystyka strony
4145
Polityka prywatności
3698
Deklaracja dostępności
3361
Jak szukać
3360
Zastrzeżenia prawne
3277
Instrukcja BIP
3256
Jak korzystać z BIP
3205
Redakcja BIP
3194
Podgląd w szablonie strony
477
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
13905
Podstawy prawne działania Gminy
8198
Budżet Gminy
7436
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
6091
5413
Jednostki organizacyjne gminy
5365
Informacje dotyczące Budżetu
4725
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4373
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4323
Informacje dot. budżetu 2018
4120
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
4034
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3842
Informacje dot. budżetu 2017
3271
Środowiskowy Dom Samopomocy
3184
Informacje dot. budżetu 2019
3106
2018 rok
2878
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2767
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2602
Sprawozdania finansowe
2514
Raport o stanie Gminy
2418
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2367
Projekty uchwał budżetowych
2346
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2209
Informacje dot. budżetu 2016
2127
2017 rok
2022
2015 rok
1912
2013 rok
1888
Informacje dot. budżetu 2011
1883
Informacje dot. budżetu 2015
1868
2014 rok
1840
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1834
2016 rok
1825
Informacje dot. budżetu 2013
1822
Informacje dot. budżetu 2020
1774
2010 rok
1770
2012 rok
1767
Informacje dot. budżetu 2014
1762
Informacje dot. budżetu 2012
1752
2011 rok
1736
2019 rok
1647
2020 rok
1595
Sprawozdania z budżetu 2016
1374
Sprawozdania z wykonania budżetu
1303
Uchwały Budżetowe
1127
Uchwała budżetowa 2016
1102
Prognoza na rok 2016
1097
Uchwały dot. budżetu 2016
1095
Sprawozdanie finansowe 2014
1070
Otwarte dane
1051
Zmiany w budżecie 2016
1039
Fundusz Sołecki
985
Fundusz Sołecki 2016
970
Baza wiedzy
838
Informacje dot. budżetu 2021
819
Majątek Gminy
791
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
696
2021 rok
528
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
214
2022 rok
202
Informacje dot. budżetu 2022
67
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
368048
Kadencja IV
277567
Kadencja VI
273303
Kadencja V
262444
Kadencja III
251580
Kadencja II
218403
Kadencja I
185961
Kadencja VIII
172745
Sesje Rady Miejskiej
64646
Rada Miejska
20523
Uchwały Rady Miejskiej
13646
Skład Rady Miejskiej
7710
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
7644
Komisje Rady Miejskiej
5385
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4687
Komisje
4086
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3913
Dyżury Radnych
3855
Kadencja VIII
3548
Kadencja VII
2983
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2626
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2355
Komisja Mieszkaniowa
2240
Plany pracy komisji stałych
2192
Kadencja IV
2167
Komisja Budżetu i Finansów
2058
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
2052
Kadencja VI
1979
Komisja Rewizyjna
1953
Protokoły 2016
1951
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1947
Kadencja V
1942
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1938
Foryt Danuta
1743
Gola Jan
1687
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1668
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1642
Protokoły 2014
1629
Ochwat Pelagia
1619
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1618
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1616
Rudner_Henryk_vi
1595
Małycha Bogdan
1592
Szopa Teresa
1585
Foryt Danuta
1580
Bocian Józef
1580
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1579
Protokoły 2015
1571
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1568
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1563
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1561
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1545
Bocian Józef
1539
Rudner Henryk
1537
Cedzich Norbert
1535
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1521
Golec Artur
1521
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1520
Skowronek Henryk
1519
Lubiński Jerzy
1517
Zarębski Marek
1511
Małaczyński Jerzy Korwin
1506
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1505
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1500
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1494
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1490
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1487
Kaczmarek Irena
1487
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1486
Karecki Antoni
1486
Puzik Gabriela
1485
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1481
Habasz Zofia
1481
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1478
Rudner Henryk
1478
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1477
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1475
Koteluk Tadeusz
1472
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1471
Urbaniak Danuta
1471
Mutz Karol
1468
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1464
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1462
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1456
Pawłowski Henryk
1455
Bischoff Karol
1454
Pawlik Stanisław
1453
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1450
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1448
Habasz Zofia
1448
Knopik Agnieszka
1447
Kaczmarczyk Joachim Józef
1445
Bocian Józef
1443
Zarębski Marek
1442
Kocur Krystyna
1440
Trzeciak Stanisław
1440
Szłapa Krzysztof
1439
Biernat Grzegorz
1438
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1434
Skubis Stanisław
1434
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1432
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1431
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1428
Trzeciak Stanisław
1425
Szoprun Mariusz
1424
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1422
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1420
Kozołup Eugeniusz
1420
Kachel Józef
1417
Farion_Boguslaw_vi
1416
Biegański Tadeusz
1415
Michalski Henryk
1415
Cedzich Norbert
1414
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1408
Lubiński Jerzy
1405
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1404
Kaczmarek Irena
1403
Morawiec Gabriela
1402
Kmiotek Krystyna
1401
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1396
Król Dariusz
1395
Pasternok Józef
1394
Pasierbska Janina
1388
Pawłowski Henryk
1383
Pasternok Józef
1366
Skowronek Henryk
1362
Koteluk Tadeusz
1362
Krupnik Antoni
1359
Cedzich Norbert Paweł
1354
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1353
Bocian Józef
1350
Skowronek Grzegorz
1348
Kaczmarczyk Józef
1344
Kaczmarek Irena
1342
Cebula Karol
1338
Krawiec_Stanislaw_vi
1332
Trzeciak Stanisław
1324
Macioszek Alojzy
1322
Jańczyk Sylwester
1315
Urbaniak Danuta
1313
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1297
Puzik Gabriela
1295
Łoskot Małgorzata
1278
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
4386
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
29682
Lista/Baza NGO
28060
Pliki do pobrania
15891
Programy współpracy
13031
Baza organizacji pozarządowych
13004
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
12120
Organizacje Pozarządowe
8301
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
6195
Linki
3161
O projekcie
1689
Test
21
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
865593
Spis kart informacyjnych 2016
591336
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
349995
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
158761
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
123602
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
100175
Spis kart informacyjnych 2019
78674
Ogłoszenia Burmistrza
66998
Miejscowe plany - teren wsi
61143
Miejscowe plany - teren miasta
54777
Spis kart informacyjnych 2018
46165
Spis kart informacyjnych 2017
31064
Spis kart informacyjnych 2020
24153
Plany nieobowiązujące
21022
Komunikaty i Obwieszczenia
15112
Komunikaty i wykazy
13201
Komunikaty Referatu Podatkowego
11814
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
11078
Spis kart informacyjnych 2021
7568
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
5050
Wnioski - wzory pism
3911
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3766
Plany miejscowe - w toku
3705
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
3556
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3367
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3222
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3218
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
3022
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2752
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2515
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2118
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1852
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1815
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1629
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1566
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1559
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1549
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1532
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1407
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1386
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1048
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
1003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
640
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
440
Plan Transportowy
296
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
82
Plan miejscowy dla wsi Kadłub
81
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
Komunikaty Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
23
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
Zawiadomienia
13
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
10
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
109600
Zakończone
91988
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
78370
Rejestr zamówienie
65347
Zamówienia w toku
48482
Zamówienia publiczne
28367
Plan postępowań o udzielenie zamówień
1867
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1551
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
168625
Dotyczące najmu lokali użytkowych
84206
Dotyczące dzierżawy gruntów
27273
Przetargi
26357
Pozostałe
5888
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4226
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3493
Przetargi na najem lokali użytkowych
2440
Przetargi na dzierżawę gruntów
2140
Przetargi Aktualne
635
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
16970
Podatek od nieruchomości
11360
Podatki
9417
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
7382
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
6626
Architektura i gospodarka przestrzenna
6153
Ochrona środowiska
4998
Nieruchomości i mienie komunalne
4708
Pozostałe sprawy
4578
Podatek od środków transportowych
4411
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4347
Działalność gospodarcza
4162
Podatek rolny
3819
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3759
Formularz kontaktowy
3700
Rolnictwo
3549
Nieodpłatna pomoc prawna
3461
Pomoc Społeczna
3409
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3337
ewidencja_ludnosci
3317
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3116
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
3036
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2982
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2972
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2927
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2809
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2619
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2611
Urząd Stanu Cywilnego
2562
Zajęcie pasa drogowego
2536
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2507
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2461
Opinia urbanistyczna
2459
Podatek leśny
2438
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2393
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2290
Decyzje o warunkach zabudowy
2273
Nabycie lokalu mieszkalnego
2255
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2252
Wynajem lokalu gminnego
2106
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2058
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2028
Powszechny Spis Rolny 2020
2014
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1994
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1913
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1889
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1874
Dzierżawa nieruchomości
1873
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1861
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1859
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1858
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1857
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1856
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Ewidencja Ludności
1823
Rejestracja zgonu
1822
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1806
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1801
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1745
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1726
Rozgraniczenie nieruchomości
1712
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1705
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1701
Dodatek mieszkaniowy
1701
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1697
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1687
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1685
Dodatek energetyczny
1663
Zasiłek celowy
1648
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1647
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1635
Podział nieruchomości
1623
Wpis do stałego rejestru wyborców
1620
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1591
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1591
Zasiłek celowy specjalny
1587
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1584
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1581
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1560
Udostępnienie informacji publicznej
1554
Renta socjalna
1553
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1547
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1537
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1529
Opłata od posiadania psów
1475
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1468
Świadczenie pielęgnacyjne
1461
Wykaz dziennych opiekunów
1442
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Narodowy Spis Powszechny 2021
1382
akt_zgonu
1371
Rejestracja urodzenia dziecka
1309
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1302
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1282
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1225
Wielojęzyczne standardowe formularze
1208
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1056
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
1027
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
948
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
865
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
839
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
822
Zmiana imienia i nazwiska
818
Jubileusze
795
Zaświadczenie o stanie cywilnym
786
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
768
Uznanie ojcostwa
752
Zmiana nazwiska po rozwodzie
721
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
662
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
651
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
602
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Potwierdzanie umowy dzierzawy
422
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
361
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
275
Wniosek o sprzedaż drewna
179
Komunikaty i ogłoszenia
19
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
10
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5181
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2825
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2727
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2652
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2296
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
58037
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
51975
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
25937
Dotacje
22109
Kontrole wewnętrzne 2018
12591
Inne
10125
Kontrole wewnętrzne 2017
9600
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
7351
Wybory samorządowe 2018
6213
Zakończone
5667
Strzelecki Budżet Obywatelski
5607
Kontrole wewnętrzne 2019
5436
wybory
4820
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4660
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4618
Plany, strategie, programy
4396
Zakończone
4267
Budżet 2019
4021
Budżet 2018
3881
Kontrole
3834
Konsultacje społeczne
3769
Budzet 2020
3697
Wybory do parlamentu 2019
3668
Zgromadzenia
3654
Ochrona danych osobowych
3563
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3513
Budżet 2017
3374
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3189
Rejestry, ewidencje, archiwa
3189
Dla inwestorów
3175
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
3072
Obwodowa Komisja Wyborcza
3066
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2939
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2837
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2696
Aktualne wnioski
2593
Lobbing
2559
Kontrole wewnętrzne
2510
Aktualne
2454
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2437
Dotacje na zabytki
2367
Urząd Stanu Cywilnego
2255
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2192
Kontrole wewnętrzne 2020
2155
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
2107
Kontrole zewnętrzne
2103
Referat Ewidencji Ludności
2010
Wybory prezydenckie 2015
1948
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1922
Budżet 2016
1912
Wybory do parlamentu 2015
1901
Wybory samorządowe 2014
1896
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1893
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1886
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1843
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1839
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1835
Referat Rolnictwa
1826
Biuro Architekta Miejskiego
1801
Spis wyborców
1800
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1779
Plany nieobowiązujące
1741
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1735
Odrębne obwody głosowania
1732
Refundacja ZUS
1725
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1720
Analizy
1718
Kontrola ZUS
1717
oferta UKS "KUSY"
1710
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1705
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1702
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1693
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1683
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1680
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1667
Lata 2014 - 2020
1666
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1645
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1641
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1622
Dotacje
1621
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1616
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1608
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1604
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1599
Pożyczki
1597
Referat Organizacji
1597
wniosek SKS "PIAST"
1593
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1588
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1581
Kontrola NIK
1579
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1571
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1557
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1548
Kontrole rok 2009
1543
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1542
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1539
Kontrola archiwum zakładowego
1539
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1533
Baza ofert inwestycyjnych
1526
Ocena warunków pracy
1525
Sprawozdawczość
1517
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1516
Głosowanie przez pełnomocnika
1511
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1510
Kontrola problemowa
1508
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1504
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1502
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1493
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1492
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1492
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1481
Kontrola problemowa
1477
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1477
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1474
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1473
Budżet 2022
1468
Prace interwencyjne
1465
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1464
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1458
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1441
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1432
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1431
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1420
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1411
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1406
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1401
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1400
Ul Dziewkowicka
1395
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1393
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1390
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1387
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1383
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1381
Kontrola sprawdzająca
1379
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1375
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1375
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1367
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1367
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1362
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1359
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1344
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1325
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1320
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1270
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1232
Kontrole zewnętrzne rok 2019
924
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
857
Kontrole wewnętrzne 2021
797
wniosek SKS "PIAST"
746
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
689
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
645
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
610
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
418
Kontrole zewnętrzne rok 2017
364
Kontrole zewnętrzne rok 2020
358
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
281
Kontrole zewnętrzne rok 2017
270
Kontrole zewnętrzne rok 2018
235
Kontrole zewnętrzne rok 2017
201
Kontrole zewnętrzne rok 2018
104
aktualne1
88
Cyberbezpieczenstwo
80
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4145