BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5591
Jak szukać?
5074
Najczęściej szukane informacje
4442
Redakcja BIP
4254
Informacje dla niesłyszących
639
Zgromadzenia
564
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2010-2014
647560
Kadencja 2006-2010
644592
Zarządzenia Kierownika Urzędu
620664
Kadencja 2014-2018
601755
Kadencja 2002-2006
506882
Kadencja 2018-2023
229436
Rozstrzygnięte oferty pracy
78660
Aktualne oferty pracy
62197
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
55707
Urząd Miejski
45318
Zarządzenia Burmistrza
23714
Rekrutacja zakończona
17924
Struktura Urzędu
16028
Wydziały
13438
Referaty
10685
Oświadczenia majątkowe
9635
Radni
9130
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
8932
8692
Burmistrz
7369
Władze Gminy
7016
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
6439
Pracownicy
6179
Praktyki i staże
5548
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
5294
Schemat struktury
5256
Biuro Architekta Miejskiego
4879
Referat Podatkowy
4751
Stanowiska samodzielne
4474
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
4357
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
4078
3932
Skarbnik Gminy
3902
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3871
Referat Organizacji
3799
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3762
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3745
Sekretarz Gminy
3708
3650
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3607
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3588
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3518
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3508
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3488
zastepca_burmistrza_ds_spoleczno_gospodarczych_i_promocji_gminy
3453
zastepca_burmistrza_ds_inwestycyjno_technicznych
3443
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
3419
Referat Budżetowy
3419
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3143
doradca_burmistrza_ds_informacji
3051
kadr
3050
Biuro Informatyki
3040
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
3035
referat_inwetycyjny
2993
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Referat Sportu i Rekreacji
2844
referat_rolnictwa
2842
Biuro Prawne
2804
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2794
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki
2781
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2491
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki_i_uzaleznien
2468
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2449
Pion Ochrony
2431
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2429
referat_sportu_i_rekreacji
2412
referat_kadr
2406
referat_funduszy_pomocowych
2395
administrator_bezpieczenstwa_informacji
2387
pelnomocnik_burmistrza_ds_org_pozarzadowych
2334
referat_inwestycyjno_techniczny
2334
wydzial_finansowy
2332
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
2303
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
2261
Biuro Architekta Miejskiego
2187
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2165
Biuro Prawne
2160
pelnomocnik_burmistrza_ds_organizacji_pozarzadowych
2149
referat_zamowien_publicznych
2111
wydzial_organizacyjny
2065
doradca_burmistrza_ds_informacji_publicznej
2013
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1989
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
referat_kontroli_zarzadczej_i_nadzoru_wlascicielskiego
1970
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1885
Pion Ochrony
1871
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1866
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1847
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1827
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1687
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1663
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1657
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1653
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1646
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1628
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1615
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1612
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1600
Koordynator do spraw dostępności
1597
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1588
Inspektor Ochrony Danych
1582
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1534
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1528
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1526
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1501
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1497
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1491
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1490
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1490
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1480
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1464
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1461
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1459
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1444
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1440
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1432
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1428
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1419
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1410
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1400
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1400
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1397
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1393
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1389
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1370
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1352
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1350
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1348
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1333
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1318
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1307
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1222
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
1094
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
1069
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
1050
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
1034
referat_ewidencji
1026
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
885
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
865
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
816
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
787
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
737
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
733
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
728
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
714
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
680
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
666
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
662
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
660
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
645
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
611
II Zastępca Burmistrza
608
I Zastępca Burmistrza
607
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
605
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
573
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
570
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
554
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
551
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
540
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
536
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
527
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
492
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
491
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
491
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
465
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
461
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
449
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
447
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
428
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
421
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
419
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
417
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
410
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
387
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
377
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
374
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
372
Referat Spraw Społecznych i Promocji
366
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
349
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
345
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
344
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
344
Biuro Informatyki
327
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
309
Oświadczenia majątkowe pracowników w/za rok 2022
278
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
276
ros
261
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2022
260
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
258
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
254
Stanowisko ds. BHP i p.poż.
224
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
215
Elvisform
209
Referat Administracyjno-Gospodarczy
208
Audytor Wewnętrzny
198
Elvistest
197
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
166
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
160
Inspektor Ochrony Danych
143
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
134
Referat Budżetowy
126
Audytor wewnętrzny
125
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
121
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
114
Referat Spraw Społecznych i Promocji
97
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
94
Referat Organizacji
81
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5678454
Dokumenty
710798
Ogłoszenia
657149
Strona główna BIP
243812
Wyniki wyszukiwania
29186
Brak strony
24333
Poprzednia wersja
22002
Poprzednia wersja
8616
Mapa witryny BIP
6932
Statystyka strony
4515
Deklaracja dostępności
4389
Polityka prywatności
3943
Jak szukać
3597
Zastrzeżenia prawne
3499
Instrukcja BIP
3478
Jak korzystać z BIP
3424
Redakcja BIP
3423
Podgląd w szablonie strony
529
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
15040
Podstawy prawne działania Gminy
9109
Budżet Gminy
7995
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
6403
Jednostki organizacyjne gminy
5855
5685
Informacje dotyczące Budżetu
5022
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4759
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4647
Informacje dot. budżetu 2018
4417
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
4243
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
4034
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
3445
Informacje dot. budżetu 2017
3385
Informacje dot. budżetu 2019
3323
2018 rok
2981
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2938
2862
Raport o stanie Gminy
2793
Sprawozdania finansowe
2749
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2613
Projekty uchwał budżetowych
2508
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
2435
Informacje dot. budżetu 2016
2215
2017 rok
2168
2013 rok
2077
Informacje dot. budżetu 2020
2019
2015 rok
2018
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1988
Informacje dot. budżetu 2011
1972
Informacje dot. budżetu 2015
1964
Informacje dot. budżetu 2013
1946
2014 rok
1934
2016 rok
1908
2010 rok
1879
Informacje dot. budżetu 2012
1874
2012 rok
1865
Informacje dot. budżetu 2014
1856
2011 rok
1840
2020 rok
1792
2019 rok
1743
Sprawozdania z budżetu 2016
1417
Sprawozdania z wykonania budżetu
1357
Prognoza na rok 2016
1186
Uchwały Budżetowe
1172
Sprawozdanie finansowe 2014
1165
Uchwała budżetowa 2016
1143
Uchwały dot. budżetu 2016
1142
Informacje dot. budżetu 2021
1125
Otwarte dane
1096
Zmiany w budżecie 2016
1087
Fundusz Sołecki
1022
Fundusz Sołecki 2016
1007
Baza wiedzy
877
Majątek Gminy
854
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
798
2021 rok
659
Informacje dot. budżetu 2022
451
2022 rok
398
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
388
Raport o stanie Gminy za 2021 rok
64
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
400311
Kadencja IV
301929
Kadencja VI
297586
Kadencja V
285705
Kadencja III
273777
Kadencja II
237219
Kadencja I
204140
Kadencja VIII
201997
Sesje Rady Miejskiej
71736
Rada Miejska
22261
Uchwały Rady Miejskiej
15100
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
8660
Skład Rady Miejskiej
8197
Komisje Rady Miejskiej
5749
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4964
Komisje
4283
Statut Gminy Strzelce Opolskie
4224
Dyżury Radnych
4132
Kadencja VIII
3874
Kadencja VII
3129
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2712
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2522
Komisja Mieszkaniowa
2391
Plany pracy komisji stałych
2374
Kadencja IV
2326
Kadencja V
2246
Komisja Budżetu i Finansów
2198
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
2175
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
2157
Komisja Gospodarki i Rozwoju
2141
Kadencja VI
2119
Protokoły 2016
2082
Komisja Rewizyjna
2071
Foryt Danuta
1830
Gola Jan
1771
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1746
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1733
Protokoły 2014
1727
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1720
Rudner_Henryk_vi
1704
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1702
Ochwat Pelagia
1694
Małycha Bogdan
1676
Szopa Teresa
1674
Bocian Józef
1669
Protokoły 2015
1667
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1664
Foryt Danuta
1658
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1655
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1646
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1640
Bocian Józef
1639
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1636
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1622
Rudner Henryk
1622
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1616
Cedzich Norbert
1614
Lubiński Jerzy
1614
Skowronek Henryk
1610
Golec Artur
1605
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1604
Zarębski Marek
1599
Małaczyński Jerzy Korwin
1599
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1598
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1585
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1583
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1581
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1577
Rudner Henryk
1570
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1568
Karecki Antoni
1567
Kaczmarek Irena
1566
Habasz Zofia
1565
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1561
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1559
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1558
Urbaniak Danuta
1558
Puzik Gabriela
1558
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1556
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1553
Bischoff Karol
1547
Mutz Karol
1547
Koteluk Tadeusz
1546
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1545
Kaczmarczyk Joachim Józef
1540
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1539
Habasz Zofia
1537
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1534
Pawłowski Henryk
1534
Pawlik Stanisław
1533
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1525
Zarębski Marek
1525
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1524
Biernat Grzegorz
1522
Bocian Józef
1521
Knopik Agnieszka
1520
Trzeciak Stanisław
1519
Trzeciak Stanisław
1518
Kocur Krystyna
1516
Szłapa Krzysztof
1515
Skubis Stanisław
1514
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1513
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1511
Kachel Józef
1511
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1509
Farion_Boguslaw_vi
1509
Szoprun Mariusz
1505
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1504
Kozołup Eugeniusz
1501
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1499
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1498
Biegański Tadeusz
1496
Kaczmarek Irena
1494
Cedzich Norbert
1491
Lubiński Jerzy
1488
Michalski Henryk
1487
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1484
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1482
Morawiec Gabriela
1480
Kmiotek Krystyna
1475
Pasierbska Janina
1472
Pasternok Józef
1470
Król Dariusz
1469
Skowronek Henryk
1458
Pawłowski Henryk
1458
Krupnik Antoni
1453
Pasternok Józef
1444
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1442
Cedzich Norbert Paweł
1440
Skowronek Grzegorz
1439
Bocian Józef
1434
Koteluk Tadeusz
1433
Kaczmarczyk Józef
1426
Kaczmarek Irena
1423
Cebula Karol
1418
Macioszek Alojzy
1411
Krawiec_Stanislaw_vi
1410
Urbaniak Danuta
1404
Jańczyk Sylwester
1399
Trzeciak Stanisław
1394
Puzik Gabriela
1380
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1372
Łoskot Małgorzata
1350
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
4866
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
32422
Lista/Baza NGO
30569
Pliki do pobrania
17862
Programy współpracy
14925
Baza organizacji pozarządowych
14921
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
13939
Organizacje Pozarządowe
9362
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
6804
Linki
3336
O projekcie
1796
Test
41
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
942543
Spis kart informacyjnych 2016
640632
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
389212
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
173854
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
133317
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
108102
Spis kart informacyjnych 2019
88104
Ogłoszenia Burmistrza
72396
Miejscowe plany - teren wsi
66213
Miejscowe plany - teren miasta
59427
Spis kart informacyjnych 2018
50287
Spis kart informacyjnych 2020
33468
Spis kart informacyjnych 2017
33293
Plany nieobowiązujące
23097
Komunikaty i Obwieszczenia
16403
Komunikaty i wykazy
14380
Spis kart informacyjnych 2021
13859
Komunikaty Referatu Podatkowego
12798
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
11944
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
6425
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
5397
Wnioski - wzory pism
4250
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
4057
Plany miejscowe - w toku
3959
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3588
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3457
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
3328
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3254
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2835
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2744
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2347
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1895
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1864
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1716
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1619
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1597
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1592
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1590
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1469
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1414
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1106
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
1038
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
1022
Spis kart informacyjnych 2022
964
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
654
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
515
Plan Transportowy
329
Komunikaty Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
277
Plan miejscowy dla wsi Kadłub
212
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
130
Zawiadomienia
129
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
105
Plan miejscowy SPP w Brzezinie
39
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
obwieszczenie
1
20
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
117225
Zakończone
102273
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
84404
Rejestr zamówienie
73308
Zamówienia w toku
52561
Zamówienia publiczne
31316
Plan postępowań o udzielenie zamówień
2786
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1603
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
193628
Dotyczące najmu lokali użytkowych
94296
Dotyczące dzierżawy gruntów
30762
Przetargi
29062
Pozostałe
6543
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4499
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3740
Przetargi na najem lokali użytkowych
2535
Przetargi na dzierżawę gruntów
2235
Przetargi Aktualne
668
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego
37
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego (II postępowanie)
21
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
18673
Podatek od nieruchomości
12288
Podatki
10241
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
8202
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
7456
Architektura i gospodarka przestrzenna
6662
Ochrona środowiska
5391
Nieruchomości i mienie komunalne
5106
Pozostałe sprawy
4982
Podatek od środków transportowych
4877
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4775
Działalność gospodarcza
4472
Podatek rolny
4055
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3999
Rolnictwo i Ochrona Środowiska
3887
Nieodpłatna pomoc prawna
3740
Pomoc Społeczna
3700
Formularz kontaktowy
3700
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3661
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
3369
Zezwolenie na wycinkę drzewa
3346
ewidencja_ludnosci
3317
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3290
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
3192
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
3177
Urząd Stanu Cywilnego
3119
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
3057
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2867
Zajęcie pasa drogowego
2842
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2808
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2771
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2660
oplaty_skarbowe
2635
Podatek leśny
2576
Opinia urbanistyczna
2565
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2550
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2465
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2432
Nabycie lokalu mieszkalnego
2377
Decyzje o warunkach zabudowy
2368
Wynajem lokalu gminnego
2341
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2336
Ewidencja Ludności
2284
Powszechny Spis Rolny
2243
Rejestracja zgonu
2188
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2156
Rejestr dzialalnosci regulowanej
2114
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
2102
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2086
Dzierżawa nieruchomości
2032
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2022
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
2004
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1996
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1992
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1991
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1989
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1946
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1934
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1923
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1891
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1880
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1850
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1849
Rozgraniczenie nieruchomości
1840
Dodatek mieszkaniowy
1834
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1808
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1806
Dodatek energetyczny
1803
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1799
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1777
Zasiłek celowy
1767
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1758
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1741
Podział nieruchomości
1736
Wpis do stałego rejestru wyborców
1713
Zasiłek celowy specjalny
1707
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1706
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1697
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1691
Renta socjalna
1679
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1677
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1669
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1664
Udostępnienie informacji publicznej
1663
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1651
Narodowy Spis Powszechny 2021
1624
Opłata od posiadania psów
1595
Wykaz dziennych opiekunów
1576
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1572
Świadczenie pielęgnacyjne
1561
Rejestracja urodzenia dziecka
1530
Wielojęzyczne standardowe formularze
1503
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1430
akt_zgonu
1371
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1333
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1189
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
1135
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
1126
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
1027
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
1019
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
959
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
952
Zmiana imienia i nazwiska
943
Jubileusze
935
Zaświadczenie o stanie cywilnym
914
Uznanie ojcostwa
863
Zmiana nazwiska po rozwodzie
821
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
779
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
760
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
687
Potwierdzanie umowy dzierzawy
552
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
525
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
474
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wniosek o sprzedaż drewna
297
Program usuwania azbestu
203
Komunikaty i ogłoszenia
162
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
115
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
67
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych
33
Infrastruktura Techniczna i Inwestycje
30
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
OSWIADCZENIE_NATURALNA_RETENCJA_TERENOWA
7
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5499
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2988
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2920
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2867
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2500
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
61061
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
58584
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
27737
Dotacje
25301
Kontrole wewnętrzne 2018
13518
Inne
11187
Kontrole wewnętrzne 2017
10270
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
8096
Wybory samorządowe 2018
6372
Zakończone
6154
Strzelecki Budżet Obywatelski
6011
Kontrole wewnętrzne 2019
5966
Zakończone
5250
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
5189
wybory
5064
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4784
Plany, strategie, programy
4753
Budżet 2019
4158
Kontrole
4152
Konsultacje społeczne
4150
Budżet 2018
4020
Budzet 2020
3850
Ochrona danych osobowych
3830
Wybory do parlamentu 2019
3806
Zgromadzenia
3803
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3802
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
3581
Budżet 2017
3485
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3418
Rejestry, ewidencje, archiwa
3407
Dla inwestorów
3390
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3265
Obwodowa Komisja Wyborcza
3175
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
3087
Aktualne wnioski
3052
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2973
Lobbing
2759
Kontrole wewnętrzne
2757
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2664
Aktualne
2627
Kontrole wewnętrzne 2020
2583
Dotacje na zabytki
2531
Urząd Stanu Cywilnego
2382
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2372
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
2368
Kontrole zewnętrzne
2232
Referat Ewidencji Ludności
2149
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
2102
Plan „JEDŹ Z NAMI"
2068
Budżet 2016
2045
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
2038
Wybory prezydenckie 2015
2038
Wybory do parlamentu 2015
2030
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
2022
Wybory samorządowe 2014
2006
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1994
Referat Rolnictwa
1990
Lata 2014 - 2020
1945
Biuro Architekta Miejskiego
1944
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1934
Spis wyborców
1895
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1862
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1851
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1843
Referat Spraw Społecznych i Promocji
1836
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1835
Budżet 2022
1827
Analizy
1826
Odrębne obwody głosowania
1824
Refundacja ZUS
1821
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1820
Plany nieobowiązujące
1820
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1806
oferta UKS "KUSY"
1801
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1789
Kontrola ZUS
1788
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1762
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1750
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1733
Referat Organizacji
1731
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1730
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1716
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1708
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1708
Dotacje
1703
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1701
wniosek SKS "PIAST"
1691
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1689
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1686
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1675
Baza ofert inwestycyjnych
1671
Pożyczki
1667
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1663
Kontrola NIK
1651
Sprawozdawczość
1645
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1639
Kontrole rok 2009
1629
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1627
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1614
Kontrola archiwum zakładowego
1612
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1603
Ocena warunków pracy
1599
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1593
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1590
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1589
Kontrola problemowa
1588
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1588
Głosowanie przez pełnomocnika
1586
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1575
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1574
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1571
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1564
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1559
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1559
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1555
Kontrola problemowa
1554
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1552
Prace interwencyjne
1543
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1537
Ul Dziewkowicka
1528
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1514
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1512
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1502
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1502
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1499
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1494
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1481
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1475
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1474
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1473
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1471
Kontrole wewnętrzne 2021
1470
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1465
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1465
Kontrola sprawdzająca
1464
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1464
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1463
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1453
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1447
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1438
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1437
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1421
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1417
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1396
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1380
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1338
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrole zewnętrzne rok 2019
1037
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
1019
wniosek SKS "PIAST"
778
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
764
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
725
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
708
Kontrole zewnętrzne rok 2020
468
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
430
Kontrole zewnętrzne rok 2017
371
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
362
Cyberbezpieczenstwo
309
Kontrole zewnętrzne rok 2017
285
Kontrole zewnętrzne rok 2018
239
Budżet 2023
206
Kontrole zewnętrzne rok 2017
202
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
196
Kontrole wewnętrzne 2022
111
Kontrole zewnętrzne rok 2018
104
Informacja o kwocie dotacji na 2022 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
92
aktualne1
88
Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
60
Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych
56
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4515