BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
6608
Jak szukać?
6066
Najczęściej szukane informacje
5442
Redakcja BIP
5162
Informacje dla niesłyszących
1477
Zgromadzenia
1255
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarządzenia Kierownika Urzędu
758685
Kadencja 2006-2010
740554
Kadencja 2010-2014
739931
Kadencja 2014-2018
694904
Kadencja 2002-2006
585218
Kadencja 2018-2024
357796
Rozstrzygnięte oferty pracy
100802
Aktualne oferty pracy
82086
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
73517
Urząd Miejski
58407
Zarządzenia Burmistrza
30803
Rekrutacja zakończona
24931
Struktura Urzędu
20446
Wydziały
15272
Referaty
14858
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
13688
Oświadczenia majątkowe
12556
Burmistrz
11100
Radni
10121
Władze Gminy
9224
8969
Pracownicy
8155
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
8058
Schemat struktury
7329
Praktyki i staże
6945
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
6592
Referat Podatkowy
6075
Biuro Architekta Miejskiego
6053
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5821
Stanowiska samodzielne
5739
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
5727
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
5587
Skarbnik Gminy
5235
Referat Organizacji
4850
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
4795
Referat Budżetowy
4669
Sekretarz Gminy
4658
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
4549
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
4121
4077
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
4075
Referat Administracyjno - Gospodarczy
4050
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
4047
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
4002
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3970
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3916
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
3866
3830
Biuro Prawne
3669
Biuro Informatyki
3578
zastepca_burmistrza_ds_spoleczno_gospodarczych_i_promocji_gminy
3453
zastepca_burmistrza_ds_inwestycyjno_technicznych
3443
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
3367
Referat Sportu i Rekreacji
3340
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
3305
doradca_burmistrza_ds_informacji
3051
kadr
3050
referat_inwetycyjny
2993
Pion Ochrony
2942
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
2905
referat_rolnictwa
2842
Koordynator do spraw dostępności
2811
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki
2781
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2778
II Zastępca Burmistrza
2775
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2757
Biuro Architekta Miejskiego
2681
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2677
Biuro Prawne
2567
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki_i_uzaleznien
2468
referat_sportu_i_rekreacji
2412
referat_kadr
2406
referat_funduszy_pomocowych
2395
administrator_bezpieczenstwa_informacji
2387
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
2363
referat_inwestycyjno_techniczny
2334
pelnomocnik_burmistrza_ds_org_pozarzadowych
2334
wydzial_finansowy
2332
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2313
I Zastępca Burmistrza
2298
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
2291
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2278
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2219
Pion Ochrony
2187
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
2149
pelnomocnik_burmistrza_ds_organizacji_pozarzadowych
2149
referat_zamowien_publicznych
2111
wydzial_organizacyjny
2065
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
2035
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2014
doradca_burmistrza_ds_informacji_publicznej
2013
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
referat_kontroli_zarzadczej_i_nadzoru_wlascicielskiego
1970
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1968
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1964
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1955
Inspektor Ochrony Danych
1954
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1934
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1919
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1913
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1889
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
1864
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1862
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1859
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1854
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1839
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1826
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1812
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1802
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1784
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1766
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1756
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2022
1724
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1697
Oświadczenia majątkowe pracowników w/za rok 2022
1674
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1673
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1651
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1646
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1625
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1620
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1615
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
1564
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1562
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1534
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1519
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1517
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1498
Referat Spraw Społecznych i Promocji
1498
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1492
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1486
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1460
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1455
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1452
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2021
1451
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1445
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
1433
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1431
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1430
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1395
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1381
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1340
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
1312
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
1213
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
1207
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
1189
Biuro Informatyki
1105
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1057
referat_ewidencji
1026
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
1012
Referat Administracyjno-Gospodarczy
1005
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
958
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
941
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
932
oswiadczenia_radni_2016
931
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
900
Stanowisko ds. BHP i p.poż.
874
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
869
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
830
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
822
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
797
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
772
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
757
Audytor Wewnętrzny
748
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
744
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
732
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
728
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
726
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
694
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
675
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
654
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
637
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
636
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
630
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
623
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
621
Referat Budżetowy
617
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
612
Inspektor Ochrony Danych
605
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
593
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
591
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2023
583
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
572
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
560
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
558
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
546
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
545
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
542
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
537
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
518
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
510
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
508
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
494
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
489
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2023
484
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
483
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
481
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
460
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
436
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
391
Audytor wewnętrzny
380
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
374
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
365
Referat Spraw Społecznych i Promocji
325
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
325
Referat Organizacji
318
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
274
ros
261
Elvisform
255
Elvistest
241
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2022
226
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
Oswiadczenie_majatkowe_w_za_rok_2023
2
Oswiadczenia_majatkowe_radnych_VIII_kadencji
2
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Oswiadczenia_majatkowe_w_za_2023
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
7025469
Dokumenty
1008985
Ogłoszenia
758207
Strona główna BIP
302521
Wyniki wyszukiwania
41496
Brak strony
30278
Poprzednia wersja
24543
Poprzednia wersja
11959
Mapa witryny BIP
8019
Deklaracja dostępności
6803
Statystyka strony
5389
Polityka prywatności
4694
Jak szukać
4241
Instrukcja BIP
4177
Zastrzeżenia prawne
4097
Redakcja BIP
4055
Jak korzystać z BIP
4041
Podgląd w szablonie strony
625
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
19931
Podstawy prawne działania Gminy
11648
Budżet Gminy
10897
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
8773
Jednostki organizacyjne gminy
7741
Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
7571
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
7528
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
7275
Informacje dotyczące Budżetu
6685
6116
Informacje dot. budżetu 2018
4963
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
4285
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
4034
Raport o stanie Gminy
3978
Wieloletnia Prognoza Finansowa
3960
Informacje dot. budżetu 2019
3918
Informacje dot. budżetu 2017
3720
Sprawozdania finansowe
3632
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
3323
2018 rok
3308
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
3306
3200
Projekty uchwał budżetowych
3152
Informacje dot. budżetu 2020
2607
Informacje dot. budżetu 2016
2511
2017 rok
2509
2015 rok
2421
2013 rok
2401
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
2351
Informacje dot. budżetu 2015
2336
Informacje dot. budżetu 2011
2326
Informacje dot. budżetu 2013
2278
Informacje dot. budżetu 2022
2240
2016 rok
2203
2014 rok
2202
Informacje dot. budżetu 2012
2201
2010 rok
2173
2011 rok
2168
Informacje dot. budżetu 2014
2162
2012 rok
2152
2020 rok
2146
2019 rok
2046
Informacje dot. budżetu 2023
1883
Informacje dot. budżetu 2021
1863
Sprawozdania z wykonania budżetu
1503
Sprawozdania z budżetu 2016
1502
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
1439
Sprawozdanie finansowe 2014
1422
Prognoza na rok 2016
1286
Uchwała budżetowa 2016
1282
Uchwały Budżetowe
1273
Uchwały dot. budżetu 2016
1225
Fundusz Sołecki
1206
Otwarte dane
1190
Zmiany w budżecie 2016
1175
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
1109
Fundusz Sołecki 2016
1103
Baza wiedzy
1102
2021 rok
973
2022 rok
969
Majątek Gminy
937
Raport o stanie Gminy za 2021 rok
586
2023 rok
527
Informacje dot. budżetu 2024
392
2024 rok
221
Raport o stanie Gminy za 2022 rok
204
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII (2014 - 2018)
462829
Kadencja IV (2002-2006)
351512
Kadencja VI (2010-2014)
347813
Kadencja V (2006-2010)
334788
Kadencja III (1998-2002)
316343
Kadencja VIII (2018-...)
292628
Kadencja II (1994-1998)
275902
Kadencja I (1990-1994)
236745
Sesje Rady Miejskiej
98848
Rada Miejska
30136
Uchwały Rady Miejskiej
20380
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
13727
Skład Rady Miejskiej
10697
Komisje Rady Miejskiej
7389
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
6112
Komisje
5417
Kadencja VIII
5350
Statut Gminy Strzelce Opolskie
5160
Dyżury Radnych
5014
Kadencja VII
3576
Komisja Mieszkaniowa
3190
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
3189
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2979
Plany pracy komisji stałych
2974
Komisja Gospodarki i Rozwoju
2869
Kadencja IV
2790
Komisja Budżetu i Finansów
2747
Kadencja V
2727
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
2692
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
2658
Kadencja VI
2595
Protokoły 2016
2569
Komisja Rewizyjna
2378
Foryt Danuta
2166
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
2047
Protokoły 2014
2039
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
2030
Gola Jan
2021
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1994
Bocian Józef
1993
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1986
Zarębski Marek
1979
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1959
Rudner_Henryk_vi
1952
Ochwat Pelagia
1951
Protokoły 2015
1947
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1946
Małycha Bogdan
1942
Urbaniak Danuta
1934
Szopa Teresa
1934
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1926
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1915
Małaczyński Jerzy Korwin
1910
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1903
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1896
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1896
Foryt Danuta
1895
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1894
Golec Artur
1890
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1890
Bocian Józef
1882
Farion_Boguslaw_vi
1873
Rudner Henryk
1870
Lubiński Jerzy
1869
Puzik Gabriela
1867
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1862
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1857
Cedzich Norbert
1851
Bischoff Karol
1849
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1847
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1845
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1838
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1837
Skowronek Henryk
1833
Skowronek Grzegorz
1825
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1822
Habasz Zofia
1813
Rudner Henryk
1811
Habasz Zofia
1810
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1809
Biernat Grzegorz
1806
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1803
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1798
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1792
Mutz Karol
1787
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1787
Skubis Stanisław
1786
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1786
Karecki Antoni
1784
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1782
Cedzich Norbert
1782
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1780
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1774
Szłapa Krzysztof
1772
Kaczmarczyk Joachim Józef
1772
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1771
Zarębski Marek
1770
Pawlik Stanisław
1769
Kaczmarek Irena
1766
Kachel Józef
1765
Bocian Józef
1762
Koteluk Tadeusz
1760
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1757
Szoprun Mariusz
1757
Knopik Agnieszka
1756
Kocur Krystyna
1753
Pawłowski Henryk
1752
Michalski Henryk
1747
Trzeciak Stanisław
1747
Biegański Tadeusz
1741
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1737
Trzeciak Stanisław
1736
Trzeciak Stanisław
1735
Kaczmarek Irena
1735
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1734
Kozołup Eugeniusz
1730
Pasierbska Janina
1723
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1716
Skowronek Henryk
1715
Lubiński Jerzy
1715
Kaczmarek Irena
1715
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1712
Król Dariusz
1711
Krupnik Antoni
1704
Pasternok Józef
1704
Kaczmarczyk Józef
1698
Kmiotek Krystyna
1698
Urbaniak Danuta
1694
Pasternok Józef
1694
Macioszek Alojzy
1689
Morawiec Gabriela
1688
Pawłowski Henryk
1681
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1681
Bocian Józef
1681
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1676
Cedzich Norbert Paweł
1675
Koteluk Tadeusz
1665
Krawiec_Stanislaw_vi
1665
Jańczyk Sylwester
1662
Cebula Karol
1638
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1636
Puzik Gabriela
1621
Łoskot Małgorzata
1556
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
6274
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
39076
Lista/Baza NGO
37559
Pliki do pobrania
22892
Programy współpracy
19265
Baza organizacji pozarządowych
19232
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
18064
Organizacje Pozarządowe
12693
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
8033
Linki
3800
O projekcie
2098
Konsultacje społeczne innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej
371
Test
79
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
1088198
Spis kart informacyjnych 2016
725959
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
464490
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
199046
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
151493
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
125139
Spis kart informacyjnych 2019
105960
Ogłoszenia Burmistrza
85973
Miejscowe plany - teren wsi
79312
Miejscowe plany - teren miasta
72975
Spis kart informacyjnych 2018
58214
Spis kart informacyjnych 2020
54172
Spis kart informacyjnych 2017
37448
Spis kart informacyjnych 2021
29107
Plany nieobowiązujące
29052
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
23739
Komunikaty i Obwieszczenia
21043
Komunikaty i wykazy
18697
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
15833
Komunikaty Referatu Podatkowego
15600
Spis kart informacyjnych 2022
11751
Spis kart informacyjnych 2023
7114
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
6434
Wnioski - wzory pism
5645
Plany miejscowe - w toku
5243
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
4791
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
4284
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
4258
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
3948
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3519
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
3493
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
3442
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
3112
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2816
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
2118
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1995
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1976
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1846
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1807
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1782
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1761
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1722
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1716
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1548
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
1361
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1319
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
1200
Komunikaty Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
1010
Plan miejscowy dla wsi Kadłub
958
Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
935
Zakup węgla
601
Plan miejscowy SPP w Brzezinie
561
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2
548
Plan miejscowy dla wsi Szymiszów
504
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
476
Zawiadomienia
454
Plan Transportowy
388
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1
342
Sprzedaz koncowa wegla
241
Zmiana planu miejscowego dla wsi Kadłub
228
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych przez gminę Strzelce Opolskie
216
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
197
Informacja o prowadzeniu przez gminę Strzelce Opolskie sprzedaży paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych również w okresie od 1 styczna
174
Plan miejscowy miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego południową część Osiedla Piastów Śląskich
170
Spis kart informacyjnych 2024
74
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
73
2024 - Zawiadomienie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
39
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
Obwieszczenie_konsultacji_wyznaczenie_obszaru_rewitalizacji
2
interpelacje_przepisow_prawa_podatkowego
1
obwieszczenie
1
20
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
140534
Zakończone
133334
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
105599
Rejestr zamówienie
91537
Zamówienia w toku
63201
Zamówienia publiczne
41889
Plan postępowań o udzielenie zamówień
7583
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1820
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
257479
Dotyczące najmu lokali użytkowych
121122
Dotyczące dzierżawy gruntów
42710
Przetargi
38230
Pozostałe
9493
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
5455
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
4506
Przetargi na najem lokali użytkowych
2789
Przetargi na dzierżawę gruntów
2477
Przetargi Aktualne
779
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego (II postępowanie)
273
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego
256
Pisemny konkurs na użyczenie sali konferencyjnej
165
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
23807
Podatek od nieruchomości
15720
Podatki
12956
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
10269
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
9802
Architektura i gospodarka przestrzenna
8060
Ochrona środowiska
6470
Podatek od środków transportowych
6287
Nieruchomości i mienie komunalne
6247
Pozostałe sprawy
6101
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
6057
Działalność gospodarcza
5436
Urząd Stanu Cywilnego
5324
Podatek rolny
5054
Nieodpłatna pomoc prawna
4965
Pomoc Społeczna
4793
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
4707
Rolnictwo
4638
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
4595
Zezwolenie na wycinkę drzewa
4378
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
4362
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
4303
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
3906
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3845
Formularz kontaktowy
3700
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
3678
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
3671
Zajęcie pasa drogowego
3603
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
3554
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
3511
Rejestracja zgonu
3402
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
3355
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3341
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
3324
ewidencja_ludnosci
3317
Podatek leśny
3269
Wynajem lokalu gminnego
3233
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
3165
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
3076
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2993
Rejestr dzialalnosci regulowanej
2981
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2937
Opinia urbanistyczna
2884
Powszechny Spis Rolny
2814
Nabycie lokalu mieszkalnego
2792
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
2735
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Decyzje o warunkach zabudowy
2663
oplaty_skarbowe
2635
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2504
Wielojęzyczne standardowe formularze
2472
Dzierżawa nieruchomości
2452
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
2428
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
2413
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
2406
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
2376
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2346
Wymeldowanie decyzją administracyjną
2336
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2331
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
2317
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
2286
Pomoc w formie usług opiekuńczych
2285
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2270
Rejestracja urodzenia dziecka
2258
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2248
Dodatek mieszkaniowy
2201
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
2191
Podział nieruchomości
2187
Rozgraniczenie nieruchomości
2171
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
2164
Dodatek energetyczny
2155
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
2140
Pobyt w mieszkaniu chronionym
2132
Specjalny zasiłek opiekuńczy
2123
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
2110
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
2099
Zasiłek celowy
2084
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
2082
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
2081
Narodowy Spis Powszechny 2021
2054
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
2054
Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców
2018
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
2001
Renta socjalna
1995
Opłata od posiadania psów
1987
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
1985
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1980
Zasiłek celowy specjalny
1967
Udostępnienie informacji publicznej
1956
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1943
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1934
Wykaz dziennych opiekunów
1919
Świadczenie pielęgnacyjne
1868
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1859
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1714
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1683
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
1565
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
1538
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
1517
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
1435
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
1424
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1419
akt_zgonu
1371
Jubileusze
1365
Zmiana imienia i nazwiska
1360
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
1318
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Zaświadczenie o stanie cywilnym
1265
Uznanie ojcostwa
1229
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
1130
Zmiana nazwiska po rozwodzie
1123
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
1115
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
1045
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
994
Potwierdzanie umowy dzierzawy
858
Wniosek o sprzedaż drewna
704
Infrastruktura Techniczna i Inwestycje
679
Komunikaty i ogłoszenia
543
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
499
Program usuwania azbestu
482
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
369
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
319
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych
269
Polowania zbiorowe
208
Kontrola przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
151
2024 r. - Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
57
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
OSWIADCZENIE_NATURALNA_RETENCJA_TERENOWA
7
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
6782
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
3498
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
3424
Petycja z dnia 6 października 2016 r
3406
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
3023
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
336
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021
295
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
74906
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
74068
Dotacje
33620
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
31933
Kontrole wewnętrzne 2018
15790
Inne
15332
Kontrole wewnętrzne 2017
11764
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
11366
Zakończone
8750
wybory
7647
Strzelecki Budżet Obywatelski
7518
Zakończone
7416
Kontrole wewnętrzne 2019
7291
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
7192
Wybory samorządowe 2018
6859
Plany, strategie, programy
5858
Konsultacje społeczne
5829
Kontrole
5273
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
5085
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
4999
Obwodowa Komisja Wyborcza
4736
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4729
Ochrona danych osobowych
4622
Budżet 2019
4521
Aktualne wnioski
4506
Budżet 2018
4485
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
4481
Budzet 2020
4472
Wybory do parlamentu 2019
4331
Rejestry, ewidencje, archiwa
4295
Zgromadzenia
4292
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4152
Dla inwestorów
4104
Budżet 2017
3984
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
3790
Kontrole wewnętrzne 2020
3620
Kontrole wewnętrzne
3492
Wybory Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020r.
3479
Lobbing
3465
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
3346
Aktualne
3185
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
3132
Dotacje na zabytki
3094
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
3079
Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023r.
2808
Kontrole wewnętrzne 2021
2779
Urząd Stanu Cywilnego
2774
Kontrole zewnętrzne
2716
Referat Ewidencji Ludności
2639
Plan „JEDŹ Z NAMI"
2623
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
2603
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
2581
Odrębne obwody głosowania
2562
Budżet 2022
2552
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
2509
Budżet 2016
2487
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2484
Lata 2014 - 2020
2395
Referat Rolnictwa
2395
Wybory do parlamentu 2015
2379
Wybory prezydenckie 2015
2337
Wybory samorządowe 2014
2333
Referat Spraw Społecznych i Promocji
2303
Biuro Architekta Miejskiego
2241
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
2239
Refundacja ZUS
2232
Analizy
2225
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
2225
Głosowanie korespondencyjne w kraju
2204
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
2200
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
2200
Spis wyborców
2192
Plany nieobowiązujące
2161
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
2161
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
2149
Budżet 2024
2109
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
2109
Zaświadczenie o prawie do głosowania
2105
Zobacz - baza ofert inwestycyjnych
2099
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2087
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
2084
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
2075
Kontrola ZUS
2067
oferta UKS "KUSY"
2058
Sprawozdawczość
2054
wniosek SKS "PIAST"
2053
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
2044
Referat Organizacji
2031
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
2021
wniosek UKS Strzelce Opolskie
2005
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1997
Dotacje
1984
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1982
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1980
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1976
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1971
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1966
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1961
Pożyczki
1951
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1950
Kontrola NIK
1939
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1933
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1932
Ul Dziewkowicka
1915
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1913
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1912
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1900
Kontrola archiwum zakładowego
1899
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1892
Kontrola problemowa
1875
Kontrole rok 2009
1874
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1862
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1855
Ocena warunków pracy
1853
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1839
Głosowanie przez pełnomocnika
1839
Prace interwencyjne
1835
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1832
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1832
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1831
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1824
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1812
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1804
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1801
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1789
Kontrola problemowa
1768
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1757
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1744
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1736
Kontrola sprawdzająca
1735
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1721
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1720
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1717
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1713
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1709
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1702
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1693
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1692
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1692
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1684
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1684
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1683
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1674
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1671
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1669
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1661
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1657
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1630
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
1485
Kontrole wewnętrzne 2022
1340
Kontrole zewnętrzne rok 2019
1320
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Cyberbezpieczeństwo
1064
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
1047
Budżet 2023
1036
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
988
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
987
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
968
wniosek SKS "PIAST"
937
Kontrole zewnętrzne rok 2020
834
Kontrole wewnętrzne 2023
766
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
716
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
611
Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych
514
Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
499
Kontrole zewnętrzne rok 2016
471
Zakonczon1
442
Informacja o kwocie dotacji na 2022 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
426
Wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024r.
420
Kontrole zewnętrzne rok 2017
416
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitatu Rewitalizacji
348
Gminny Program Rewitalizacji
347
Kontrole zewnętrzne rok 2017
338
Kontrole zewnętrzne rok 2018
276
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021plus
266
Wybory ławników sądowych kadencja 2024-2027
233
Konsultacji GPR 2024-2030
224
Kontrole zewnętrzne rok 2017
202
Kontrole zewnętrzne rok 2018
111
aktualne1
88
Informacja o kwocie dotacji na 2023 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
69
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
Informacja o kwocie dotacji na 2024 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
20
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
Gminny_Program
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
RODO_warstwa
1
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1
Raport o stanie Gminy
1
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5389