BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5724
Jak szukać?
5216
Najczęściej szukane informacje
4541
Redakcja BIP
4354
Informacje dla niesłyszących
740
Zgromadzenia
658
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2010-2014
666948
Kadencja 2006-2010
664528
Zarządzenia Kierownika Urzędu
647181
Kadencja 2014-2018
620228
Kadencja 2002-2006
521684
Kadencja 2018-2023
246527
Rozstrzygnięte oferty pracy
82299
Aktualne oferty pracy
65577
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
58223
Urząd Miejski
47053
Zarządzenia Burmistrza
24833
Rekrutacja zakończona
19080
Struktura Urzędu
16620
Wydziały
13836
Referaty
11241
Oświadczenia majątkowe
10009
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
9586
Radni
9277
8761
Burmistrz
7968
Władze Gminy
7300
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
6647
Pracownicy
6464
Praktyki i staże
5748
Schemat struktury
5586
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
5489
Biuro Architekta Miejskiego
5052
Referat Podatkowy
4887
Stanowiska samodzielne
4636
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
4584
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
4332
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Skarbnik Gminy
4122
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
4006
3951
Referat Organizacji
3931
Sekretarz Gminy
3874
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3848
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3813
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3794
3671
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3654
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3635
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3625
Referat Budżetowy
3595
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
3581
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3568
zastepca_burmistrza_ds_spoleczno_gospodarczych_i_promocji_gminy
3453
zastepca_burmistrza_ds_inwestycyjno_technicznych
3443
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3263
Biuro Informatyki
3114
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
3077
doradca_burmistrza_ds_informacji
3051
kadr
3050
referat_inwetycyjny
2993
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2992
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Biuro Prawne
2908
Referat Sportu i Rekreacji
2894
referat_rolnictwa
2842
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki
2781
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2526
Pion Ochrony
2511
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2505
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2469
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki_i_uzaleznien
2468
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
2440
referat_sportu_i_rekreacji
2412
referat_kadr
2406
referat_funduszy_pomocowych
2395
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
2395
administrator_bezpieczenstwa_informacji
2387
pelnomocnik_burmistrza_ds_org_pozarzadowych
2334
referat_inwestycyjno_techniczny
2334
wydzial_finansowy
2332
Biuro Architekta Miejskiego
2256
Biuro Prawne
2216
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2182
pelnomocnik_burmistrza_ds_organizacji_pozarzadowych
2149
referat_zamowien_publicznych
2111
wydzial_organizacyjny
2065
doradca_burmistrza_ds_informacji_publicznej
2013
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
2006
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
referat_kontroli_zarzadczej_i_nadzoru_wlascicielskiego
1970
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1933
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1930
Pion Ochrony
1903
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1882
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1839
Koordynator do spraw dostępności
1747
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1740
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1697
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1684
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1678
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1674
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1665
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1658
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1653
Inspektor Ochrony Danych
1646
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1641
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1604
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1563
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1548
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1546
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1541
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1535
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1532
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1529
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1528
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1528
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1507
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1504
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1478
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1456
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1454
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1451
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1443
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1436
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1434
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1427
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1416
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1412
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1404
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1403
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1398
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1379
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1367
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1362
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1345
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1329
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
1317
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1312
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1235
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
1119
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
1096
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
1068
referat_ewidencji
1026
II Zastępca Burmistrza
994
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
966
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
930
I Zastępca Burmistrza
912
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
878
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
823
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
792
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
775
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
745
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
745
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
723
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
720
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
711
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
675
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
670
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
670
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
651
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
641
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
618
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
614
Biuro Informatyki
606
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
578
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
578
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
574
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
562
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
546
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
513
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
499
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
496
Referat Spraw Społecznych i Promocji
494
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
472
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
461
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
457
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
452
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
439
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
433
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
429
Oświadczenia majątkowe pracowników w/za rok 2022
428
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
427
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
424
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
411
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2022
399
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
397
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
389
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
386
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
364
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
363
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
360
Stanowisko ds. BHP i p.poż.
356
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
317
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
303
Referat Administracyjno-Gospodarczy
301
Audytor Wewnętrzny
290
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
271
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
268
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
265
ros
261
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
243
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
231
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
225
Elvisform
221
Elvistest
206
Inspektor Ochrony Danych
205
Referat Budżetowy
194
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
189
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2021
186
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
163
Audytor wewnętrzny
158
Referat Spraw Społecznych i Promocji
133
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
132
Referat Organizacji
120
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
Oswiadczenia_majatkowe_radnych_VIII_kadencji
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5915976
Dokumenty
779711
Ogłoszenia
676930
Strona główna BIP
252719
Wyniki wyszukiwania
31739
Brak strony
25347
Poprzednia wersja
22575
Poprzednia wersja
9386
Mapa witryny BIP
7087
Deklaracja dostępności
4855
Statystyka strony
4672
Polityka prywatności
4045
Jak szukać
3669
Zastrzeżenia prawne
3589
Instrukcja BIP
3575
Redakcja BIP
3522
Jak korzystać z BIP
3490
Podgląd w szablonie strony
537
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
15647
Podstawy prawne działania Gminy
9422
Budżet Gminy
8268
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
6587
Jednostki organizacyjne gminy
6112
5759
Informacje dotyczące Budżetu
5178
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
5173
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
5111
Informacje dot. budżetu 2018
4528
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
4524
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
4034
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
3529
Informacje dot. budżetu 2019
3448
Informacje dot. budżetu 2017
3431
Wieloletnia Prognoza Finansowa
3035
2018 rok
3034
Raport o stanie Gminy
2922
2921
Sprawozdania finansowe
2871
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2780
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
2619
Projekty uchwał budżetowych
2576
Informacje dot. budżetu 2016
2269
2017 rok
2224
Informacje dot. budżetu 2020
2147
2013 rok
2146
2015 rok
2075
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
2039
Informacje dot. budżetu 2011
2011
Informacje dot. budżetu 2015
2003
Informacje dot. budżetu 2013
1986
2014 rok
1985
2016 rok
1957
2010 rok
1934
Informacje dot. budżetu 2012
1918
2012 rok
1912
Informacje dot. budżetu 2014
1906
2011 rok
1888
2020 rok
1862
2019 rok
1789
Sprawozdania z budżetu 2016
1432
Sprawozdania z wykonania budżetu
1377
Sprawozdanie finansowe 2014
1294
Informacje dot. budżetu 2021
1280
Prognoza na rok 2016
1213
Uchwały Budżetowe
1189
Uchwała budżetowa 2016
1165
Uchwały dot. budżetu 2016
1156
Otwarte dane
1110
Zmiany w budżecie 2016
1103
Fundusz Sołecki
1065
Fundusz Sołecki 2016
1020
Baza wiedzy
936
Majątek Gminy
863
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
842
2021 rok
708
Informacje dot. budżetu 2022
664
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
488
2022 rok
465
Raport o stanie Gminy za 2021 rok
123
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII (2014 - 2018)
412323
Kadencja IV (2002-2006)
311122
Kadencja VI (2010-2014)
306723
Kadencja V (2006-2010)
294992
Kadencja III (1998-2002)
281996
Kadencja II (1994-1998)
244490
Kadencja VIII (2018-...)
214237
Kadencja I (1990-1994)
211318
Sesje Rady Miejskiej
75121
Rada Miejska
23090
Uchwały Rady Miejskiej
15719
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
8962
Skład Rady Miejskiej
8455
Komisje Rady Miejskiej
5950
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
5063
Komisje
4466
Statut Gminy Strzelce Opolskie
4312
Dyżury Radnych
4232
Kadencja VIII
4033
Kadencja VII
3190
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2732
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2664
Komisja Mieszkaniowa
2567
Plany pracy komisji stałych
2541
Kadencja IV
2385
Kadencja V
2331
Komisja Budżetu i Finansów
2329
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
2324
Komisja Gospodarki i Rozwoju
2279
Protokoły 2016
2238
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
2238
Kadencja VI
2188
Komisja Rewizyjna
2116
Foryt Danuta
1872
Gola Jan
1810
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1788
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1776
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1766
Protokoły 2014
1765
Rudner_Henryk_vi
1753
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1734
Ochwat Pelagia
1733
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1715
Szopa Teresa
1714
Małycha Bogdan
1710
Protokoły 2015
1705
Bocian Józef
1705
Foryt Danuta
1696
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1693
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1685
Bocian Józef
1682
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1678
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1676
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1663
Rudner Henryk
1660
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1659
Cedzich Norbert
1659
Skowronek Henryk
1651
Zarębski Marek
1651
Lubiński Jerzy
1651
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1646
Golec Artur
1645
Małaczyński Jerzy Korwin
1643
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1639
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1633
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1626
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1624
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1621
Urbaniak Danuta
1605
Rudner Henryk
1602
Habasz Zofia
1601
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1601
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1599
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1597
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1596
Karecki Antoni
1596
Kaczmarek Irena
1595
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1594
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1591
Farion_Boguslaw_vi
1590
Puzik Gabriela
1590
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1585
Bischoff Karol
1585
Mutz Karol
1581
Koteluk Tadeusz
1578
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1575
Pawlik Stanisław
1575
Kaczmarczyk Joachim Józef
1574
Habasz Zofia
1573
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1568
Pawłowski Henryk
1567
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1567
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1563
Szłapa Krzysztof
1561
Skubis Stanisław
1561
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1560
Zarębski Marek
1560
Biernat Grzegorz
1559
Knopik Agnieszka
1557
Bocian Józef
1557
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1551
Kocur Krystyna
1549
Trzeciak Stanisław
1548
Szoprun Mariusz
1548
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1546
Kachel Józef
1546
Trzeciak Stanisław
1543
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1541
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1536
Biegański Tadeusz
1535
Kozołup Eugeniusz
1533
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1529
Michalski Henryk
1528
Cedzich Norbert
1526
Kaczmarek Irena
1524
Lubiński Jerzy
1522
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1518
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1516
Pasierbska Janina
1514
Król Dariusz
1513
Kmiotek Krystyna
1511
Morawiec Gabriela
1509
Pasternok Józef
1505
Pawłowski Henryk
1495
Skowronek Henryk
1494
Skowronek Grzegorz
1493
Krupnik Antoni
1489
Cedzich Norbert Paweł
1482
Pasternok Józef
1479
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1473
Bocian Józef
1470
Koteluk Tadeusz
1469
Kaczmarczyk Józef
1468
Cebula Karol
1457
Kaczmarek Irena
1456
Krawiec_Stanislaw_vi
1452
Macioszek Alojzy
1449
Jańczyk Sylwester
1437
Trzeciak Stanisław
1437
Urbaniak Danuta
1434
Puzik Gabriela
1413
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1409
Łoskot Małgorzata
1386
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
5047
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
33520
Lista/Baza NGO
31913
Pliki do pobrania
19093
Baza organizacji pozarządowych
16113
Programy współpracy
16065
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
15007
Organizacje Pozarządowe
9791
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
7073
Linki
3463
O projekcie
1846
Test
47
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
968809
Spis kart informacyjnych 2016
656316
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
403098
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
179291
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
136570
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
110840
Spis kart informacyjnych 2019
91221
Ogłoszenia Burmistrza
74396
Miejscowe plany - teren wsi
68387
Miejscowe plany - teren miasta
61386
Spis kart informacyjnych 2018
51793
Spis kart informacyjnych 2020
37193
Spis kart informacyjnych 2017
34029
Plany nieobowiązujące
24035
Komunikaty i Obwieszczenia
16895
Spis kart informacyjnych 2021
16598
Komunikaty i wykazy
14872
Komunikaty Referatu Podatkowego
13167
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
12479
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
7853
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
5534
Wnioski - wzory pism
4436
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
4134
Plany miejscowe - w toku
4068
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3686
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3535
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
3438
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3274
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2867
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2845
Spis kart informacyjnych 2022
2484
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2411
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1918
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1889
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1736
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1644
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1616
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1613
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1607
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1499
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1435
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1142
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
1142
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
1060
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
879
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
738
Komunikaty Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
349
Plan Transportowy
336
Plan miejscowy dla wsi Kadłub
284
Zawiadomienia
179
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
167
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
121
Plan miejscowy SPP w Brzezinie
88
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
121602
Zakończone
107429
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
87336
Rejestr zamówienie
76749
Zamówienia w toku
54343
Zamówienia publiczne
33232
Plan postępowań o udzielenie zamówień
3423
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1627
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
203548
Dotyczące najmu lokali użytkowych
98355
Dotyczące dzierżawy gruntów
32176
Przetargi
30350
Pozostałe
6827
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4698
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3842
Przetargi na najem lokali użytkowych
2575
Przetargi na dzierżawę gruntów
2273
Przetargi Aktualne
684
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego
68
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego (II postępowanie)
55
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
19471
Podatek od nieruchomości
12547
Podatki
10536
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
8520
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
7842
Architektura i gospodarka przestrzenna
6835
Ochrona środowiska
5523
Nieruchomości i mienie komunalne
5246
Pozostałe sprawy
5146
Podatek od środków transportowych
5103
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
5073
Działalność gospodarcza
4588
Podatek rolny
4155
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
4099
Rolnictwo i Ochrona Środowiska
3979
Nieodpłatna pomoc prawna
3818
Pomoc Społeczna
3801
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3798
Formularz kontaktowy
3700
Zezwolenie na wycinkę drzewa
3567
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
3484
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3393
Urząd Stanu Cywilnego
3351
ewidencja_ludnosci
3317
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
3281
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
3254
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
3172
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
3014
Zajęcie pasa drogowego
2982
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2891
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2865
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2731
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
Podatek leśny
2649
oplaty_skarbowe
2635
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2612
Opinia urbanistyczna
2592
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2584
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2543
Ewidencja Ludności
2513
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2506
Nabycie lokalu mieszkalnego
2439
Rejestracja zgonu
2430
Wynajem lokalu gminnego
2413
Decyzje o warunkach zabudowy
2408
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
2345
Powszechny Spis Rolny
2342
Rejestr dzialalnosci regulowanej
2217
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2204
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2120
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
2110
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
2108
Dzierżawa nieruchomości
2086
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2066
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2055
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
2050
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
2043
Wymeldowanie decyzją administracyjną
2039
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1985
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1972
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1945
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1941
Podział nieruchomości
1901
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1897
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1895
Dodatek mieszkaniowy
1893
Rozgraniczenie nieruchomości
1885
Dodatek energetyczny
1872
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1865
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1851
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1845
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1844
Zasiłek celowy
1825
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1815
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1808
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1786
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1774
Zasiłek celowy specjalny
1753
Wpis do stałego rejestru wyborców
1744
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1742
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1734
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1728
Renta socjalna
1728
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1710
Udostępnienie informacji publicznej
1698
Narodowy Spis Powszechny 2021
1695
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1687
Opłata od posiadania psów
1651
Rejestracja urodzenia dziecka
1637
Wykaz dziennych opiekunów
1624
Wielojęzyczne standardowe formularze
1615
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1611
Świadczenie pielęgnacyjne
1607
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1509
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1381
akt_zgonu
1371
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1241
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
1195
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
1178
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
1124
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
1119
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Zmiana imienia i nazwiska
1004
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1001
Jubileusze
1000
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
999
Zaświadczenie o stanie cywilnym
957
Uznanie ojcostwa
928
Zmiana nazwiska po rozwodzie
860
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
836
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
810
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
737
Potwierdzanie umowy dzierzawy
608
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
604
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
549
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Wniosek o sprzedaż drewna
371
Program usuwania azbestu
269
Komunikaty i ogłoszenia
259
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
174
Infrastruktura Techniczna i Inwestycje
119
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
105
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych
60
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
OSWIADCZENIE_NATURALNA_RETENCJA_TERENOWA
7
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5621
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
3046
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2990
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2946
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2565
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
63491
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
61183
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
28489
Dotacje
27174
Kontrole wewnętrzne 2018
13877
Inne
11665
Kontrole wewnętrzne 2017
10514
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
8401
Wybory samorządowe 2018
6430
Strzelecki Budżet Obywatelski
6381
Zakończone
6353
Kontrole wewnętrzne 2019
6162
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
5781
Zakończone
5773
wybory
5166
Plany, strategie, programy
4860
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4834
Konsultacje społeczne
4334
Kontrole
4312
Budżet 2019
4215
Budżet 2018
4089
Budzet 2020
4030
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3961
Ochrona danych osobowych
3933
Wybory do parlamentu 2019
3858
Zgromadzenia
3848
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
3761
Budżet 2017
3536
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3518
Rejestry, ewidencje, archiwa
3489
Dla inwestorów
3470
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3420
Aktualne wnioski
3374
Obwodowa Komisja Wyborcza
3241
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
3135
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
3116
Kontrole wewnętrzne
2859
Lobbing
2838
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2727
Kontrole wewnętrzne 2020
2710
Aktualne
2692
Dotacje na zabytki
2604
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2574
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
2499
Urząd Stanu Cywilnego
2452
Kontrole zewnętrzne
2301
Referat Ewidencji Ludności
2197
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
2172
Plan „JEDŹ Z NAMI"
2165
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
2164
Budżet 2016
2115
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
2095
Wybory do parlamentu 2015
2090
Wybory prezydenckie 2015
2071
Wybory samorządowe 2014
2056
Lata 2014 - 2020
2054
Referat Rolnictwa
2042
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
2036
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2002
Biuro Architekta Miejskiego
1990
Budżet 2022
1971
Spis wyborców
1937
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1905
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1900
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1898
Referat Spraw Społecznych i Promocji
1891
Odrębne obwody głosowania
1880
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1879
Analizy
1869
Refundacja ZUS
1861
Plany nieobowiązujące
1859
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1851
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1841
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1839
oferta UKS "KUSY"
1835
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1829
Kontrola ZUS
1827
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1788
Baza ofert inwestycyjnych
1787
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1781
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1777
Referat Organizacji
1773
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1752
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1750
Dotacje
1746
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1746
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1744
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1736
wniosek SKS "PIAST"
1734
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1730
Kontrole wewnętrzne 2021
1722
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1714
Pożyczki
1703
Sprawozdawczość
1700
Kontrola NIK
1700
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1698
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1677
Kontrole rok 2009
1675
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1667
Kontrola archiwum zakładowego
1654
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1651
Ocena warunków pracy
1640
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1636
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1635
Kontrola problemowa
1630
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1626
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1626
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1625
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1625
Głosowanie przez pełnomocnika
1621
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1618
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1616
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1609
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1605
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1602
Ul Dziewkowicka
1598
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1593
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1591
Kontrola problemowa
1587
Prace interwencyjne
1584
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1584
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1565
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1544
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1536
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1534
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1531
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1528
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1513
Kontrola sprawdzająca
1511
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1508
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1507
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1506
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1506
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1503
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1501
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1500
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1498
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1492
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1487
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1473
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1463
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1456
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1456
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1437
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1427
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1391
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
1091
Kontrole zewnętrzne rok 2019
1084
wniosek SKS "PIAST"
804
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
790
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
761
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
750
Kontrole zewnętrzne rok 2020
562
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
438
Budżet 2023
407
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
398
Cyberbezpieczenstwo
382
Kontrole zewnętrzne rok 2017
379
Kontrole zewnętrzne rok 2017
293
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
275
Kontrole zewnętrzne rok 2018
248
Kontrole wewnętrzne 2022
237
Kontrole zewnętrzne rok 2017
202
Informacja o kwocie dotacji na 2022 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
133
Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych
111
Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
111
Kontrole zewnętrzne rok 2018
106
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4672