BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5925
Jak szukać?
5432
Najczęściej szukane informacje
4719
Redakcja BIP
4556
Informacje dla niesłyszących
894
Zgromadzenia
799
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2010-2014
701217
Kadencja 2006-2010
696899
Zarządzenia Kierownika Urzędu
686703
Kadencja 2014-2018
651407
Kadencja 2002-2006
549334
Kadencja 2018-2023
279097
Rozstrzygnięte oferty pracy
88179
Aktualne oferty pracy
69701
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
61968
Urząd Miejski
49645
Zarządzenia Burmistrza
26480
Rekrutacja zakończona
20621
Struktura Urzędu
17589
Wydziały
14326
Referaty
12170
Oświadczenia majątkowe
10536
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
10449
Radni
9471
8842
Burmistrz
8742
Władze Gminy
7795
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
6975
Pracownicy
6780
Schemat struktury
6041
Praktyki i staże
6034
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
5748
Biuro Architekta Miejskiego
5296
Referat Podatkowy
5172
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
4951
Stanowiska samodzielne
4888
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
4676
Skarbnik Gminy
4432
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
4411
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
4223
Referat Organizacji
4136
Sekretarz Gminy
4100
4002
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3920
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3893
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
3880
Referat Budżetowy
3877
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3757
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3744
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3733
3721
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3709
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3482
zastepca_burmistrza_ds_spoleczno_gospodarczych_i_promocji_gminy
3453
zastepca_burmistrza_ds_inwestycyjno_technicznych
3443
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Biuro Informatyki
3273
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
3202
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
3155
Biuro Prawne
3066
doradca_burmistrza_ds_informacji
3051
kadr
3050
Referat Sportu i Rekreacji
3047
referat_inwetycyjny
2993
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
referat_rolnictwa
2842
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki
2781
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
2655
Pion Ochrony
2629
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2603
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
2601
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2585
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2554
pelnomocnik_burmistrza_ds_profilaktyki_i_uzaleznien
2468
referat_sportu_i_rekreacji
2412
Biuro Architekta Miejskiego
2407
referat_kadr
2406
referat_funduszy_pomocowych
2395
administrator_bezpieczenstwa_informacji
2387
pelnomocnik_burmistrza_ds_org_pozarzadowych
2334
referat_inwestycyjno_techniczny
2334
wydzial_finansowy
2332
Biuro Prawne
2319
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2231
pelnomocnik_burmistrza_ds_organizacji_pozarzadowych
2149
referat_zamowien_publicznych
2111
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
2068
wydzial_organizacyjny
2065
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
2032
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
2028
doradca_burmistrza_ds_informacji_publicznej
2013
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
Pion Ochrony
1977
Koordynator do spraw dostępności
1971
referat_kontroli_zarzadczej_i_nadzoru_wlascicielskiego
1970
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1924
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1878
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1816
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1770
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1768
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1758
Inspektor Ochrony Danych
1751
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1732
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1720
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1718
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1714
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1711
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
1708
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1659
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1650
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1643
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1642
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1629
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1614
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1614
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1611
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1589
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1584
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1575
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1557
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1533
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1508
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1502
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1497
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1496
II Zastępca Burmistrza
1489
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1481
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1477
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1471
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1464
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1462
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1457
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1432
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1430
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1408
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1401
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1395
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1386
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1352
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1342
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
1280
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1258
I Zastępca Burmistrza
1253
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
1180
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
1165
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
1107
referat_ewidencji
1026
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
1023
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
1017
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
963
oswiadczenia_radni_2016
931
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
920
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
861
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
821
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
785
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
778
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
777
Biuro Informatyki
769
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
750
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
749
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
701
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
700
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
700
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
699
Referat Spraw Społecznych i Promocji
698
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
691
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
691
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
660
Oświadczenia majątkowe pracowników w/za rok 2022
649
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2022
632
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
629
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
601
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
575
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
574
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
563
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
554
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
541
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
524
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
519
Stanowisko ds. BHP i p.poż.
517
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
510
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
482
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
482
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
480
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2021
465
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
457
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
457
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
447
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
444
Referat Administracyjno-Gospodarczy
441
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
440
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
434
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
432
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
428
Audytor Wewnętrzny
422
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
396
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
395
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
389
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
372
Inspektor Ochrony Danych
361
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
338
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
330
Referat Budżetowy
324
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
308
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
298
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
286
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
270
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
267
ros
261
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
250
Elvisform
237
Elvistest
228
Audytor wewnętrzny
212
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
195
Referat Spraw Społecznych i Promocji
187
Referat Organizacji
170
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
Oswiadczenia_majatkowe_radnych_VIII_kadencji
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6396319
Dokumenty
890241
Ogłoszenia
713209
Strona główna BIP
266537
Wyniki wyszukiwania
36747
Brak strony
26667
Poprzednia wersja
24061
Poprzednia wersja
10448
Mapa witryny BIP
7278
Deklaracja dostępności
5780
Statystyka strony
4849
Polityka prywatności
4216
Jak szukać
3791
Instrukcja BIP
3736
Zastrzeżenia prawne
3721
Redakcja BIP
3672
Jak korzystać z BIP
3623
Podgląd w szablonie strony
561
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
16695
Podstawy prawne działania Gminy
10015
Budżet Gminy
8908
Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
6829
Jednostki organizacyjne gminy
6464
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
5854
5854
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
5601
Informacje dotyczące Budżetu
5582
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
5022
Informacje dot. budżetu 2018
4639
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
4034
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
3696
Informacje dot. budżetu 2019
3534
Informacje dot. budżetu 2017
3529
Wieloletnia Prognoza Finansowa
3433
Raport o stanie Gminy
3164
2018 rok
3133
Sprawozdania finansowe
3047
3004
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2992
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
2858
Projekty uchwał budżetowych
2749
Informacje dot. budżetu 2016
2350
2017 rok
2317
Informacje dot. budżetu 2020
2284
2013 rok
2239
2015 rok
2175
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
2113
Informacje dot. budżetu 2011
2092
Informacje dot. budżetu 2013
2085
Informacje dot. budżetu 2015
2084
2014 rok
2067
2016 rok
2038
2010 rok
2026
2012 rok
2010
Informacje dot. budżetu 2014
2003
Informacje dot. budżetu 2012
2000
2011 rok
1991
2020 rok
1982
2019 rok
1897
Informacje dot. budżetu 2021
1487
Sprawozdania z budżetu 2016
1462
Sprawozdania z wykonania budżetu
1429
Sprawozdanie finansowe 2014
1383
Prognoza na rok 2016
1243
Uchwały Budżetowe
1218
Uchwała budżetowa 2016
1215
Uchwały dot. budżetu 2016
1180
Otwarte dane
1144
Fundusz Sołecki
1137
Zmiany w budżecie 2016
1133
Informacje dot. budżetu 2022
1071
Fundusz Sołecki 2016
1046
Baza wiedzy
981
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
935
Majątek Gminy
895
2021 rok
794
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
761
2022 rok
626
Informacje dot. budżetu 2023
612
Raport o stanie Gminy za 2021 rok
234
2023 rok
147
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
prognoza_2014
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII (2014 - 2018)
431979
Kadencja IV (2002-2006)
328393
Kadencja VI (2010-2014)
323367
Kadencja V (2006-2010)
311717
Kadencja III (1998-2002)
295173
Kadencja II (1994-1998)
256465
Kadencja VIII (2018-...)
239063
Kadencja I (1990-1994)
221014
Sesje Rady Miejskiej
83321
Rada Miejska
24984
Uchwały Rady Miejskiej
16993
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
10398
Skład Rady Miejskiej
9018
Komisje Rady Miejskiej
6312
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
5290
Komisje
4779
Statut Gminy Strzelce Opolskie
4494
Kadencja VIII
4369
Dyżury Radnych
4367
Kadencja VII
3316
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2854
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2854
Komisja Mieszkaniowa
2791
Plany pracy komisji stałych
2726
Kadencja IV
2511
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
2461
Komisja Budżetu i Finansów
2460
Komisja Gospodarki i Rozwoju
2455
Kadencja V
2429
Protokoły 2016
2374
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
2374
Kadencja VI
2304
Komisja Rewizyjna
2192
Foryt Danuta
1965
Gola Jan
1896
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1884
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1863
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1853
Protokoły 2014
1834
Rudner_Henryk_vi
1830
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1820
Ochwat Pelagia
1812
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1807
Protokoły 2015
1799
Szopa Teresa
1798
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1797
Małycha Bogdan
1792
Bocian Józef
1780
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1775
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1772
Zarębski Marek
1770
Bocian Józef
1767
Foryt Danuta
1764
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1760
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1750
Rudner Henryk
1749
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1742
Małaczyński Jerzy Korwin
1741
Cedzich Norbert
1740
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1736
Golec Artur
1733
Lubiński Jerzy
1733
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1727
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1726
Skowronek Henryk
1720
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1715
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1713
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1698
Habasz Zofia
1697
Farion_Boguslaw_vi
1695
Bischoff Karol
1693
Urbaniak Danuta
1688
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1687
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1685
Rudner Henryk
1680
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1676
Karecki Antoni
1675
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1675
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1674
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1670
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1670
Mutz Karol
1670
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1667
Habasz Zofia
1660
Puzik Gabriela
1660
Kaczmarek Irena
1655
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1654
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1651
Koteluk Tadeusz
1650
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1648
Bocian Józef
1645
Pawlik Stanisław
1645
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1644
Pawłowski Henryk
1642
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1641
Skubis Stanisław
1639
Zarębski Marek
1638
Biernat Grzegorz
1636
Kaczmarczyk Joachim Józef
1636
Kachel Józef
1629
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1628
Szłapa Krzysztof
1626
Trzeciak Stanisław
1626
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1623
Knopik Agnieszka
1623
Szoprun Mariusz
1621
Kocur Krystyna
1618
Biegański Tadeusz
1614
Trzeciak Stanisław
1613
Cedzich Norbert
1612
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1612
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1611
Michalski Henryk
1609
Kaczmarek Irena
1603
Kozołup Eugeniusz
1603
Lubiński Jerzy
1600
Pasierbska Janina
1597
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1591
Skowronek Henryk
1591
Kmiotek Krystyna
1586
Pasternok Józef
1582
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1581
Morawiec Gabriela
1581
Skowronek Grzegorz
1578
Król Dariusz
1577
Krupnik Antoni
1568
Pasternok Józef
1566
Bocian Józef
1561
Cedzich Norbert Paweł
1561
Pawłowski Henryk
1558
Macioszek Alojzy
1557
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1555
Kaczmarek Irena
1553
Koteluk Tadeusz
1544
Krawiec_Stanislaw_vi
1541
Kaczmarczyk Józef
1541
Cebula Karol
1524
Puzik Gabriela
1507
Jańczyk Sylwester
1504
Urbaniak Danuta
1503
Trzeciak Stanisław
1497
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1492
Łoskot Małgorzata
1448
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
5329
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
35630
Lista/Baza NGO
34011
Pliki do pobrania
20940
Programy współpracy
17712
Baza organizacji pozarządowych
17711
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
16652
Organizacje Pozarządowe
10513
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
7443
Linki
3600
O projekcie
1919
Test
60
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
1020673
Spis kart informacyjnych 2016
688468
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
429127
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
187113
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
143120
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
117332
Spis kart informacyjnych 2019
98101
Ogłoszenia Burmistrza
79073
Miejscowe plany - teren wsi
72123
Miejscowe plany - teren miasta
65249
Spis kart informacyjnych 2018
54939
Spis kart informacyjnych 2020
44896
Spis kart informacyjnych 2017
35545
Plany nieobowiązujące
26046
Spis kart informacyjnych 2021
22248
Komunikaty i Obwieszczenia
18065
Komunikaty i wykazy
15833
Komunikaty Referatu Podatkowego
13921
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
13429
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
11598
Spis kart informacyjnych 2022
6224
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
5784
Wnioski - wzory pism
4780
Plany miejscowe - w toku
4374
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
4301
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3834
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3715
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
3614
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3338
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
3001
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2950
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2554
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1953
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1922
Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
1800
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1779
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1702
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1662
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1659
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1647
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1556
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1487
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
1478
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1205
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
1100
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
904
Komunikaty Referatu Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
506
Plan miejscowy dla wsi Kadłub
469
Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
382
Plan Transportowy
355
Zawiadomienia
235
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
226
Zakup węgla
181
Plan miejscowy SPP w Brzezinie
169
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
151
Plan miejscowy dla wsi Szymiszów
109
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych przez gminę Strzelce Opolskie
92
Spis kart informacyjnych 2023
80
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2
63
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 1
62
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
Informacja o prowadzeniu przez gminę Strzelce Opolskie sprzedaży paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych również w okresie od 1 styczna
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
obwieszczenie
1
20
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
126948
Zakończone
116548
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
92763
Rejestr zamówienie
82334
Zamówienia w toku
57076
Zamówienia publiczne
35396
Plan postępowań o udzielenie zamówień
4487
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1680
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
223430
Dotyczące najmu lokali użytkowych
105891
Dotyczące dzierżawy gruntów
35403
Przetargi
32325
Pozostałe
7524
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4957
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
4020
Przetargi na najem lokali użytkowych
2657
Przetargi na dzierżawę gruntów
2347
Przetargi Aktualne
715
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego
120
Pisemny konkurs na prowadzenie lokalu gastronomicznego (II postępowanie)
111
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
Pisemny konkurs na użyczenie sali konferencyjnej
56
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
20654
Podatek od nieruchomości
13487
Podatki
11196
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
8977
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
8298
Architektura i gospodarka przestrzenna
7108
Ochrona środowiska
5766
Nieruchomości i mienie komunalne
5453
Podatek od środków transportowych
5402
Pozostałe sprawy
5361
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
5332
Działalność gospodarcza
4774
Podatek rolny
4451
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
4263
Rolnictwo
4161
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
4034
Pomoc Społeczna
3997
Nieodpłatna pomoc prawna
3973
Zezwolenie na wycinkę drzewa
3812
Urząd Stanu Cywilnego
3713
Formularz kontaktowy
3700
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
3697
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3506
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
3492
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
3366
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
3357
ewidencja_ludnosci
3317
Zajęcie pasa drogowego
3172
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
3163
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
3152
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
3055
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2853
Podatek leśny
2821
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2775
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2770
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
2753
Ewidencja Ludności
2735
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2721
Rejestracja zgonu
2708
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2687
Opinia urbanistyczna
2670
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Wynajem lokalu gminnego
2550
Nabycie lokalu mieszkalnego
2520
Decyzje o warunkach zabudowy
2510
Powszechny Spis Rolny
2473
Rejestr dzialalnosci regulowanej
2349
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2297
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
2237
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
2203
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2180
Dzierżawa nieruchomości
2165
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2155
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2140
Wymeldowanie decyzją administracyjną
2135
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
2131
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
2131
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
2086
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
2081
Pomoc w formie usług opiekuńczych
2046
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
2042
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
2019
Podział nieruchomości
1995
Dodatek mieszkaniowy
1980
Dodatek energetyczny
1976
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1975
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1974
Rozgraniczenie nieruchomości
1972
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1948
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1942
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1925
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1921
Zasiłek celowy
1912
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1882
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1875
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1864
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1860
Zasiłek celowy specjalny
1830
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Wielojęzyczne standardowe formularze
1820
Narodowy Spis Powszechny 2021
1816
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1810
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1807
Wpis do stałego rejestru wyborców
1805
Renta socjalna
1804
Rejestracja urodzenia dziecka
1801
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1789
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1774
Udostępnienie informacji publicznej
1772
Opłata od posiadania psów
1769
Wykaz dziennych opiekunów
1720
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1687
Świadczenie pielęgnacyjne
1675
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1638
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1471
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
akt_zgonu
1371
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1357
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
1320
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
1261
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
1260
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
1256
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
1139
Jubileusze
1108
Zmiana imienia i nazwiska
1103
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
1090
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Zaświadczenie o stanie cywilnym
1054
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Uznanie ojcostwa
1032
Zmiana nazwiska po rozwodzie
943
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
931
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
916
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
817
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
804
Potwierdzanie umowy dzierzawy
689
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
676
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Wniosek o sprzedaż drewna
474
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Zawiadomienie zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
363
Program usuwania azbestu
342
Komunikaty i ogłoszenia
339
Infrastruktura Techniczna i Inwestycje
234
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
165
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych
99
Polowania zbiorowe
64
Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
63
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
OSWIADCZENIE_NATURALNA_RETENCJA_TERENOWA
7
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
5850
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
3147
Petycja z dnia 6 października 2016 r
3081
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
3074
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2666
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
15
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021
13
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
68269
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
66172
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
30072
Dotacje
29800
Kontrole wewnętrzne 2018
14720
Inne
12410
Kontrole wewnętrzne 2017
11021
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
9181
Zakończone
6851
Zakończone
6781
Kontrole wewnętrzne 2019
6653
Strzelecki Budżet Obywatelski
6607
Wybory samorządowe 2018
6539
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
6342
wybory
5350
Plany, strategie, programy
5063
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4934
Kontrole
4549
Konsultacje społeczne
4524
Budżet 2019
4312
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
4233
Budżet 2018
4211
Budzet 2020
4207
Ochrona danych osobowych
4115
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
3986
Wybory do parlamentu 2019
3980
Zgromadzenia
3936
Aktualne wnioski
3804
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3697
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3682
Rejestry, ewidencje, archiwa
3646
Budżet 2017
3645
Dla inwestorów
3612
Obwodowa Komisja Wyborcza
3438
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
3319
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
3218
Kontrole wewnętrzne 2020
3054
Kontrole wewnętrzne
3030
Lobbing
2964
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2864
Aktualne
2809
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2719
Dotacje na zabytki
2716
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
2652
Urząd Stanu Cywilnego
2574
Kontrole zewnętrzne
2435
Referat Ewidencji Ludności
2297
Plan „JEDŹ Z NAMI"
2270
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
2269
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
2265
Budżet 2016
2239
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
2231
Wybory do parlamentu 2015
2187
Referat Rolnictwa
2161
Lata 2014 - 2020
2151
Budżet 2022
2149
Wybory prezydenckie 2015
2148
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2144
Wybory samorządowe 2014
2136
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
2110
Kontrole wewnętrzne 2021
2110
Biuro Architekta Miejskiego
2073
Referat Spraw Społecznych i Promocji
2026
Spis wyborców
2015
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1997
Refundacja ZUS
1992
Analizy
1985
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1985
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1984
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1984
Odrębne obwody głosowania
1972
Plany nieobowiązujące
1970
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1955
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1936
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1923
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1914
oferta UKS "KUSY"
1914
Kontrola ZUS
1897
Baza ofert inwestycyjnych
1894
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1879
Referat Organizacji
1867
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1861
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1851
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1837
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1835
Dotacje
1831
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1827
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1826
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1825
wniosek SKS "PIAST"
1825
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1824
Sprawozdawczość
1816
Pożyczki
1801
Kontrola NIK
1799
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1795
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1774
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1771
Kontrole rok 2009
1757
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1744
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1735
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1733
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1732
Kontrola problemowa
1732
Kontrola archiwum zakładowego
1730
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1726
Ocena warunków pracy
1721
Ul Dziewkowicka
1712
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1705
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1700
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1699
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1698
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1696
Głosowanie przez pełnomocnika
1692
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1689
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1687
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1687
Prace interwencyjne
1675
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1669
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1667
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1662
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1655
Kontrola problemowa
1648
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1621
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1618
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1610
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1602
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1585
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1582
Kontrola sprawdzająca
1582
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1581
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1580
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1578
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1578
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1577
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1576
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1575
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1573
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1572
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1570
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1546
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1537
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1534
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1520
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1515
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1505
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1486
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
1204
Kontrole zewnętrzne rok 2019
1172
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
857
wniosek SKS "PIAST"
847
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
833
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
818
Kontrole zewnętrzne rok 2020
670
Kontrole wewnętrzne 2022
645
Budżet 2023
541
Cyberbezpieczenstwo
515
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
474
Kontrole zewnętrzne rok 2016
455
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2017
395
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
383
Kontrole zewnętrzne rok 2017
310
Kontrole zewnętrzne rok 2018
263
Informacja o kwocie dotacji na 2022 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
239
Kontrole zewnętrzne rok 2017
202
Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych
200
Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+
186
Kontrole zewnętrzne rok 2018
107
aktualne1
88
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021plus
68
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1
Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4849