BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4758
Jak szukać?
4381
Najczęściej szukane informacje
3905
Redakcja BIP
3621
Zgromadzenia
37
Informacje dla niesłyszących
33
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
563868
Kadencja 2010-2014
562014
Zarządzenia Kierownika Urzędu
528976
Kadencja 2014-2018
523831
Kadencja 2002-2006
441375
Kadencja 2018-2023
168708
Rozstrzygnięte oferty pracy
66344
Aktualne oferty pracy
52443
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
46613
Urząd Miejski
38932
Zarządzenia Burmistrza
20734
Rekrutacja zakończona
14979
Struktura Urzędu
13778
Wydziały
12002
Referaty
8876
Oświadczenia majątkowe
8452
8447
Radni
8216
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6701
Władze Gminy
6042
Burmistrz
5896
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5568
Pracownicy
5405
Praktyki i staże
4933
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4654
Schemat struktury
4420
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Referat Podatkowy
4144
Biuro Architekta Miejskiego
4129
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3887
3808
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3676
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3590
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3574
3545
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3435
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3433
Skarbnik Gminy
3400
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3389
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Referat Organizacji
3324
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Sekretarz Gminy
3290
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3278
I Zastępca Burmistrza
3200
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3167
II Zastępca Burmistrza
3152
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3046
referat_inwetycyjny
2993
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2947
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Referat Spraw Społecznych
2892
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2891
Referat Budżetowy
2889
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2867
referat_rolnictwa
2842
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2685
Biuro Informatyki
2683
2674
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2662
Referat Sportu i Rekreacji
2538
Biuro Prawne
2469
referat_funduszy_pomocowych
2395
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2370
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2332
Referat Spraw Społecznych
2324
Inspektor Ochrony Danych
2289
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2286
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2285
2272
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2268
Referat Sportu i Rekreacji
2215
2210
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
2160
Pion Ochrony
2150
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2087
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2045
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2025
1995
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
Biuro Prawne
1932
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1913
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1903
Biuro Architekta Miejskiego
1891
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1841
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1824
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1790
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1765
Pion Ochrony
1711
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1686
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
1668
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1659
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1607
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1589
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1562
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1548
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1502
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1482
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1475
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1464
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1440
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1437
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1433
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1425
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1424
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1406
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1387
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1382
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1376
Inspektor Ochrony Danych
1375
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1372
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1370
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1359
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1349
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1348
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1348
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1329
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1323
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1318
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1317
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1310
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1294
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1290
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1285
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1285
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1259
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1253
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1250
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1192
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1145
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1053
referat_ewidencji
1026
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
999
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
882
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
859
Koordynator do spraw dostępności
836
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
809
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
771
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
751
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
703
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
697
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
696
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
684
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
633
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
622
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
619
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
565
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
559
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
556
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
540
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
530
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
513
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
511
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
502
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
483
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
460
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
428
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
409
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
405
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
400
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
395
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
379
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
377
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
363
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
362
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
335
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
332
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
332
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
329
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
324
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
315
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
311
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
306
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
285
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
274
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
272
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
249
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
226
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
213
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
190
Elvisform
177
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
169
Elvistest
161
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
115
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
83
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
40
elvisbajerant
37
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
35
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4773464
Ogłoszenia
550011
Dokumenty
486459
Strona główna BIP
213238
Wyniki wyszukiwania
22557
Poprzednia wersja
20482
Brak strony
18378
Poprzednia wersja
6363
Mapa witryny BIP
6235
Statystyka strony
3871
Polityka prywatności
3371
Jak szukać
3189
Zastrzeżenia prawne
3108
Instrukcja BIP
3092
Jak korzystać z BIP
3033
Redakcja BIP
3008
Deklaracja dostępności
2682
Podgląd w szablonie strony
428
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
12897
Podstawy prawne działania Gminy
7579
Budżet Gminy
6860
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5851
5184
Jednostki organizacyjne gminy
4891
Informacje dotyczące Budżetu
4511
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4140
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4109
Informacje dot. budżetu 2018
4013
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3878
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3513
Informacje dot. budżetu 2017
3195
Środowiskowy Dom Samopomocy
3046
Informacje dot. budżetu 2019
2992
2018 rok
2814
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2631
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2476
Sprawozdania finansowe
2354
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2229
Projekty uchwał budżetowych
2209
Raport o stanie Gminy
2133
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2107
Informacje dot. budżetu 2016
2073
2017 rok
1939
2015 rok
1860
Informacje dot. budżetu 2011
1821
Informacje dot. budżetu 2015
1812
2014 rok
1780
2016 rok
1766
Informacje dot. budżetu 2013
1758
2013 rok
1745
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1741
2010 rok
1721
2012 rok
1720
Informacje dot. budżetu 2012
1694
Informacje dot. budżetu 2014
1689
2011 rok
1680
2019 rok
1577
Informacje dot. budżetu 2020
1577
2020 rok
1508
Sprawozdania z budżetu 2016
1332
Sprawozdania z wykonania budżetu
1258
Uchwały Budżetowe
1087
Prognoza na rok 2016
1061
Uchwały dot. budżetu 2016
1058
Uchwała budżetowa 2016
1056
Sprawozdanie finansowe 2014
1035
Otwarte dane
1009
Zmiany w budżecie 2016
1004
Fundusz Sołecki
956
Fundusz Sołecki 2016
939
Baza wiedzy
805
Majątek Gminy
760
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
637
Informacje dot. budżetu 2021
591
2021 rok
437
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
126
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
347850
Kadencja IV
261532
Kadencja VI
258038
Kadencja V
248628
Kadencja III
237891
Kadencja II
206783
Kadencja I
175313
Kadencja VIII
154718
Sesje Rady Miejskiej
59875
Rada Miejska
18884
Uchwały Rady Miejskiej
12462
Skład Rady Miejskiej
7254
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6921
Komisje Rady Miejskiej
4910
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4387
Komisje
3942
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3684
Dyżury Radnych
3622
Kadencja VIII
3282
Kadencja VII
2882
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2574
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2175
Komisja Mieszkaniowa
2138
Plany pracy komisji stałych
2055
Kadencja IV
2052
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1959
Komisja Budżetu i Finansów
1942
Protokoły 2016
1883
Kadencja VI
1881
Komisja Rewizyjna
1873
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1859
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1836
Kadencja V
1825
Foryt Danuta
1694
Gola Jan
1644
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1624
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1594
Protokoły 2014
1577
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1569
Ochwat Pelagia
1569
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1565
Małycha Bogdan
1546
Rudner_Henryk_vi
1530
Szopa Teresa
1529
Protokoły 2015
1526
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1525
Bocian Józef
1524
Foryt Danuta
1523
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1517
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1517
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1514
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1501
Cedzich Norbert
1492
Rudner Henryk
1491
Bocian Józef
1488
Golec Artur
1477
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1475
Skowronek Henryk
1464
Lubiński Jerzy
1455
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1452
Zarębski Marek
1451
Małaczyński Jerzy Korwin
1449
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1448
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1446
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1444
Puzik Gabriela
1444
Kaczmarek Irena
1443
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1443
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1436
Koteluk Tadeusz
1436
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1435
Habasz Zofia
1433
Karecki Antoni
1432
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1429
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1428
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1428
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1424
Rudner Henryk
1424
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1421
Mutz Karol
1421
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1418
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1416
Urbaniak Danuta
1416
Pawlik Stanisław
1411
Bischoff Karol
1404
Pawłowski Henryk
1403
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1400
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1400
Knopik Agnieszka
1400
Bocian Józef
1397
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1395
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1393
Kaczmarczyk Joachim Józef
1393
Habasz Zofia
1391
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1390
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1388
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1386
Kocur Krystyna
1385
Biernat Grzegorz
1385
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1382
Skubis Stanisław
1382
Szłapa Krzysztof
1378
Trzeciak Stanisław
1376
Szoprun Mariusz
1375
Zarębski Marek
1374
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1374
Michalski Henryk
1373
Biegański Tadeusz
1372
Kozołup Eugeniusz
1372
Farion_Boguslaw_vi
1368
Cedzich Norbert
1368
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1365
Kachel Józef
1365
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1358
Lubiński Jerzy
1355
Morawiec Gabriela
1352
Król Dariusz
1351
Trzeciak Stanisław
1349
Kmiotek Krystyna
1349
Pasternok Józef
1347
Pasierbska Janina
1344
Kaczmarek Irena
1342
Pawłowski Henryk
1326
Pasternok Józef
1323
Koteluk Tadeusz
1322
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1310
Skowronek Henryk
1308
Cedzich Norbert Paweł
1306
Krupnik Antoni
1306
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1303
Bocian Józef
1299
Kaczmarek Irena
1292
Kaczmarczyk Józef
1291
Krawiec_Stanislaw_vi
1290
Cebula Karol
1289
Skowronek Grzegorz
1285
Macioszek Alojzy
1279
Trzeciak Stanisław
1276
Jańczyk Sylwester
1268
Urbaniak Danuta
1259
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1245
Puzik Gabriela
1245
Łoskot Małgorzata
1233
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3892
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
27869
Lista/Baza NGO
26534
Pliki do pobrania
14499
Baza organizacji pozarządowych
11943
Programy współpracy
11931
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
11073
Organizacje Pozarządowe
7612
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5760
Linki
3021
O projekcie
1626
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
812472
Spis kart informacyjnych 2016
555447
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
326841
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
149023
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
117229
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
94997
Spis kart informacyjnych 2019
72612
Ogłoszenia Burmistrza
63429
Miejscowe plany - teren wsi
57649
Miejscowe plany - teren miasta
51507
Spis kart informacyjnych 2018
43368
Spis kart informacyjnych 2017
29657
Plany nieobowiązujące
19888
Spis kart informacyjnych 2020
18800
Komunikaty i Obwieszczenia
14338
Komunikaty i wykazy
12444
Komunikaty Referatu Podatkowego
11266
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
10474
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4812
Spis kart informacyjnych 2021
4658
Wnioski - wzory pism
3708
Plany miejscowe - w toku
3552
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3533
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3173
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3151
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3034
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2863
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2673
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
2509
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2391
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2014
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1820
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1784
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1590
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1522
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1509
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1503
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1487
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1350
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1346
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1002
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
974
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
427
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
287
Plan Transportowy
277
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
60
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
104149
Zakończone
85193
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
73436
Rejestr zamówienie
60800
Zamówienia w toku
45007
Zamówienia publiczne
26498
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1484
Plan postępowań o udzielenie zamówień
1184
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
154116
Dotyczące najmu lokali użytkowych
77478
Dotyczące dzierżawy gruntów
25521
Przetargi
24275
Pozostałe
5469
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4073
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3248
Przetargi na najem lokali użytkowych
2381
Przetargi na dzierżawę gruntów
2076
Przetargi Aktualne
622
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
15788
Podatek od nieruchomości
10707
Podatki
8763
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6845
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
6234
Architektura i gospodarka przestrzenna
5840
Ochrona środowiska
4735
Nieruchomości i mienie komunalne
4374
Pozostałe sprawy
4304
Podatek od środków transportowych
4175
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4128
Działalność gospodarcza
3783
Formularz kontaktowy
3700
Podatek rolny
3641
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3570
ewidencja_ludnosci
3317
Rolnictwo
3316
Nieodpłatna pomoc prawna
3241
Pomoc Społeczna
3168
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3160
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3019
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2934
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2794
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2769
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2688
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2531
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2488
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2470
Zajęcie pasa drogowego
2423
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2403
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2359
Opinia urbanistyczna
2349
Podatek leśny
2348
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2293
Urząd Stanu Cywilnego
2231
Decyzje o warunkach zabudowy
2178
Nabycie lokalu mieszkalnego
2163
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2153
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2133
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1941
Wynajem lokalu gminnego
1937
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1918
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1897
Powszechny Spis Rolny 2020
1879
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1856
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1808
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1784
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1781
Dzierżawa nieruchomości
1777
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1772
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1761
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1754
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1738
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1736
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1710
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1667
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1653
Rozgraniczenie nieruchomości
1637
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1635
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1629
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1625
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1618
Ewidencja Ludności
1616
Dodatek mieszkaniowy
1615
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1611
Dodatek energetyczny
1594
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1582
Zasiłek celowy
1579
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1571
Rejestracja zgonu
1570
Wpis do stałego rejestru wyborców
1562
Podział nieruchomości
1554
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1523
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1521
Zasiłek celowy specjalny
1510
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1505
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1503
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1499
Udostępnienie informacji publicznej
1490
Renta socjalna
1468
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1448
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1435
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1416
Świadczenie pielęgnacyjne
1401
akt_zgonu
1371
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1357
Wykaz dziennych opiekunów
1356
Opłata od posiadania psów
1325
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1176
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1159
Rejestracja urodzenia dziecka
1154
Narodowy Spis Powszechny 2021
1151
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1069
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
987
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
961
Wielojęzyczne standardowe formularze
958
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
848
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
743
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
741
Zmiana imienia i nazwiska
741
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
728
Zaświadczenie o stanie cywilnym
715
Uznanie ojcostwa
675
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
665
Jubileusze
665
Zmiana nazwiska po rozwodzie
630
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
591
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
583
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
544
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
340
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
261
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
171
Wniosek o sprzedaż drewna
124
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4742
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2685
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2582
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2507
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2135
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
52034
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
48585
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
24717
Dotacje
20236
Kontrole wewnętrzne 2018
11985
Inne
9307
Kontrole wewnętrzne 2017
9215
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6860
Wybory samorządowe 2018
6129
Zakończone
5405
Strzelecki Budżet Obywatelski
5336
Kontrole wewnętrzne 2019
5107
wybory
4578
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4575
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4321
Plany, strategie, programy
4016
Budżet 2019
3893
Zakończone
3853
Budżet 2018
3765
Budzet 2020
3592
Kontrole
3579
Wybory do parlamentu 2019
3578
Konsultacje społeczne
3553
Zgromadzenia
3522
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3338
Budżet 2017
3268
Ochrona danych osobowych
3212
Dla inwestorów
3016
Rejestry, ewidencje, archiwa
3008
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3001
Obwodowa Komisja Wyborcza
2985
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2866
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2837
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2564
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2560
Lobbing
2413
Aktualne
2379
Aktualne wnioski
2360
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2333
Kontrole wewnętrzne
2310
Dotacje na zabytki
2280
Urząd Stanu Cywilnego
2167
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2072
Kontrole zewnętrzne
2019
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1953
Referat Ewidencji Ludności
1935
Wybory prezydenckie 2015
1886
Kontrole wewnętrzne 2020
1846
Wybory do parlamentu 2015
1838
Wybory samorządowe 2014
1835
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1823
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1821
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1809
Budżet 2016
1804
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1791
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1761
Spis wyborców
1743
Biuro Architekta Miejskiego
1733
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1731
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1724
Referat Rolnictwa
1713
Odrębne obwody głosowania
1685
Plany nieobowiązujące
1680
Refundacja ZUS
1659
Analizy
1657
oferta UKS "KUSY"
1657
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1654
Kontrola ZUS
1648
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1642
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1639
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1620
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1614
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1608
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1607
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1600
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1591
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1582
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1576
Dotacje
1573
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1562
Lata 2014 - 2020
1558
Pożyczki
1546
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1544
wniosek SKS "PIAST"
1540
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1538
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1538
Kontrola NIK
1524
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1520
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1517
Referat Organizacji
1513
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1512
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1499
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1491
Kontrola archiwum zakładowego
1490
Kontrole rok 2009
1485
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1484
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1484
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1481
Ocena warunków pracy
1472
Głosowanie przez pełnomocnika
1468
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1468
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1462
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1458
Baza ofert inwestycyjnych
1457
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1455
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1452
Sprawozdawczość
1447
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1446
Kontrola problemowa
1442
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1434
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1429
Kontrola problemowa
1423
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1423
Prace interwencyjne
1421
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1420
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1412
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1408
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1398
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1383
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1372
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1371
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1370
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1369
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1356
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1355
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1349
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1348
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1346
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1341
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1334
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1333
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1326
Kontrola sprawdzająca
1324
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1320
Ul Dziewkowicka
1313
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1302
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1301
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1295
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1291
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1289
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1272
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1255
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1207
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1174
Budżet 2022
1149
Kontrole zewnętrzne rok 2019
853
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
777
wniosek SKS "PIAST"
717
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
649
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
593
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
554
Kontrole wewnętrzne 2021
461
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
410
Kontrole zewnętrzne rok 2017
359
Kontrole zewnętrzne rok 2020
280
Kontrole zewnętrzne rok 2017
267
Kontrole zewnętrzne rok 2018
229
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
215
Kontrole zewnętrzne rok 2017
201
Kontrole zewnętrzne rok 2018
102
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3871