BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4754
Jak szukać?
4374
Najczęściej szukane informacje
3899
Redakcja BIP
3618
Zgromadzenia
35
Informacje dla niesłyszących
29
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
563677
Kadencja 2010-2014
561838
Zarządzenia Kierownika Urzędu
528649
Kadencja 2014-2018
523602
Kadencja 2002-2006
441190
Kadencja 2018-2023
168492
Rozstrzygnięte oferty pracy
66292
Aktualne oferty pracy
52396
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
46565
Urząd Miejski
38879
Zarządzenia Burmistrza
20719
Rekrutacja zakończona
14962
Struktura Urzędu
13765
Wydziały
11985
Referaty
8862
Oświadczenia majątkowe
8448
8443
Radni
8209
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6681
Władze Gminy
6032
Burmistrz
5885
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5555
Pracownicy
5400
Praktyki i staże
4928
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4645
Schemat struktury
4412
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Referat Podatkowy
4139
Biuro Architekta Miejskiego
4120
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3885
3807
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3672
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3590
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3571
3544
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3434
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3431
Skarbnik Gminy
3395
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3387
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Referat Organizacji
3319
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Sekretarz Gminy
3283
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3274
I Zastępca Burmistrza
3192
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3163
II Zastępca Burmistrza
3145
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3044
referat_inwetycyjny
2993
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2942
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2889
Referat Budżetowy
2886
Referat Spraw Społecznych
2884
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2866
referat_rolnictwa
2842
Biuro Informatyki
2681
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2680
2672
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2658
Referat Sportu i Rekreacji
2535
Biuro Prawne
2467
referat_funduszy_pomocowych
2395
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2365
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2330
Referat Spraw Społecznych
2321
Inspektor Ochrony Danych
2287
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2285
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2284
2271
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2262
2209
Referat Sportu i Rekreacji
2208
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
2159
Pion Ochrony
2148
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2082
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2044
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2024
1992
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
Biuro Prawne
1929
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1910
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1898
Biuro Architekta Miejskiego
1890
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1839
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1819
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1790
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1764
Pion Ochrony
1707
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1685
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
1666
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1656
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1606
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1589
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1561
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1548
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1500
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1479
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1473
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1463
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1438
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1437
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1433
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1424
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1422
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1406
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1387
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1382
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1373
Inspektor Ochrony Danych
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1372
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1372
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1370
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1356
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1348
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1347
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1347
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1326
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1319
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1317
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1315
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1310
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1293
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1289
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1285
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1285
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1258
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1250
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1250
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1190
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1142
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1051
referat_ewidencji
1026
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
996
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
880
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
855
Koordynator do spraw dostępności
830
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
809
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
770
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
751
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
699
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
697
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
696
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
684
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
633
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
622
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
619
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
565
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
559
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
556
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
538
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
530
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
513
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
508
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
502
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
483
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
460
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
428
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
409
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
405
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
400
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
395
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
378
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
377
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
363
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
361
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
334
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
331
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
330
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
329
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
322
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
315
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
310
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
306
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
284
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
271
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
271
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
249
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
226
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
213
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
190
Elvisform
176
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
166
Elvistest
161
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
112
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
82
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
38
elvisbajerant
37
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
35
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4766534
Ogłoszenia
549503
Dokumenty
485166
Strona główna BIP
213009
Wyniki wyszukiwania
22509
Poprzednia wersja
20471
Brak strony
18356
Poprzednia wersja
6344
Mapa witryny BIP
6231
Statystyka strony
3864
Polityka prywatności
3366
Jak szukać
3186
Zastrzeżenia prawne
3106
Instrukcja BIP
3088
Jak korzystać z BIP
3031
Redakcja BIP
3003
Deklaracja dostępności
2671
Podgląd w szablonie strony
428
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
12875
Podstawy prawne działania Gminy
7572
Budżet Gminy
6851
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5850
5176
Jednostki organizacyjne gminy
4879
Informacje dotyczące Budżetu
4507
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4136
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4108
Informacje dot. budżetu 2018
4009
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3876
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3510
Informacje dot. budżetu 2017
3194
Środowiskowy Dom Samopomocy
3043
Informacje dot. budżetu 2019
2989
2018 rok
2813
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2626
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2475
Sprawozdania finansowe
2352
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2228
Projekty uchwał budżetowych
2209
Raport o stanie Gminy
2127
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2105
Informacje dot. budżetu 2016
2072
2017 rok
1935
2015 rok
1859
Informacje dot. budżetu 2011
1819
Informacje dot. budżetu 2015
1811
2014 rok
1778
2016 rok
1764
Informacje dot. budżetu 2013
1756
2013 rok
1744
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1736
2012 rok
1719
2010 rok
1719
Informacje dot. budżetu 2012
1692
Informacje dot. budżetu 2014
1686
2011 rok
1678
2019 rok
1574
Informacje dot. budżetu 2020
1568
2020 rok
1504
Sprawozdania z budżetu 2016
1332
Sprawozdania z wykonania budżetu
1258
Uchwały Budżetowe
1087
Prognoza na rok 2016
1061
Uchwały dot. budżetu 2016
1058
Uchwała budżetowa 2016
1056
Sprawozdanie finansowe 2014
1035
Otwarte dane
1008
Zmiany w budżecie 2016
1004
Fundusz Sołecki
956
Fundusz Sołecki 2016
939
Baza wiedzy
805
Majątek Gminy
760
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
634
Informacje dot. budżetu 2021
586
2021 rok
435
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
125
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
347601
Kadencja IV
261398
Kadencja VI
257929
Kadencja V
248511
Kadencja III
237749
Kadencja II
206674
Kadencja I
175198
Kadencja VIII
154501
Sesje Rady Miejskiej
59813
Rada Miejska
18869
Uchwały Rady Miejskiej
12452
Skład Rady Miejskiej
7246
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6914
Komisje Rady Miejskiej
4908
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4378
Komisje
3942
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3680
Dyżury Radnych
3619
Kadencja VIII
3278
Kadencja VII
2880
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2574
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2174
Komisja Mieszkaniowa
2138
Plany pracy komisji stałych
2054
Kadencja IV
2050
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1957
Komisja Budżetu i Finansów
1942
Protokoły 2016
1882
Kadencja VI
1877
Komisja Rewizyjna
1873
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1857
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1836
Kadencja V
1820
Foryt Danuta
1693
Gola Jan
1642
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1622
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1592
Protokoły 2014
1576
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1567
Ochwat Pelagia
1566
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1563
Małycha Bogdan
1545
Rudner_Henryk_vi
1528
Protokoły 2015
1526
Szopa Teresa
1526
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1524
Bocian Józef
1522
Foryt Danuta
1521
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1515
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1515
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1513
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1500
Cedzich Norbert
1491
Rudner Henryk
1489
Bocian Józef
1485
Golec Artur
1475
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1471
Skowronek Henryk
1462
Lubiński Jerzy
1452
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1450
Zarębski Marek
1449
Małaczyński Jerzy Korwin
1447
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1446
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1445
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1443
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1442
Kaczmarek Irena
1442
Puzik Gabriela
1442
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1435
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1434
Koteluk Tadeusz
1434
Habasz Zofia
1430
Karecki Antoni
1430
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1427
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1426
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1426
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1423
Rudner Henryk
1423
Mutz Karol
1420
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1419
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1416
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1415
Urbaniak Danuta
1414
Pawlik Stanisław
1408
Bischoff Karol
1402
Pawłowski Henryk
1402
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1399
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1399
Knopik Agnieszka
1397
Bocian Józef
1396
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1394
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1392
Kaczmarczyk Joachim Józef
1392
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1389
Habasz Zofia
1389
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1385
Biernat Grzegorz
1384
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1383
Kocur Krystyna
1383
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1380
Skubis Stanisław
1379
Szłapa Krzysztof
1374
Trzeciak Stanisław
1373
Szoprun Mariusz
1373
Zarębski Marek
1372
Michalski Henryk
1372
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1372
Biegański Tadeusz
1371
Kozołup Eugeniusz
1369
Cedzich Norbert
1367
Farion_Boguslaw_vi
1366
Kachel Józef
1364
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1363
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1357
Lubiński Jerzy
1354
Morawiec Gabriela
1350
Król Dariusz
1350
Trzeciak Stanisław
1348
Kmiotek Krystyna
1347
Pasternok Józef
1345
Pasierbska Janina
1341
Kaczmarek Irena
1339
Pawłowski Henryk
1324
Pasternok Józef
1322
Koteluk Tadeusz
1319
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1308
Skowronek Henryk
1307
Cedzich Norbert Paweł
1303
Krupnik Antoni
1303
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1302
Bocian Józef
1297
Kaczmarek Irena
1291
Cebula Karol
1288
Kaczmarczyk Józef
1288
Krawiec_Stanislaw_vi
1287
Skowronek Grzegorz
1283
Macioszek Alojzy
1278
Trzeciak Stanisław
1275
Jańczyk Sylwester
1266
Urbaniak Danuta
1257
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1244
Puzik Gabriela
1244
Łoskot Małgorzata
1231
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3884
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
27835
Lista/Baza NGO
26523
Pliki do pobrania
14474
Baza organizacji pozarządowych
11924
Programy współpracy
11910
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
11054
Organizacje Pozarządowe
7601
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5752
Linki
3019
O projekcie
1624
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
812105
Spis kart informacyjnych 2016
555102
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
326609
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
148971
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
117157
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
94962
Spis kart informacyjnych 2019
72552
Ogłoszenia Burmistrza
63387
Miejscowe plany - teren wsi
57608
Miejscowe plany - teren miasta
51406
Spis kart informacyjnych 2018
43339
Spis kart informacyjnych 2017
29639
Plany nieobowiązujące
19877
Spis kart informacyjnych 2020
18769
Komunikaty i Obwieszczenia
14322
Komunikaty i wykazy
12419
Komunikaty Referatu Podatkowego
11223
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
10458
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4803
Spis kart informacyjnych 2021
4636
Wnioski - wzory pism
3702
Plany miejscowe - w toku
3550
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3529
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3173
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3147
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3029
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2860
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2672
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
2489
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2388
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2013
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1819
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1783
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1589
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1521
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1506
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1502
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1485
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1350
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1346
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1001
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
973
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
422
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
284
Plan Transportowy
277
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
60
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
104069
Zakończone
85109
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
73345
Rejestr zamówienie
60752
Zamówienia w toku
44945
Zamówienia publiczne
26450
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1484
Plan postępowań o udzielenie zamówień
1171
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
153990
Dotyczące najmu lokali użytkowych
77420
Dotyczące dzierżawy gruntów
25490
Przetargi
24228
Pozostałe
5462
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4071
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3243
Przetargi na najem lokali użytkowych
2380
Przetargi na dzierżawę gruntów
2073
Przetargi Aktualne
622
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
15757
Podatek od nieruchomości
10703
Podatki
8754
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6831
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
6226
Architektura i gospodarka przestrzenna
5832
Ochrona środowiska
4724
Nieruchomości i mienie komunalne
4367
Pozostałe sprawy
4300
Podatek od środków transportowych
4172
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4121
Działalność gospodarcza
3780
Formularz kontaktowy
3700
Podatek rolny
3637
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3570
ewidencja_ludnosci
3317
Rolnictwo
3311
Nieodpłatna pomoc prawna
3236
Pomoc Społeczna
3163
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3158
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3018
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2934
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2787
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2767
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2686
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2525
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2485
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2468
Zajęcie pasa drogowego
2422
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2401
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2356
Opinia urbanistyczna
2347
Podatek leśny
2346
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2286
Urząd Stanu Cywilnego
2229
Decyzje o warunkach zabudowy
2178
Nabycie lokalu mieszkalnego
2162
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2152
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2128
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1937
Wynajem lokalu gminnego
1936
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1917
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1896
Powszechny Spis Rolny 2020
1876
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1855
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1807
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1784
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1781
Dzierżawa nieruchomości
1775
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1770
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1760
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1752
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1738
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1735
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1708
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1666
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1652
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1635
Rozgraniczenie nieruchomości
1634
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1626
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1624
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1616
Dodatek mieszkaniowy
1614
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1609
Ewidencja Ludności
1609
Dodatek energetyczny
1593
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1580
Zasiłek celowy
1579
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1571
Rejestracja zgonu
1567
Wpis do stałego rejestru wyborców
1561
Podział nieruchomości
1552
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1523
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1521
Zasiłek celowy specjalny
1509
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1505
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1502
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1498
Udostępnienie informacji publicznej
1489
Renta socjalna
1468
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1447
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1428
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1415
Świadczenie pielęgnacyjne
1401
akt_zgonu
1371
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1356
Wykaz dziennych opiekunów
1355
Opłata od posiadania psów
1324
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1174
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1157
Rejestracja urodzenia dziecka
1153
Narodowy Spis Powszechny 2021
1132
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1063
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
986
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
960
Wielojęzyczne standardowe formularze
951
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
847
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
740
Zmiana imienia i nazwiska
739
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
738
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
727
Zaświadczenie o stanie cywilnym
714
Uznanie ojcostwa
674
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
663
Jubileusze
654
Zmiana nazwiska po rozwodzie
628
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
591
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
580
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
543
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
339
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
261
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
167
Wniosek o sprzedaż drewna
124
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4733
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2682
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2580
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2504
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2128
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
51939
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
48565
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
24699
Dotacje
20203
Kontrole wewnętrzne 2018
11976
Inne
9295
Kontrole wewnętrzne 2017
9214
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6850
Wybory samorządowe 2018
6129
Zakończone
5401
Strzelecki Budżet Obywatelski
5331
Kontrole wewnętrzne 2019
5102
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4574
wybory
4573
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4313
Plany, strategie, programy
4009
Budżet 2019
3887
Zakończone
3846
Budżet 2018
3763
Budzet 2020
3589
Wybory do parlamentu 2019
3576
Kontrole
3575
Konsultacje społeczne
3547
Zgromadzenia
3520
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3334
Budżet 2017
3267
Ochrona danych osobowych
3209
Dla inwestorów
3010
Rejestry, ewidencje, archiwa
3006
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2996
Obwodowa Komisja Wyborcza
2982
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2865
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2831
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2558
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2556
Lobbing
2412
Aktualne
2378
Aktualne wnioski
2353
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2329
Kontrole wewnętrzne
2308
Dotacje na zabytki
2277
Urząd Stanu Cywilnego
2166
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2070
Kontrole zewnętrzne
2018
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1945
Referat Ewidencji Ludności
1934
Wybory prezydenckie 2015
1886
Kontrole wewnętrzne 2020
1842
Wybory do parlamentu 2015
1837
Wybory samorządowe 2014
1833
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1822
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1818
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1808
Budżet 2016
1800
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1789
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1758
Spis wyborców
1742
Biuro Architekta Miejskiego
1732
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1730
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1723
Referat Rolnictwa
1712
Odrębne obwody głosowania
1684
Plany nieobowiązujące
1678
Refundacja ZUS
1658
Analizy
1657
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1654
oferta UKS "KUSY"
1654
Kontrola ZUS
1646
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1641
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1638
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1618
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1613
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1608
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1606
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1596
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1587
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1580
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1575
Dotacje
1573
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1562
Lata 2014 - 2020
1551
Pożyczki
1545
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1543
wniosek SKS "PIAST"
1539
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1538
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1537
Kontrola NIK
1522
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1519
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1516
Referat Organizacji
1512
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1510
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1496
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1490
Kontrola archiwum zakładowego
1490
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1483
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1483
Kontrole rok 2009
1482
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1480
Ocena warunków pracy
1471
Głosowanie przez pełnomocnika
1467
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1466
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1461
Baza ofert inwestycyjnych
1457
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1456
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1452
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1449
Sprawozdawczość
1447
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1444
Kontrola problemowa
1442
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1432
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1426
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1422
Kontrola problemowa
1421
Prace interwencyjne
1420
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1419
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1410
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1406
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1395
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1381
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1371
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1370
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1367
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1366
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1355
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1354
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1347
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1346
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1345
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1338
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1333
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1332
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1325
Kontrola sprawdzająca
1323
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1319
Ul Dziewkowicka
1313
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1300
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1300
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1294
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1291
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1289
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1270
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1254
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1207
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1172
Budżet 2022
1136
Kontrole zewnętrzne rok 2019
852
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
773
wniosek SKS "PIAST"
717
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
648
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
590
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
554
Kontrole wewnętrzne 2021
457
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
410
Kontrole zewnętrzne rok 2017
359
Kontrole zewnętrzne rok 2020
280
Kontrole zewnętrzne rok 2017
267
Kontrole zewnętrzne rok 2018
229
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
211
Kontrole zewnętrzne rok 2017
201
Kontrole zewnętrzne rok 2018
102
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3864