BIP
Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4761
Jak szukać?
4384
Najczęściej szukane informacje
3908
Redakcja BIP
3625
Zgromadzenia
39
Informacje dla niesłyszących
33
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
563906
Kadencja 2010-2014
562064
Zarządzenia Kierownika Urzędu
529086
Kadencja 2014-2018
523914
Kadencja 2002-2006
441413
Kadencja 2018-2023
168769
Rozstrzygnięte oferty pracy
66360
Aktualne oferty pracy
52479
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
46650
Urząd Miejski
38953
Zarządzenia Burmistrza
20741
Rekrutacja zakończona
14990
Struktura Urzędu
13793
Wydziały
12011
Referaty
8887
Oświadczenia majątkowe
8455
8448
Radni
8222
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6712
Władze Gminy
6046
Burmistrz
5898
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5570
Pracownicy
5407
Praktyki i staże
4936
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4659
Schemat struktury
4426
referat_gospodarki_komunalnej
4329
Referat Podatkowy
4146
Biuro Architekta Miejskiego
4136
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3891
3809
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3677
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3591
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3575
3546
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3438
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3434
Skarbnik Gminy
3403
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3390
referat_gospodarki_komunalnej_i_ochrony_srodowiska
3383
Referat Organizacji
3325
referat_ewidencji_ludnosci
3306
Sekretarz Gminy
3291
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
3282
I Zastępca Burmistrza
3201
Referat Administracyjno - Gospodarczy
3169
II Zastępca Burmistrza
3155
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
3050
referat_inwetycyjny
2993
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2951
referat_inicjatyw_gospodarczych
2914
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2895
Referat Spraw Społecznych
2895
Referat Budżetowy
2891
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2868
referat_rolnictwa
2842
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2687
Biuro Informatyki
2684
2677
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2664
Referat Sportu i Rekreacji
2542
Biuro Prawne
2470
referat_funduszy_pomocowych
2395
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2372
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2334
Referat Spraw Społecznych
2325
Inspektor Ochrony Danych
2294
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2287
Referat Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2287
2274
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2271
Referat Sportu i Rekreacji
2219
2212
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
2164
Pion Ochrony
2152
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2088
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
2046
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
2028
1996
referat_funduszy_pomocowych_i_rozwoju_gminy
1986
Biuro Prawne
1933
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1915
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1904
Biuro Architekta Miejskiego
1893
referat_inicjatyw_gospodarczych_i_promocji
1870
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1842
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1825
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1790
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1765
Pion Ochrony
1712
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1688
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2020
1672
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1660
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1607
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1589
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1562
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1548
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1520
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1503
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1485
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1477
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1464
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1440
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1437
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1433
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1428
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1424
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1406
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1388
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1382
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1378
Inspektor Ochrony Danych
1376
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1373
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1372
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1370
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1360
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1350
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1348
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1348
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1332
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1326
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1319
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1317
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1310
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1294
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1293
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1285
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1285
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1261
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1257
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1250
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1192
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2018
1147
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
1056
referat_ewidencji
1026
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
999
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
884
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
859
Koordynator do spraw dostępności
838
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
809
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
771
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
751
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
706
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
697
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
696
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
684
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
633
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
622
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
619
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
565
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
559
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
557
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
540
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
530
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
513
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
513
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
502
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
483
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
460
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
428
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
409
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
405
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
400
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
396
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
379
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
378
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
363
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
362
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
335
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
332
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
332
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
329
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
324
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
315
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
312
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
306
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
285
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
274
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
272
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
249
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
226
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
213
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
190
Elvisform
177
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
173
Elvistest
161
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
116
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
84
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2020
42
elvisbajerant
37
Oświadczenie majątkowe pracowników w/za rok 2021
36
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4774671
Ogłoszenia
550107
Dokumenty
486807
Strona główna BIP
213340
Wyniki wyszukiwania
22579
Poprzednia wersja
20484
Brak strony
18389
Poprzednia wersja
6367
Mapa witryny BIP
6239
Statystyka strony
3873
Polityka prywatności
3374
Jak szukać
3192
Zastrzeżenia prawne
3112
Instrukcja BIP
3094
Jak korzystać z BIP
3035
Redakcja BIP
3011
Deklaracja dostępności
2689
Podgląd w szablonie strony
428
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
12901
Podstawy prawne działania Gminy
7582
Budżet Gminy
6863
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5855
5190
Jednostki organizacyjne gminy
4895
Informacje dotyczące Budżetu
4512
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
4143
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
4113
Informacje dot. budżetu 2018
4014
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3882
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3519
Informacje dot. budżetu 2017
3196
Środowiskowy Dom Samopomocy
3050
Informacje dot. budżetu 2019
2993
2018 rok
2815
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2632
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2478
Sprawozdania finansowe
2356
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2231
Projekty uchwał budżetowych
2210
Raport o stanie Gminy
2137
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2110
Informacje dot. budżetu 2016
2074
2017 rok
1940
2015 rok
1861
Informacje dot. budżetu 2011
1823
Informacje dot. budżetu 2015
1813
2014 rok
1782
2016 rok
1767
Informacje dot. budżetu 2013
1760
2013 rok
1746
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1743
2010 rok
1722
2012 rok
1721
Informacje dot. budżetu 2012
1695
Informacje dot. budżetu 2014
1690
2011 rok
1682
2019 rok
1578
Informacje dot. budżetu 2020
1578
2020 rok
1509
Sprawozdania z budżetu 2016
1332
Sprawozdania z wykonania budżetu
1258
Uchwały Budżetowe
1087
Prognoza na rok 2016
1061
Uchwały dot. budżetu 2016
1059
Uchwała budżetowa 2016
1056
Sprawozdanie finansowe 2014
1035
Otwarte dane
1009
Zmiany w budżecie 2016
1004
Fundusz Sołecki
956
Fundusz Sołecki 2016
939
Baza wiedzy
805
Majątek Gminy
761
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
640
Informacje dot. budżetu 2021
592
2021 rok
439
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
128
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
347927
Kadencja IV
261590
Kadencja VI
258085
Kadencja V
248670
Kadencja III
237927
Kadencja II
206828
Kadencja I
175364
Kadencja VIII
154794
Sesje Rady Miejskiej
59919
Rada Miejska
18893
Uchwały Rady Miejskiej
12466
Skład Rady Miejskiej
7257
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6923
Komisje Rady Miejskiej
4912
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4390
Komisje
3943
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3685
Dyżury Radnych
3623
Kadencja VIII
3284
Kadencja VII
2884
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2575
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2176
Komisja Mieszkaniowa
2139
Plany pracy komisji stałych
2056
Kadencja IV
2055
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1960
Komisja Budżetu i Finansów
1943
Protokoły 2016
1884
Kadencja VI
1883
Komisja Rewizyjna
1875
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1861
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1837
Kadencja V
1827
Foryt Danuta
1695
Gola Jan
1646
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1626
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1595
Protokoły 2014
1578
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1571
Ochwat Pelagia
1570
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1566
Małycha Bogdan
1548
Rudner_Henryk_vi
1531
Szopa Teresa
1530
Protokoły 2015
1527
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1526
Bocian Józef
1525
Foryt Danuta
1524
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1519
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1518
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1515
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1502
Cedzich Norbert
1493
Rudner Henryk
1492
Bocian Józef
1489
Golec Artur
1478
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1476
Skowronek Henryk
1465
Lubiński Jerzy
1457
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1453
Zarębski Marek
1453
Małaczyński Jerzy Korwin
1450
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1449
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1448
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1445
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1445
Puzik Gabriela
1445
Kaczmarek Irena
1444
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1437
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1437
Koteluk Tadeusz
1437
Habasz Zofia
1435
Karecki Antoni
1433
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1430
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1430
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1429
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1426
Rudner Henryk
1425
Mutz Karol
1423
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1422
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1420
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1418
Urbaniak Danuta
1417
Pawlik Stanisław
1412
Bischoff Karol
1405
Pawłowski Henryk
1405
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1402
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1402
Knopik Agnieszka
1401
Bocian Józef
1399
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1397
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1395
Kaczmarczyk Joachim Józef
1394
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1393
Habasz Zofia
1392
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1389
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1388
Kocur Krystyna
1386
Biernat Grzegorz
1386
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1383
Skubis Stanisław
1383
Szłapa Krzysztof
1380
Trzeciak Stanisław
1377
Szoprun Mariusz
1376
Zarębski Marek
1375
Michalski Henryk
1375
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1375
Biegański Tadeusz
1374
Kozołup Eugeniusz
1373
Cedzich Norbert
1370
Farion_Boguslaw_vi
1369
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1367
Kachel Józef
1367
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1360
Lubiński Jerzy
1356
Morawiec Gabriela
1354
Król Dariusz
1352
Trzeciak Stanisław
1351
Kmiotek Krystyna
1350
Pasternok Józef
1348
Pasierbska Janina
1345
Kaczmarek Irena
1344
Pawłowski Henryk
1327
Pasternok Józef
1325
Koteluk Tadeusz
1323
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1311
Skowronek Henryk
1310
Cedzich Norbert Paweł
1307
Krupnik Antoni
1307
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1304
Bocian Józef
1301
Kaczmarek Irena
1293
Kaczmarczyk Józef
1292
Krawiec_Stanislaw_vi
1291
Cebula Karol
1291
Skowronek Grzegorz
1287
Macioszek Alojzy
1281
Trzeciak Stanisław
1277
Jańczyk Sylwester
1269
Urbaniak Danuta
1260
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1246
Puzik Gabriela
1246
Łoskot Małgorzata
1235
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3894
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
27887
Lista/Baza NGO
26536
Pliki do pobrania
14506
Baza organizacji pozarządowych
11946
Programy współpracy
11937
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
11080
Organizacje Pozarządowe
7619
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5761
Linki
3023
O projekcie
1629
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
812615
Spis kart informacyjnych 2016
555606
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
326907
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
149436
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
117266
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
95164
Spis kart informacyjnych 2019
72629
Ogłoszenia Burmistrza
63548
Miejscowe plany - teren wsi
57683
Miejscowe plany - teren miasta
51656
Spis kart informacyjnych 2018
43372
Spis kart informacyjnych 2017
29663
Plany nieobowiązujące
19912
Spis kart informacyjnych 2020
18813
Komunikaty i Obwieszczenia
14350
Komunikaty i wykazy
12454
Komunikaty Referatu Podatkowego
11277
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
10482
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4816
Spis kart informacyjnych 2021
4661
Wnioski - wzory pism
3716
Plany miejscowe - w toku
3555
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3534
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3174
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3152
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
3036
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2864
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2676
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
2523
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2391
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
2015
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1821
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1785
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1590
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1523
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1509
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1504
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1488
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1350
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1348
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
1004
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
975
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
433
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
289
Plan Transportowy
277
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
60
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
104179
Zakończone
85228
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
73483
Rejestr zamówienie
60827
Zamówienia w toku
45046
Zamówienia publiczne
26522
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1484
Plan postępowań o udzielenie zamówień
1189
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
154164
Dotyczące najmu lokali użytkowych
77499
Dotyczące dzierżawy gruntów
25539
Przetargi
24289
Pozostałe
5474
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
4075
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3250
Przetargi na najem lokali użytkowych
2382
Przetargi na dzierżawę gruntów
2077
Przetargi Aktualne
622
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
15804
Podatek od nieruchomości
10714
Podatki
8769
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6855
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
6237
Architektura i gospodarka przestrzenna
5845
Ochrona środowiska
4741
Nieruchomości i mienie komunalne
4378
Pozostałe sprawy
4307
Podatek od środków transportowych
4178
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
4131
Działalność gospodarcza
3788
Formularz kontaktowy
3700
Podatek rolny
3642
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3572
Rolnictwo
3318
ewidencja_ludnosci
3317
Nieodpłatna pomoc prawna
3244
Pomoc Społeczna
3170
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3165
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3020
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2936
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2799
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2772
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2692
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2535
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2491
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2474
Zajęcie pasa drogowego
2424
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2405
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2363
Opinia urbanistyczna
2352
Podatek leśny
2349
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2296
Urząd Stanu Cywilnego
2236
Decyzje o warunkach zabudowy
2180
Nabycie lokalu mieszkalnego
2165
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
2154
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
2137
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1944
Wynajem lokalu gminnego
1939
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1919
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1898
Powszechny Spis Rolny 2020
1883
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1857
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1810
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1787
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1783
Dzierżawa nieruchomości
1779
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1774
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1762
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1756
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1739
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1737
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1711
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1668
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1654
Rozgraniczenie nieruchomości
1638
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1636
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1630
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1628
Ewidencja Ludności
1620
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1619
Dodatek mieszkaniowy
1616
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1613
Dodatek energetyczny
1595
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1583
Zasiłek celowy
1580
Rejestracja zgonu
1573
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1572
Wpis do stałego rejestru wyborców
1563
Podział nieruchomości
1556
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1524
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1522
Zasiłek celowy specjalny
1511
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1506
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1504
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1500
Udostępnienie informacji publicznej
1491
Renta socjalna
1470
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1449
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1437
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1417
Świadczenie pielęgnacyjne
1402
akt_zgonu
1371
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1362
Wykaz dziennych opiekunów
1357
Opłata od posiadania psów
1326
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1178
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1160
Narodowy Spis Powszechny 2021
1159
Rejestracja urodzenia dziecka
1155
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
1070
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
989
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
962
Wielojęzyczne standardowe formularze
962
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
850
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
745
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
742
Zmiana imienia i nazwiska
742
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
729
Zaświadczenie o stanie cywilnym
716
Uznanie ojcostwa
676
Jubileusze
667
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
666
Zmiana nazwiska po rozwodzie
631
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
594
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
584
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
545
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
341
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
264
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
174
Wniosek o sprzedaż drewna
125
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4748
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2689
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2583
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2508
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
2137
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
52112
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
48594
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
24722
Dotacje
20243
Kontrole wewnętrzne 2018
11988
Inne
9313
Kontrole wewnętrzne 2017
9217
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6866
Wybory samorządowe 2018
6130
Zakończone
5419
Strzelecki Budżet Obywatelski
5339
Kontrole wewnętrzne 2019
5110
wybory
4580
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4578
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4327
Plany, strategie, programy
4020
Budżet 2019
3894
Zakończone
3860
Budżet 2018
3768
Budzet 2020
3593
Kontrole
3581
Wybory do parlamentu 2019
3580
Konsultacje społeczne
3557
Zgromadzenia
3523
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3340
Budżet 2017
3272
Ochrona danych osobowych
3213
Dla inwestorów
3019
Rejestry, ewidencje, archiwa
3011
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
3003
Obwodowa Komisja Wyborcza
2986
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2868
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2842
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2567
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2563
Lobbing
2414
Aktualne
2380
Aktualne wnioski
2364
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2334
Kontrole wewnętrzne
2313
Dotacje na zabytki
2281
Urząd Stanu Cywilnego
2168
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2076
Kontrole zewnętrzne
2021
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1955
Referat Ewidencji Ludności
1938
Wybory prezydenckie 2015
1888
Kontrole wewnętrzne 2020
1848
Wybory do parlamentu 2015
1842
Wybory samorządowe 2014
1836
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1824
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1822
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1810
Budżet 2016
1806
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1793
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1762
Spis wyborców
1744
Biuro Architekta Miejskiego
1734
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1732
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1726
Referat Rolnictwa
1714
Odrębne obwody głosowania
1687
Plany nieobowiązujące
1682
Analizy
1660
Refundacja ZUS
1660
oferta UKS "KUSY"
1658
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1655
Kontrola ZUS
1650
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1643
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1642
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1622
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1616
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1611
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1608
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1605
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1592
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1584
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1578
Dotacje
1574
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1564
Lata 2014 - 2020
1561
Pożyczki
1548
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1545
wniosek SKS "PIAST"
1541
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1539
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1539
Kontrola NIK
1527
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1521
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1519
Referat Organizacji
1514
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1513
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1500
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1493
Kontrola archiwum zakładowego
1492
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1487
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1486
Kontrole rok 2009
1486
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1482
Ocena warunków pracy
1475
Głosowanie przez pełnomocnika
1470
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1470
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1465
Baza ofert inwestycyjnych
1459
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1459
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1456
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1454
Sprawozdawczość
1449
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1447
Kontrola problemowa
1445
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1435
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1430
Kontrola problemowa
1425
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1424
Prace interwencyjne
1423
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1422
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1415
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1409
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1400
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1385
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1374
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1372
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1372
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1370
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1358
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1357
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1352
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1349
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1348
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1343
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1336
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1335
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1329
Kontrola sprawdzająca
1326
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1322
Ul Dziewkowicka
1316
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1304
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1301
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1296
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1294
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1290
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1273
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1256
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1210
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1176
Budżet 2022
1151
Kontrole zewnętrzne rok 2019
854
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
778
wniosek SKS "PIAST"
717
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
650
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
595
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
555
Kontrole wewnętrzne 2021
462
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
410
Kontrole zewnętrzne rok 2017
359
Kontrole zewnętrzne rok 2020
282
Kontrole zewnętrzne rok 2017
267
Kontrole zewnętrzne rok 2018
229
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
217
Kontrole zewnętrzne rok 2017
201
Kontrole zewnętrzne rok 2018
102
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3873