Statystyka strony - Biuletyn Informacji Publicznej


Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc
Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4572
Jak szukać?
4174
Najczęściej szukane informacje
3752
Redakcja BIP
3474
Dział: Urząd Miejski
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja 2006-2010
524925
Kadencja 2010-2014
523704
Zarządzenia Kierownika Urzędu
490265
Kadencja 2014-2018
488762
Kadencja 2002-2006
409842
Kadencja 2018-2023
144502
Rozstrzygnięte oferty pracy
61777
Aktualne oferty pracy
49935
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
44315
Urząd Miejski
36664
Zarządzenia Burmistrza
20028
Rekrutacja zakończona
14396
Struktura Urzędu
12964
Wydziały
11132
Referaty
8215
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
8129
Oświadczenia majątkowe
8011
Radni
7863
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
5934
Władze Gminy
5750
Burmistrz
5579
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
5206
Pracownicy
5146
Praktyki i staże
4713
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające
4374
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4267
Schemat struktury
4135
Referat Podatkowy
3882
Biuro Architekta Miejskiego
3744
Wydział Organizacyjny
3665
Stanowiska samodzielne i wieloosobowe
3653
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2016
3503
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2018
3453
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
3446
Wydział Finansowy
3382
Oświadczenia majątkowe za rok 2017
3339
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3337
Oświadczenia majątkowe za rok 2018
3310
3271
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzelce Opolskie
3258
Skarbnik Gminy
3188
Referat Organizacji
3124
Sekretarz Gminy
3073
Zastępca Burmistrza ds. społeczno-godpodarczych i promocji gminy
3000
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2993
Referat Administracyjno - Gospodarczy
2966
Zastępca Burmistrza ds. inwestycyjno-technicznych
2957
Referat Inwestycyjno-Techniczny
2955
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
2888
Oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych za rok 2015
2854
Referat Rolnictwa
2792
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2017
2785
Referat Zamówień Publicznych
2744
Referat Budżetowy
2726
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
2690
Referat Kadr
2661
Biuro Informatyki
2518
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
2508
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2483
Referat Sportu i Rekreacji
2424
Referat Rolnictwa
2403
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
2367
Biuro Prawne
2338
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
2269
Oświadczenia majątkowe radnych VII Kadencji za rok 2017
2214
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2208
Referat Kadr
2193
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
2192
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
2163
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
2133
Inspektor Ochrony Danych
2115
Wydział Finansowy
2106
Referat Sportu i Rekreacji
2055
Pion Ochrony
2018
Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych
1982
Referat Inwestycyjno-Techniczny
1980
Referat Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy
1964
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
1952
Referat Zamówień Publicznych
1906
Wydział Organizacyjny
1880
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1843
Biuro Architekta Miejskiego
1802
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
1792
Biuro Prawne
1786
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015
1756
Oświadczenia majątkowe za rok 2014
1740
Oswiadczenia majatkowe radnych na poczatek VIII kadencji
1726
Referat Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
1709
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014
1706
Pion Ochrony
1623
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1608
Maria Turewicz - Omielańczuk - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 31-01-2018 r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Za
1584
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1580
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007
1534
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2005
1512
Oświadczenia majątkowe za rok 2002
1493
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2004
1423
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
1417
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
1412
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013
1409
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1401
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008
1396
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
1394
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2003
1387
Oświadczenia majątkowe za rok 2011
1363
Oświadczenia majątkowe za rok 2010
1353
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
1352
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2006
1349
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009
1347
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1344
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2019
1341
Oświadczenia majątkowe za rok 2007
1334
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
1332
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010
1329
Oświadczenia majątkowe za rok 2012
1324
Oświadczenie majątkowe pracowników za rok 2020
1318
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2011
1302
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
1286
Oświadczenia majątkowe za rok 2006
1281
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2002
1276
Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2012
1272
Ewa Hałek - oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01-02-2018 r. w związku z objęciem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
1259
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
1253
Inspektor Ochrony Danych
1252
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1249
Oświadczenia majątkowe za rok 2004
1246
Oswiadczenia majatkowe radnych na koniec VII kadencji
1244
Żaneta Giemza - Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
1231
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
1230
Oświadczenia majątkowe za rok 2008
1218
Tomasz Gibki -Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1194
Czeslawa Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
1194
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich
1168
Oswiadczenia majatkowe radnych VIII kadencji za 2018 rok
1013
Referat Ewidencji Ludności
998
Marzenna Staroszczyk - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich od 30-08-2018
937
oswiadczenia_radni_2016
931
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2020
830
Oświadczenia majątkowe za rok 2019
794
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
782
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
772
Marek Życzyński - Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich do 04-08-2018
731
Maria Klimowicz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
723
Czesława Krasa - p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 11-07-2018
681
Tadeusz Urbaniak - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
671
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich od 01-10-2018
660
Koordynator do spraw dostępności
641
Czesława Krasa - Starszy Inspektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
612
Czesława Krasa - p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 30-09-2018
610
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
587
Tadeusz Goc - Burmistrz Strzelec Opolskich od 21-11-2018
542
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
536
Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji za rok 2019
531
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do 26-01-2018
521
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności do 31-01-2018
515
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do 31-01-2018
496
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności od 01-02-2018
495
administrator_bezpieczentwa_informacji
472
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
455
Józef Kampa - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
451
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
449
Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji za rok 2015
419
Violetta Zalejska - Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich
398
Barbara Malawska - Kierownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
385
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
384
Magdalena Żelazna - Sekretarz Gminy Strzelce Opolskie
383
Andrzej Wróbel - Dyrektor Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" w Strzelcach Opolskich
376
Urszula Killman - Skarbnik Gminy Strzelce Opolskie
353
Ewa Sosnowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
338
Tomasz Gibki - Wiceprezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
337
Henryk Czempiel - Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
324
Tadeusz Urbaniak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
311
Ewa Hałek-Dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
308
Marzenna Staroszczyk-Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich
292
Barbara Malawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
289
Marian Waloszyński - Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Opolskich
285
Żaneta Giemza-Jureczko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
284
Oświadczenia majątkowe w/za rok 2021
284
Tadeusz Goc-Burmistrz Strzelec Opolskich
272
Maria Feliniak - Zastępca Burmistrza Strzelec Opolskich
263
Danuta Czabańka - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
255
Henryk Nowakowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o o w Strzelcach Opolskich
250
Marian Waloszyński - oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcac
233
Danuta Czabańka - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
230
Bernadeta Sznura - Dyrektor Żłobka w Strzelcach Opolskich
208
Andrzej Zarębski - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich
201
Czesława Krasa - p.o. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
174
Elvisform
168
Elvistest
150
elvisbajerant
37
oswiadczenia_kierownikow
7
elvis_test_form
4
elvishtml
4
elvistest3
2
ksiazka_adresowa_test
2
elvis_test
1
elvisform2
1
Czeslawa_Krasa_-_p_o_Kierownik_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Strzelcach_Opolskich_do_30-09-2018
1
Dział: Informacje o BIP
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4316810
Ogłoszenia
504559
Dokumenty
393312
Strona główna BIP
201019
Poprzednia wersja
20168
Wyniki wyszukiwania
20009
Brak strony
17075
Mapa witryny BIP
5974
Poprzednia wersja
5609
Statystyka strony
3651
Polityka prywatności
3205
Jak szukać
3038
Zastrzeżenia prawne
2961
Instrukcja BIP
2922
Jak korzystać z BIP
2883
Redakcja BIP
2858
Deklaracja dostępności
2117
Podgląd w szablonie strony
389
Dział: Gmina
Podstrona Odwiedziny Ilość
Gmina
12120
Podstawy prawne działania Gminy
7112
Budżet Gminy
6491
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
5672
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)
4879
Jednostki organizacyjne gminy
4599
Informacje dotyczące Budżetu
4295
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
3956
Informacje dot. budżetu 2018
3891
Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (SWiK)
3870
Honorowi Obywatele Gminy Strzelce Opolskie
3589
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
3259
Informacje dot. budżetu 2017
3122
Środowiskowy Dom Samopomocy
2890
Informacje dot. budżetu 2019
2867
2018 rok
2733
Wieloletnia Prognoza Finansowa
2481
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS)
2352
Sprawozdania finansowe
2195
Projekty uchwał budżetowych
2110
Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
2107
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS)
2019
Informacje dot. budżetu 2016
2005
2017 rok
1863
Raport o stanie Gminy
1855
2015 rok
1786
Informacje dot. budżetu 2011
1747
Informacje dot. budżetu 2015
1735
2014 rok
1708
2016 rok
1688
Informacje dot. budżetu 2013
1686
2013 rok
1668
2010 rok
1653
2012 rok
1644
Raport o stanie Gminy za 2018 rok
1642
Informacje dot. budżetu 2014
1615
Informacje dot. budżetu 2012
1610
2011 rok
1597
2019 rok
1488
2020 rok
1411
Informacje dot. budżetu 2020
1401
Sprawozdania z budżetu 2016
1290
Sprawozdania z wykonania budżetu
1202
Uchwały Budżetowe
1036
Prognoza na rok 2016
1016
Uchwały dot. budżetu 2016
1010
Uchwała budżetowa 2016
998
Sprawozdanie finansowe 2014
988
Otwarte dane
957
Zmiany w budżecie 2016
943
Fundusz Sołecki
915
Fundusz Sołecki 2016
900
Majątek Gminy
743
Baza wiedzy
681
Raport o stanie Gminy za 2019 rok
508
Informacje dot. budżetu 2021
380
2021 rok
338
Raport o stanie Gminy za 2020 rok
39
prognoza_2014
1
wykaz_jednostek_organizacyjnych
1
Dział: Rada Miejska
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kadencja VII
324166
Kadencja IV
242660
Kadencja VI
240162
Kadencja V
230699
Kadencja III
221160
Kadencja II
191806
Kadencja I
162507
Kadencja VIII
135802
Sesje Rady Miejskiej
54901
Rada Miejska
17810
Uchwały Rady Miejskiej
11807
Skład Rady Miejskiej
6942
Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej
6394
Komisje Rady Miejskiej
4686
Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
4183
Komisje
3766
Statut Gminy Strzelce Opolskie
3528
Dyżury Radnych
3463
Kadencja VIII
3038
Kadencja VII
2786
Nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej
2512
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
2067
Komisja Mieszkaniowa
2025
Plany pracy komisji stałych
1976
Kadencja IV
1956
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy
1865
Komisja Budżetu i Finansów
1856
Protokoły 2016
1803
Kadencja VI
1785
Komisja Rewizyjna
1784
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1777
Kadencja V
1732
Komisja Gospodarki i Rozwoju
1732
Foryt Danuta
1613
Gola Jan
1566
Koteluk Tadeusz - Wiceprzewodniczący
1560
Protokół nr XXIX/2016 z dnia: 28 grudnia 2016 r.
1515
Ochwat Pelagia
1503
Protokół nr IX/2015 z dnia: 26 maja 2015 r.
1493
Protokół nr XXVII/2016 z dnia: 23 listopada 2016 r.
1491
Protokoły 2014
1490
Małycha Bogdan
1482
Bocian Józef
1463
Szopa Teresa
1454
Protokoły 2015
1449
Foryt Danuta
1449
Protokół nr XVII/2015 z dnia: 30 grudnia 2015 r.
1447
Rudner_Henryk_vi
1447
Protokół nr X/2015 z dnia: 24 czerwca 2015 r.
1444
Protokół nr XIX/2016 z dnia: 24 lutego 2016 r.
1440
Protokół nr XXVI/2016 z dnia: 26 października 2016 r.
1438
Cedzich Norbert
1432
Protokół nr XXIII/2016 z dnia: 29 czerwca 2016 r.
1425
Rudner Henryk
1425
Golec Artur
1407
Bocian Józef
1405
Skowronek Henryk
1400
Protokół nr XXI/2016 z dnia: 27 kwietnia 2016 r.
1392
Puzik Gabriela
1384
Kaczmarek Irena
1382
Obrusznik Jerzy - Wiceprzewodniczący
1381
Małaczyński Jerzy Korwin
1381
Puzik Gabriela - Przewodnicząca
1380
Protokół nr XXIV/2016 z dnia: 27 lipca 2016 r.
1379
Zarębski Marek
1379
Lubiński Jerzy
1376
Habasz Zofia
1373
Karecki Antoni
1372
Rudner Henryk
1371
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1369
Protokół nr XIV/2015 z dnia: 28 października 2015 r.
1368
Protokół nr XXII/2016 z dnia: 25 maja 2016 r.
1368
Protokół nr VI/2015 z dnia: 25 lutego 2015 r.
1361
Protokół nr XXV/2016 z dnia: 28 września 2016 r.
1361
Protokół nr XXVIII/2016 z dnia: 20 grudnia 2016 r.
1356
Protokół nr XVI/2015 z dnia: 16 grudnia 2015 r.
1354
Protokół nr VII/2015 z dnia: 18 marca 2015 r.
1353
Mutz Karol
1353
Urbaniak Danuta
1351
Bartodziej Gerhard - Przewodniczący
1350
Protokół nr XII/2015 z dnia: 26 sierpnia 2015 r.
1349
Pawlik Stanisław
1348
Bischoff Karol
1346
Protokół nr XX/2016 z dnia: 30 marca 2016 r.
1345
Koteluk Tadeusz
1344
Knopik Agnieszka
1342
Bocian Józef
1334
Protokół nr XIII/2015 z dnia: 30 września 2015 r.
1333
Kaczmarczyk Joachim Józef
1333
Protokół nr XV/2015 z dnia: 25 listopada 2015 r.
1331
Protokół nr XI/2015 z dnia: 29 lipca 2015 r.
1330
Kozołup Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
1327
Protokół nr XVIII/2016 z dnia: 27 stycznia 2016 r.
1326
Protokół nr VIII/2015 z dnia: 29 kwietnia 2015 r.
1325
Habasz Zofia
1320
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1319
Kocur Krystyna
1318
Biegański Tadeusz
1315
Pawłowski Henryk
1315
Skubis Stanisław
1315
Szoprun Mariusz
1315
Michalski Henryk
1314
Protokół nr V/2015 z dnia: 28 stycznia 2015 r.
1312
Mutz Karol - Wiceprzewodniczący
1310
Szłapa Krzysztof
1309
Kozołup Eugeniusz
1308
Zarębski Marek
1307
Biernat Grzegorz
1305
Trzeciak Stanisław
1304
Kachel Józef
1304
Karecki Antoni - Wiceprzewodniczący
1301
Puzik Gabriela - Wiceprzewodnicząca
1299
Trzeciak Stanisław
1297
Farion_Boguslaw_vi
1296
Pasternok Józef
1291
Morawiec Gabriela
1289
Pasierbska Janina
1288
Kmiotek Krystyna
1285
Cedzich Norbert
1284
Król Dariusz
1284
Kaczmarek Irena
1273
Koteluk Tadeusz
1272
Lubiński Jerzy
1265
Pasternok Józef
1262
Pawłowski Henryk
1260
Krupnik Antoni
1244
Smoleń Teresa Monika - Przewodnicząca
1242
Cedzich Norbert Paweł
1239
Skowronek Henryk
1238
Kaczmarek Irena
1236
Cebula Karol
1232
Bocian Józef
1230
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji
1229
Macioszek Alojzy
1226
Skowronek Grzegorz
1225
Kaczmarczyk Józef
1223
Krawiec_Stanislaw_vi
1221
Trzeciak Stanisław
1212
Jańczyk Sylwester
1199
Urbaniak Danuta
1198
Kowalczykiewicz Stanisław - Wiceprzewodniczący
1189
Puzik Gabriela
1183
Łoskot Małgorzata
1174
Puzik_Gabriela_-_przewodniczaca
1
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3694
Dział: Organizacje Pozarządowe
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy
25823
Lista/Baza NGO
24732
Pliki do pobrania
13555
Baza organizacji pozarządowych
11262
Programy współpracy
11187
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
10310
Organizacje Pozarządowe
7222
Projekt "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
5438
Linki
2892
O projekcie
1549
Dotacje
12
Aktualne_otwarte_konkursy_ofert
6
Zakonczone_otwarte_konkursy_ofert
4
aktualne_otwarte_konkursy_ofert2
3
Dział: Komunikaty i wykazy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016
754642
Spis kart informacyjnych 2016
515554
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
299001
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
137893
Obwieszczenia i ogłoszenia o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium
109017
Obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego
89060
Spis kart informacyjnych 2019
63107
Ogłoszenia Burmistrza
59350
Miejscowe plany - teren wsi
54360
Miejscowe plany - teren miasta
48101
Spis kart informacyjnych 2018
39101
Spis kart informacyjnych 2017
27546
Plany nieobowiązujące
18610
Komunikaty i Obwieszczenia
13345
Komunikaty i wykazy
11808
Spis kart informacyjnych 2020
11075
Komunikaty Referatu Podatkowego
10479
Komunikaty Biura Architekta Miejskiego
10015
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności
4587
Wnioski - wzory pism
3483
Plany miejscowe - w toku
3393
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
3374
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej
3122
Komunikaty Wydziału Organizacyjnego
3015
Ogłoszenia i komunikaty dot. spraw organizacji pozarządowych
2910
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku
2701
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej
2564
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego
2455
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
2236
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - od 2016
1913
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
1779
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka
1718
Plan zagosp. przestrzennego Strzelce Opolskie dla północnej częśći Osiedla Piastów Śląskich
1516
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niwki
1474
Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego
1442
Spis kart informacyjnych 2021
1440
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Dolna
1437
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
1425
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie
1310
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sucha
1274
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
1177
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego
956
Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów"
934
Plan Transportowy
263
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
183
Informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
87
publicznie_dostepny_wykaz_danych
31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
28
spis_kart_zawierajacych_informacje_o_srodowisku_i_jego_ochronie
13
studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_
3
20
1
obwieszczenie
1
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
96129
Zakończone
77951
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
68691
Rejestr zamówienie
55917
Zamówienia w toku
41948
Zamówienia publiczne
24273
Zamówienia publiczne - otwarcie ofert (online)
1418
Plan postępowań o udzielenie zamówień
571
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
1
Dział: Przetargi
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dotyczące sprzedaży nieruchomości
135826
Dotyczące najmu lokali użytkowych
68583
Dotyczące dzierżawy gruntów
23419
Przetargi
22587
Pozostałe
5053
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
3916
Przetargi Archiwalne do 2017 roku
3082
Przetargi na najem lokali użytkowych
2303
Przetargi na dzierżawę gruntów
2003
Przetargi Aktualne
593
objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
97
zakonczone
42
nie_objete_ustawa_o_zamowieniach_publicznych
39
sprzedaz_nieruchomosci
18
najem_lokali_uzytkowych
14
dzierzawa_gruntow
13
zamowienia_w_toku
9
Dział: Załatw sprawę w urzędzie
Podstrona Odwiedziny Ilość
Załatw sprawę w urzędzie
14792
Podatek od nieruchomości
10266
Podatki
8355
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności
6417
Wydanie i wymiana dowodu osobistego
5679
Architektura i gospodarka przestrzenna
5565
Ochrona środowiska
4470
Nieruchomości i mienie komunalne
4098
Pozostałe sprawy
4061
Podatek od środków transportowych
3957
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
3829
Formularz kontaktowy
3700
Działalność gospodarcza
3609
Podatek rolny
3406
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3358
ewidencja_ludnosci
3317
Rolnictwo
3156
Nieodpłatna pomoc prawna
3077
Pomoc Społeczna
3017
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2970
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2857
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
2793
odpisy_aktow_stanu_cywilnego_zaswiadczenia
2668
oplaty_skarbowe
2635
Zezwolenie na wycinkę drzewa
2621
Podmioty zajmujące się na terenie gminy Strzelce Opolskie wywozem nieczystości ciekłych
2569
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
2545
Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu
2316
Udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń
2316
Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2287
Zajęcie pasa drogowego
2260
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
2252
Podatek leśny
2250
Opinia urbanistyczna
2210
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
2186
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2150
Nabycie lokalu mieszkalnego
2062
Decyzje o warunkach zabudowy
2026
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
1999
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w gminie Strzelce Opolskie
1958
Urząd Stanu Cywilnego
1948
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1845
rejestr_urodzenia_dziecka
1823
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
1783
Wynajem lokalu gminnego
1781
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
1760
Opinia dotycząca lokalizacji i projektu reklamy
1721
Powszechny Spis Rolny 2020
1719
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1714
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1711
Opinia do wstępnego podziału nieruchomości
1706
Wymeldowanie decyzją administracyjną
1671
Dzierżawa nieruchomości
1667
Najem i zamiana lokali mieszkalnych
1665
Pomoc materialna dla uczniów ­ stypendia szkolne i zasiłki szkolne
1661
Podmioty zajmujące się na terenie Gminy Strzelce Opolskie odbiorem i utylizacją azbestu
1649
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
1647
Pomoc w formie usług opiekuńczych
1570
Specjalny zasiłek opiekuńczy
1569
Rejestr dzialalnosci regulowanej
1565
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1561
Rozgraniczenie nieruchomości
1556
O wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania; o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
1543
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
1541
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1541
Dodatek mieszkaniowy
1531
Dodatek energetyczny
1523
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
1515
Zasiłek celowy
1512
Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
1507
Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
1505
Podział nieruchomości
1479
Wpis do stałego rejestru wyborców
1477
Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
1450
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
1449
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_cywilnej
1440
Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt padłych i ubitych oraz innych odpadów,które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
1436
Zasiłek celowy specjalny
1436
Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1426
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków.
1418
Udostępnienie informacji publicznej
1406
Ewidencja Ludności
1378
Renta socjalna
1374
akt_zgonu
1371
Pobyt w mieszkaniu chronionym
1365
Zgłoszenie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzęcia należącego do gatunku objętego ochroną prawną
1344
Świadczenie pielęgnacyjne
1330
Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym
1270
Rejestracja zgonu
1266
Wykaz dziennych opiekunów
1249
Opłata od posiadania psów
1209
Szacowanie szkod powstalych w wyniku niekorzystnego zjawiska - zmiany dotyczące suszy
1195
Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia z ksiąg aktów stanu cywilnego
1103
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_obywatela_polskiego_za_granica
1060
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
1057
zmiana_imienia_i_nazwiska
1052
zawarcie_zwiazku_malzenskiego_w_formie_wyznaniowej
1038
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku
1010
Rejestracja urodzenia dziecka
960
Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
903
Narodowy Spis Powszechny 2021
845
Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
840
Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
805
Wielojęzyczne standardowe formularze
719
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (ślub konkordatowy)
716
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
637
Zmiana imienia i nazwiska
636
Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
631
Zaświadczenie o stanie cywilnym
613
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
602
Uznanie ojcostwa
595
Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
575
Jubileusze
567
osobiste_prowadzenie_gospodarstwa_rolnego
537
Zmiana nazwiska po rozwodzie
536
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
511
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
504
Zmiana imienia lub imion dziecka do 6 miesięcy
470
zaswiadczenie_potwierdzajace_kwalifikacje_rolnicze
407
Potwierdzanie umowy dzierzawy
260
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu
187
Wniosek o nasadzenie drzewa w ramach programu "Drzewo Rodzinne"
18
Urzad_Stanu_Cywilnego_i_Ewidencji_Ludnosci
13
Wniosek o sprzedaż drewna
11
Sprawozdania_Burmistrza
1
Dział: Petycje
Podstrona Odwiedziny Ilość
Petycje
4486
Petycja z dnia 7 czerwca 2016 r
2542
Petycja z dnia 6 października 2016 r
2469
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015
2385
Petycja z dnia 28 marca 2018 r
1986
Dział: Inne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualne otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
46247
Zakończone otwarte konkursy ofert/nabory wniosków
44949
Kontrole wewnętrzne 2011-2016
23291
Dotacje
19089
Kontrole wewnętrzne 2018
11095
Inne
8775
Kontrole wewnętrzne 2017
8713
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy
6401
Wybory samorządowe 2018
5965
Zakończone
5060
Kontrole wewnętrzne 2019
4636
Strzelecki Budżet Obywatelski
4624
Wybory do parlamentu europejskiego 2019
4462
wybory
4391
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta
4056
Plany, strategie, programy
3832
Budżet 2019
3731
Budżet 2018
3627
Wybory do parlamentu 2019
3466
Kontrole
3386
Zgromadzenia
3384
Budzet 2020
3382
Konsultacje społeczne
3356
Zakończone
3334
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
3177
Budżet 2017
3135
Ochrona danych osobowych
2959
Rejestry, ewidencje, archiwa
2886
Obwodowa Komisja Wyborcza
2867
Sprawozdawczość/Analizy gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2855
Dla inwestorów
2840
Wybory Prezydenta RP ząrzadzone na dzien 28 czerwca 2020r.
2784
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
2610
Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport
2434
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2385
Lobbing
2324
Aktualne
2272
Tryb uproszczony - art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferty bez konkursu)
2236
Kontrole wewnętrzne
2162
Aktualne wnioski
2151
Dotacje na zabytki
2146
Urząd Stanu Cywilnego
2088
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1940
Kontrole zewnętrzne
1897
Referat Ewidencji Ludności
1842
Wybory prezydenckie 2015
1793
Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
1779
Wybory samorządowe 2014
1752
Wybory ławników sądowych kadencja 2016-2019
1746
Plan „JEDŹ Z NAMI"
1721
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1709
Plany, strategie, programy ochrony środowiska
1704
Budżet 2016
1701
Wybory do parlamentu 2015
1699
wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego
1665
Dodatkowe nazwy miejscowości i płatna strefa parkowania
1663
Spis wyborców
1658
Biuro Architekta Miejskiego
1646
Oferta Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorow
1640
Referat Rolnictwa
1605
Odrębne obwody głosowania
1599
Analizy
1588
oferta UKS "KUSY"
1587
Plany nieobowiązujące
1585
Refundacja ZUS
1569
oferta LKS "Plon" Błotnica Strzelecka
1568
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelce Opolskie
1566
Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 r.
1557
Kontrola ZUS
1548
Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
1546
Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy
1538
Kontrola inwestycji gminy Strzelce Opolskie
1515
Szkolenie bezrobotnych pod kątem zapotrzebowania pracodawcy
1513
oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kadłub
1513
Wykaz udzielonych dotacji na zabytki
1506
Dotacje
1505
wniosek UKS Strzelce Opolskie
1503
Kontrola Powiatowej Straży Pożarnej
1484
wniosek Ludowego Klubu Sportowego „CZARNI” KALINÓW-KALINOWICE
1478
Pożyczki
1474
Kontrole zewnętrzne rok 2013
1468
Kontrole wewnętrzne 2020
1464
wniosek SKS "PIAST"
1461
Kontrola NIK
1455
Lata 2014 - 2020
1449
wniosek LKS "Jedność" Rozmierka
1444
Kontrole zewnętrzne rok 2012
1441
Kontrole zewnętrzne rok 2011
1437
Wybory ławników sądowych kadencja 2020-2023
1435
Programy wsparcia dla przedsiębiorców
1434
Kontrola archiwum zakładowego
1429
Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego USC
1427
oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Strzelcach Opolskich
1426
Referat Organizacji
1426
Zwolnienia z podatku od nieruchomości
1423
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
1413
Głosowanie przez pełnomocnika
1407
Kontrole rok 2009
1404
Kontrole zewnętrzne rok 2010
1402
Ocena warunków pracy
1402
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1400
Kontrola zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
1397
Kontrola Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1394
Głosowanie korespondencyjne w kraju
1389
Kontrola problemowa skarg i wniosków Urzędu Wojewódzkiego
1387
Baza ofert inwestycyjnych
1385
Sprawozdawczość
1379
Zaświadczenie o prawie do głosowania
1376
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
1373
Kontrola problemowa
1359
oferta Ludowego Klubu Sportowego „JEDNOŚĆ” Rozmierka
1355
Kontrola gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w latach 2008-2009 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1355
Kontrola problemowa
1354
Prace interwencyjne
1346
Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego
1345
Kontrole zewnętrzne rok 2018
1345
oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego
1336
Kontrola dokumentów przedstawionych przez Gminę Strzelce Opolskie
1326
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY
1323
Kontrola zadań w Referacie Ewidencji Ludności
1307
Kontrola archiwum zakładowego 2009
1306
Kontrola problemowa archiwum zakładowego
1300
Kontrole zewnętrzne rok 2017
1300
Kontrola z udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku tornada z dnia 15 sierpnia 2008r
1297
Kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu
1296
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska
1294
Kontrola obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
1291
Kontrola problemowa wykorzystania dotacji celowych za 2012r
1284
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
1281
Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
1275
Wybory_Prezydenta_RP_2020
1271
Kontrola sprawdzająca
1269
Zakonczone do dnia 07.05.2018
1264
Uprawnienia osób niepełnosprawnych
1256
Kontrola planowej trwałości projektu "Remont wieży Ratusza"
1247
Kontrole zewnętrzne rok 2015
1237
Zakonczone do dnia 08.05.2018
1227
Kontrola zgodności dokumentów przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu
1220
Kontrole zewnętrzne rok 2016
1215
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
1212
Ul Dziewkowicka
1203
Konsultacje projektow nowych statutow solectw
1197
Kontrole zewnętrzne rok 2014
1194
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "PIAST" Strzelce Opolskie
1148
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Strzelcach Opolskich
1102
Kontrole zewnętrzne rok 2019
766
wniosek SKS "PIAST"
693
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz liczbie dzieci dla Gminy Strzelce Opolskie
679
Informacja o kwocie dotacji na 2019 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
591
Informacja o kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
531
Wybory Prezydenta RP 2020 (odwołane)
480
Zakonczon1
442
Kontrole zewnętrzne rok 2016
395
Kontrole zewnętrzne rok 2017
345
Budżet 2022
267
Kontrole zewnętrzne rok 2017
255
Kontrole zewnętrzne rok 2018
218
Kontrole zewnętrzne rok 2017
199
Kontrole zewnętrzne rok 2020
168
Kontrole wewnętrzne 2021
139
Informacja o kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci gminy Strzelce Opolskie
133
Kontrole zewnętrzne rok 2018
99
aktualne1
88
aktualne_1
50
Wybory_Prezydenta_RP_zarzadzone_na_dzien_28_czerwca_2020_r
30
wykaz_danych_o_srodowisku
26
spis_kart
22
spis_kart_informacyjnych_aktualny
4
spis_kart_aktualne_2016
2
Informacja
2
Wybory_Prezydenta_RP
2
Wybory_Prezydenta_RP_2020_06-28
2
Uruchomienie_trybu_uproszczonego
1
RODO_warstwa
1
Oferta_Stowarzyszenia_Na_Rzecz_Rozwoju_Wsi_Kadlub
1
Kontrole_zewnetrzne_rok_2019
1
Wybory_Prezydenta_RP_2020_28_06_2020
1
Raport o stanie Gminy
1

Redakcja strony rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 3651