BIP
Programy współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej


Programy współpracy

 

rok 2024

29 listopada 2023r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LXXIV/602/2023 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • turystyka i krajoznawstwo

 

rok 2023

30 listopada 2022r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/466/2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • turystyka i krajoznawstwo
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Program współpracy na rok 2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2023-12-06 10:59 Gałka Magdalena 3.04MB
{format} Program współpracy na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2022-12-05 11:04 Gałka Magdalena 4.42MB
{format} Program współpracy na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
2021-11-29 16:06 Gałka Magdalena 2.37MB
{format} Program współpracy na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
2020-12-01 10:21 Gałka Magdalena 580.53KB
{format} Program współpracy na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1003
2019-12-04 08:41 Gałka Magdalena 848.27KB
{format} Program współpracy na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1257
2018-10-24 10:03 Gałka Magdalena 580.83KB
{format} Program współpracy na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1416
2017-12-04 10:21 Gałka Magdalena 2.5MB
{format} Program współpracy na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1560
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 4.61MB
{format} Program współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1523
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 3.7MB
{format} Zmiana w programie współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1322
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 336.92KB
{format} Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1530
2017-08-01 08:55 Kiszczyk Michał 8.28MB

Rejestr zmian strony Programy współpracy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 12:27:36
Aktualizacja publikacji
Gałka Magdalena 2023-12-06 10:56:47
Wytworzenie publikacji
Gałka Magdalena 2023-12-06 10:56:42
Zatwierdzenie
Gałka Magdalena 2023-12-06 10:56:42
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 19646