Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 26.05.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-19

Ważne do:

Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 maja 2021 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
 2. Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
 3. Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;
 4. Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/291/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa opolskiego – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III”;
 5. Uchwała Nr XXXVI/299/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/269/2020 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
 6. Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Szczepanku.
 7. Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie;
 8. Uchwała Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.;
 9. Uchwała Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.;
 10. Uchwała Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie.

 

 

Nagranie XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Protokół Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2021-06-17 09:27
Kielan Małgorzata
324.13KB
Interpelacje zgłoszone podczas obrad sesji Interpelacje zgłoszone podczas obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-06-01 13:26
Kielan Małgorzata
1.18MB
Lista obecności oraz wynik głosowań radnych Lista obecności oraz wynik głosowań radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2021-05-31 11:36
Kielan Małgorzata
1.93MB
Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu między sesjami Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-05-28 09:58
Kielan Małgorzata
903.83KB
druk nr 9 druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-05-26 09:25
Kielan Małgorzata
3.91MB
druk nr 8 druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-05-26 09:25
Kielan Małgorzata
7.49MB
do druku nr 8 i 9 do druku nr 8 i 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
2021-05-20 07:51
Kielan Małgorzata
102.84KB
druk nr 7 druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2021-05-20 07:48
Kielan Małgorzata
1.58MB
druk nr 6 druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-05-19 15:03
Kielan Małgorzata
505.31KB
druk nr 5 druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-05-19 15:02
Kielan Małgorzata
231.8KB
druk nr 4 druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2021-05-19 15:02
Kielan Małgorzata
240.39KB
druk nr 3 druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2021-05-19 15:02
Kielan Małgorzata
774.32KB
druk nr 2 druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2021-05-19 15:02
Kielan Małgorzata
882.86KB
druk nr 1 druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2021-05-19 15:01
Kielan Małgorzata
1.75MB
Porządek obrad sesji Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-05-19 14:36
Kielan Małgorzata
282.38KB
Liczba odwiedzin: 503320