BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LV Sesja Rady Miejskiej - 28.09.2022 r.

Data publikacji: 2022-09-21

Ważne do:

Obrady LV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 28 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr LV/448/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Strzelcach Opolskich;  

Uchwała nr LV/449/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie” 

Uchwała nr LV/450/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

Uchwała nr LV/451/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r. 

Uchwała nr LV/452/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.

Nagranie LV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2023-05-04 10:24 Kielan Małgorzata 252.8KB
{format} Interpelacje radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2022-10-04 08:51 Kielan Małgorzata 603.41KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2022-10-04 08:44 Kielan Małgorzata 476.09KB
{format} Odpowiedź na interpelację
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2022-09-29 10:36 Kielan Małgorzata 393.49KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2022-09-29 08:26 Kielan Małgorzata 0.94MB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2022-09-28 12:22 Kielan Małgorzata 4.77MB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2022-09-28 12:22 Kielan Małgorzata 9.96MB
{format} do druku D i E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2022-09-21 15:06 Kielan Małgorzata 126.01KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2022-09-21 15:05 Kielan Małgorzata 553.12KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2022-09-21 15:05 Kielan Małgorzata 9.61MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2022-09-21 15:04 Kielan Małgorzata 466.45KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
2022-09-21 11:57 Kielan Małgorzata 188.38KB
Liczba odwiedzin: 747212