Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK
Opis Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż edukacyjnej tablicy interaktywnej (przyrządu edukacyjnego), jako dodatkowego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, umożliwiającej efektywne przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki w ramach prowadzonych lekcji na PSZOK, we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji dla projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania GOK.271.3.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia 2020-06-05
Termin składania ofert 2020-06-17 , do godziny: 14:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Aleksandra Golec - tel. 77 4049342; mail – ekologika@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2020-06-19 10:52
Goczoł Jacek
723.78KB
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2020-06-15 10:58
Goczoł Jacek
246.44KB
Załącznik nr 1 - Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia Załącznik nr 1 - Szczegołowy Opis Przedmiotu Zamowienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2020-06-05 13:28
Goczoł Jacek
265.14KB
Załącznik nr 2 - loga Załącznik nr 2 - loga
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2020-06-05 13:24
Goczoł Jacek
155KB
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy Załącznik nr 3- Formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-06-05 13:23
Goczoł Jacek
84.5KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2020-06-15 09:26
Goczoł Jacek
87KB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2020-06-15 09:33
Goczoł Jacek
64.5KB
Projekt umowy Projekt umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2020-06-05 13:22
Goczoł Jacek
219.62KB
Liczba odwiedzin: 70254