Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2019-09-16 10:51:48
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2019-09-16 10:51:48 Szuba Piotr Uchwała Nr 304/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez gminę Strzelce Opolskie [OPINIA POZYTYWNA] Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-09-16 10:08:13 Rus Piotr INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/RPO/14-20/2019 z kontroli przeprowadzonej w związku z realizacją przez Gminę Strzelce Opolskie projektu nr RPOP.05.02.00-16-0022/17 pn.:"Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, pod nazwa "Eko-logika", w ramach poddziałania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
2019-09-16 09:49:05 Świenty Radosław Brak elementu Zmiana właściwości strony
Liczba odwiedzin: 1502830