Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2020
Opis Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenów gminy Strzelce Opolskie, z dachów i pryzm oraz transport i zdeponowanie odebranych materiałów na odpowiednim składowisku (posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów) Zakres zamówienia obejmuje usuwanie wyrobów zwierających azbest z 16 dachów budynków gospodarczych i 2 altan (ok. 1 460 m2, 16,06 Mg) oraz z 19 pryzm (ok. 1 460 m2, 15,62 Mg) znajdujących się na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz transport do odpowiedniego składowiska odpadów
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.5.5.2020
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia "Zapytanie ofertowe"
Data ogłoszenia 2020-06-15
Termin składania ofert 2020-06-23 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek Referat Zamówień Publicznych tel: 77/404-93-38 e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze wykonawcy Informacja o wyborze wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2020-06-25 13:43
Waloszek Hubert
198.09KB
Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
2020-06-23 11:45
Goczoł Jacek
99.81KB
Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2020-06-15 14:38
Waloszek Hubert
78.5KB
Specyfikacja warunków zamówienia Specyfikacja warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
2020-06-15 14:39
Waloszek Hubert
626.39KB
Przedmiary Przedmiary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2020-06-15 14:39
Waloszek Hubert
3.34MB
Formularze Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2020-06-15 14:44
Waloszek Hubert
486.64KB
Formularze Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2020-06-15 14:44
Waloszek Hubert
46.19KB
Liczba odwiedzin: 70257