Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2021 r.
Opis Zarządzanie targowiskiem miejskim, w szczególności obejmuje: właściwe prowadzenie targowiska tj.: stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia handlu obwoźnego, pobór wszelkich opłat związanych z handlem na targowisku, nadzorowanie przestrzegania przez osoby i podmioty prowadzące sprzedaż na targowisku regulaminu targowiska i innych obowiązujących przepisów prawa; administrowanie i utrzymanie całej nieruchomości (w tym budynku administracyjnego wraz z szaletami, straganów, płyty targowiska i parkingów) w stanie niepogorszonym
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania IG
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia 2021-02-05
Termin składania ofert 2021-02-18 , do godziny: 15:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Henryk Czempiel
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2021-03-04 08:02
Goczoł Jacek
194.88KB
Formularz ofertowy Targowisko 2021 Formularz ofertowy Targowisko 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
2021-02-05 14:18
Goczoł Jacek
64KB
Formularz ofertowy Targowisko 2021 Formularz ofertowy Targowisko 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2021-02-05 14:18
Goczoł Jacek
96.68KB
Opis warunków zamówienia 2021 Opis warunków zamówienia 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
2021-02-05 14:18
Goczoł Jacek
85KB
Formularz ofertowy Targowisko 2021 Formularz ofertowy Targowisko 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2021-02-05 14:17
Goczoł Jacek
96.68KB
Liczba odwiedzin: 86195