Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie
Opis Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie gminy Strzelce Opolskie na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w szczególności polegające na: przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów zebranych selektywnie, odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i drobnych elektroodpadów z punktów mobilnego PSZOK i akcji prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie oraz oddaniu przyjętych odpadów do zagospodarowania.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie, działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Gminy Jemielnica
Numer postępowania ZP.271.1.5.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-06-03
Termin składania ofert 2020-06-12 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
2020-06-29 14:20
Goczoł Jacek
99.35KB
Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
2020-06-25 13:24
Waloszek Hubert
103.4KB
Zbiorcze zestawienie ofert Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
2020-06-12 12:01
Goczoł Jacek
225.38KB
(ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieBZP (ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieBZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2020-06-03 14:19
Goczoł Jacek
132.2KB
(ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieTablica (ZP.271.1.5.2020).OgłoszenieTablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2020-06-10 09:44
Goczoł Jacek
234.04KB
(ZP.271.1.5.2020).SIWZ (pdf) (ZP.271.1.5.2020).SIWZ (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2020-06-03 14:19
Goczoł Jacek
1.58MB
(ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (pdf) (ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2020-06-03 14:18
Goczoł Jacek
449.4KB
(ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (docx) (ZP.271.1.5.2020).Zal.SIWZ-Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
2020-06-03 14:18
Goczoł Jacek
58.53KB
Liczba odwiedzin: 50588