Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie. W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z następującego zakresu: • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi), • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, • remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, • regulacja urządzeń podziemnych, • remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, • wymiana krawężników, • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na zimno. Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.13.2020
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-12-30
Termin składania ofert 2021-01-21 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2021-01-21 13:34
Goczoł Jacek
142.16KB
Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w BZP) Ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane w BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-12-30 14:14
Waloszek Hubert
127.13KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2020-12-30 14:14
Waloszek Hubert
729.92KB
Przedmiar robót - załącznik do SIWZ Przedmiar robót - załącznik do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
2020-12-30 14:15
Waloszek Hubert
200.29KB
Specyfikacje techniczne (STWiOR) - załącznik do SIWZ Specyfikacje techniczne (STWiOR) - załącznik do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-12-30 14:16
Waloszek Hubert
1.41MB
Wzory formularzy (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2020-12-30 14:17
Waloszek Hubert
332.63KB
Wzory formularzy (docx) Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2020-12-30 14:18
Waloszek Hubert
56.45KB
Liczba odwiedzin: 60756