Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem wprowadzonych w SIWZ zmian) i obejmuje w szczególności: wykonanie remonty nawierzchni placu Żeromskiego i okalających go ulic, renowacja i przesunięcie o kilkanaście metrów pomnika Żeromskiego, wykonanie remontu podziemia pod placem oraz wykonanie przeszklenia nad wejściami do podziemi, wykonanie oświetlenia, instalacji elektrycznej (w tym instalacja audiowizualna), zieleni wokół placu i małej architektury (kurtyna wodna, struga wodna).
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.14.2020
Status
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-12-31
Termin składania ofert 2021-01-15 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2021-01-15 12:47
Goczoł Jacek
215.69KB
Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z 8 i 11 stycznia 2021 r.) Wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski z 8 i 11 stycznia 2021 r.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2021-01-12 21:15
Goczoł Jacek
289.51KB
Ogloszenie o zamówieniu publicznym (opublikowane w .BZP) Ogloszenie o zamówieniu publicznym (opublikowane w .BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2020-12-31 13:47
Waloszek Hubert
252.13KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2020-12-31 13:48
Waloszek Hubert
1.29MB
Przedmiary robót (zip) Przedmiary robót (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2020-12-31 13:48
Waloszek Hubert
3.08MB
Dokumentacja projektowa - branża budowlana i drogowa (zip) Dokumentacja projektowa - branża budowlana i drogowa (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
2020-12-31 13:50
Waloszek Hubert
50.36MB
Dokumentacja projektowa - branża elektryczna (zip) Dokumentacja projektowa - branża elektryczna (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2020-12-31 13:51
Waloszek Hubert
15.31MB
Dokumentacja projektowa - branża instalacyjna (zip) Dokumentacja projektowa - branża instalacyjna (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2020-12-31 13:52
Waloszek Hubert
17.32MB
Specyfikacja techniczna - SITWOR (zip) Specyfikacja techniczna - SITWOR (zip)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2020-12-31 13:53
Waloszek Hubert
2.03MB
Wzory formularzy (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-12-31 13:53
Waloszek Hubert
1.07MB
Wzory formularzy (docx) Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-12-31 13:54
Waloszek Hubert
56.21KB
Liczba odwiedzin: 60760