Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowanie dokumentacji projektowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej: (część 1 zamówienia) - remontu i wymiany nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i chodników, a także montażu instalacji nawadniającej zieleń na placu, oświetlenia ulicznego, monitoringu, odwodnienia placu i ulic oraz małej architektury wraz z adaptacją podziemi placu a także, iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i w Cafe Cultura; (część 2 zamówienia) - remontu i adaptacji budynku A i B przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ekonomii społecznej, społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne. Zakres każdej z dwóch części zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) poprzedzonej koncepcją programowo-przestrzenną, w tym również przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.7.2019
Status
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-04-02
Termin składania ofert 2019-04-12 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (tel. 77/404-93-38, e-mail przetargi@strzelceopolskie.pl)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
2019-04-12 14:20
Goczoł Jacek
239.34KB
Ogłoszenie (w BZP) Ogłoszenie (w BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2019-04-02 15:01
Waloszek Hubert
183.11KB
Ogłoszenie (tablica) Ogłoszenie (tablica)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2019-04-02 15:02
Waloszek Hubert
261.43KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2019-04-02 15:23
Waloszek Hubert
878.7KB
PFU (I część zamówienia -rewitalizacja Palcu Żeromskiego) PFU (I część zamówienia -rewitalizacja Palcu Żeromskiego)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2019-04-02 15:02
Waloszek Hubert
28.64MB
Zdjęcia - szczeliny (zadanie 1) Zdjęcia - szczeliny (zadanie 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2019-04-02 15:04
Waloszek Hubert
3.24MB
PFU (II część zamówienia -remont budynków przy ulicy Zamkowej) PFU (II część zamówienia -remont budynków przy ulicy Zamkowej)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2019-04-02 15:04
Waloszek Hubert
23.01MB
Umowa o dofinansowanie Projektu Umowa o dofinansowanie Projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2019-04-02 15:05
Waloszek Hubert
6.34MB
Wzory formularzy (docx) Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2019-04-02 15:06
Waloszek Hubert
93.22KB
Wzory formularzy (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2019-04-02 15:06
Waloszek Hubert
403.09KB
Liczba odwiedzin: 22986