Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalinowice
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kalinowice o minimalnych parametrach technicznych opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2019) i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowicach
Numer postępowania OSP.271.1.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-07-08
Termin składania ofert 2019-07-19 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2019-07-22 14:47
Goczoł Jacek
89.31KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2019-07-19 12:51
Goczoł Jacek
100.85KB
Wyjaśnienia do SIWZ (2019-07-16) Wyjaśnienia do SIWZ (2019-07-16)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2019-07-16 13:50
Goczoł Jacek
163.15KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2019-07-08 14:03
Goczoł Jacek
174.66KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2019-07-08 14:03
Goczoł Jacek
642.6KB
Załacznik nr 1 do SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2019-07-08 14:03
Goczoł Jacek
113.81KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2019-07-08 14:02
Goczoł Jacek
334.45KB
Formularze (doc) Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2019-07-08 14:02
Goczoł Jacek
255.5KB
Liczba odwiedzin: 41260