Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
Opis Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 1052990, ulicy Strzeleckiej w miejscowości Dziewkowice, gmina Strzelce Opolskie Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: poszerzenie istniejącej jezdni, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.14.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-16
Termin składania ofert 2019-10-01 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510216352-N-2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510216352-N-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2019-10-10 14:45
Goczoł Jacek
131.38KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2019-10-03 14:37
Goczoł Jacek
93.24KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2019-10-01 12:09
Goczoł Jacek
105.28KB
Ogłoszenie BZP Ogłoszenie BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2019-09-16 15:51
Waloszek Hubert
177.24KB
Ogłoszenie Tablica ogłoszeń Ogłoszenie Tablica ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2019-09-16 15:51
Waloszek Hubert
157.29KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (271.1.14.2019) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (271.1.14.2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2019-09-16 15:52
Waloszek Hubert
1.19MB
Przedmiary robót Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2019-09-16 15:52
Waloszek Hubert
1.3MB
Dokumentacja projektowa (metryka zbiorcza) Dokumentacja projektowa (metryka zbiorcza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2019-09-16 15:59
Waloszek Hubert
137.37KB
Dokumentacja projektowa (część drogowa) Dokumentacja projektowa (część drogowa)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2019-09-16 16:02
Waloszek Hubert
1.53MB
Dokumentacja projektowa (zagospodarowania) Dokumentacja projektowa (zagospodarowania)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2019-09-16 16:01
Waloszek Hubert
777.92KB
Dokumentacja projektowa (część elektryczna) Dokumentacja projektowa (część elektryczna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2019-09-16 15:53
Waloszek Hubert
2.42MB
Dokumentacja projektowa (część sanitarna) Dokumentacja projektowa (część sanitarna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2019-09-16 16:04
Waloszek Hubert
4.65MB
Dokumentacja projektowa (projekt OR) Dokumentacja projektowa (projekt OR)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2019-09-16 16:07
Waloszek Hubert
5.47MB
Dokumentacja projektowa (badania gruntu) Dokumentacja projektowa (badania gruntu)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2019-09-16 16:08
Waloszek Hubert
3.19MB
Dokumentacja projektowa (uzgodnienia) Dokumentacja projektowa (uzgodnienia)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2019-09-16 16:10
Waloszek Hubert
10.13MB
Dokumentacja projektowa (STWIOR) Dokumentacja projektowa (STWIOR)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2019-09-16 16:10
Waloszek Hubert
2.18MB
Wzory formularzy (pdf) Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2019-09-16 16:11
Waloszek Hubert
474.45KB
Wzory formularzy (docx) Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2019-09-16 16:11
Waloszek Hubert
50.81KB
Liczba odwiedzin: 40844