Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiot zamówienia stanowią dwie części: część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”; część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.17.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-10-16
Termin składania ofert 2019-11-04 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty (czynność powtórzona) Informacja o wyborze oferty (czynność powtórzona)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2019-11-22 11:39
Waloszek Hubert
126.06KB
8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2019-11-13 10:38
Goczoł Jacek
119.83KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
2019-11-04 12:13
Goczoł Jacek
200.01KB
Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dnia 2019-10-25) Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dnia 2019-10-25)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2019-10-28 16:15
Waloszek Hubert
202.43KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2019-10-17 13:28
Goczoł Jacek
257.62KB
Ogłoszenie o zamówieniu - BZP Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2019-10-17 13:28
Goczoł Jacek
185.23KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2019-10-17 13:27
Goczoł Jacek
1.08MB
Przedmiary robót Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
2019-10-16 13:58
Goczoł Jacek
1.88MB
Dokumentacja-Architektura Konstrukcja Dokumentacja-Architektura Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
2019-10-16 13:58
Goczoł Jacek
16.36MB
Dokumentacja-Instalacje CO Dokumentacja-Instalacje CO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2019-10-16 13:57
Goczoł Jacek
4.38MB
Dokumentacja-Instalacje elektryczne i słaboprądowe Dokumentacja-Instalacje elektryczne i słaboprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2019-10-16 13:57
Goczoł Jacek
4.91MB
Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2019-10-16 13:56
Goczoł Jacek
1.42MB
Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2019-10-16 13:56
Goczoł Jacek
3.34MB
Dokumentacja-STWiOR Dokumentacja-STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
2019-10-16 13:56
Goczoł Jacek
460.14KB
Zdjęcia witraży Zdjęcia witraży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2019-10-16 13:55
Goczoł Jacek
16.04MB
Rysunki dodatkowe - przekroje Rysunki dodatkowe - przekroje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2019-10-28 16:14
Waloszek Hubert
541.77KB
Harmonogram realizacyjny Harmonogram realizacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2019-10-16 13:55
Goczoł Jacek
166.23KB
Formularze (pdf) Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
2019-10-16 13:55
Goczoł Jacek
409.54KB
Formularze (docx) Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2019-10-16 13:55
Goczoł Jacek
55.8KB
Liczba odwiedzin: 54789