Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 230/91 w Strzelcach Opolskich Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) poprzedzonej koncepcją programowo-przestrzenną, w tym również przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.4.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-02-14
Termin składania ofert 2020-02-28 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (77/404-93-38, przetargi@strzelceopolskie.pL)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2020-03-11 10:57
Goczoł Jacek
225.2KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
2020-02-28 13:17
Goczoł Jacek
112.72KB
Wyjaśnienia nr 1 (2020-02-18) Wyjaśnienia nr 1 (2020-02-18)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
2020-02-19 11:25
Goczoł Jacek
175.35KB
Ogłoszenie z BZP Ogłoszenie z BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
2020-02-14 13:25
Waloszek Hubert
129.38KB
Ogłoszenie tablica Ogłoszenie tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2020-02-14 13:26
Waloszek Hubert
84.59KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2020-02-14 13:26
Waloszek Hubert
583.26KB
Dokument pomocniczy - projekt budowlany ist. budynku Dokument pomocniczy - projekt budowlany ist. budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2020-02-14 13:27
Waloszek Hubert
26.65MB
Dokument pomocniczy - koncepcja Dokument pomocniczy - koncepcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2020-02-14 13:28
Waloszek Hubert
7.07MB
Dokument pomocniczy - Projekt droga i kanalizacji deszczowej Dokument pomocniczy - Projekt droga i kanalizacji deszczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
2020-02-14 13:28
Waloszek Hubert
7.14MB
Dokument pomocniczy - geologia Dokument pomocniczy - geologia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2020-02-14 13:29
Waloszek Hubert
5.76MB
Wzór formularzy (pdf) Wzór formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2020-02-14 13:43
Waloszek Hubert
380.84KB
Wzór formularzy (docx) Wzór formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2020-02-14 13:45
Waloszek Hubert
49.5KB
Liczba odwiedzin: 54787