Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacja

Data publikacji: 2015-08-25

Ważne do:

Szanowni Mieszkańcy,


informujemy, że dnia 26 sierpnia 2015r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich na XII sesji zamierza przyjąć projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie”.

Podstawą formalną opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie” jest Uchwała Nr XLI/324/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie realizowanego w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)” (konkurs nr 2/POliŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie” jest dokumentem strategicznym, którego istotą jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Dokument składa się z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dot. zużycia paliw i energii na terenie Gminy Strzelce Opolskie oraz planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych, wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2015-2020.

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Pomogą również osiągnąć cele określone przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Dodatkowo wzmocnią działania na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Strzelce Opolskie, na terenie której odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przyjęcie planu otworzy drogę do dofinansowania inwestycji zawartych w dokumencie a obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie. Informacja dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2017-06-27 10:28
konto intracom
581.45KB
Liczba odwiedzin: 223937