Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

Data publikacji: 2017-11-20

Ważne do:

Do 11 grudnia 2017 r. potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.

Przedmiotem dokumentu są długoterminowe działania naprawcze, plan działań krótkoterminowych oraz uszczegółowienie zagadnień związanych z analizą jakości powietrza i opisem uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i lokalnych wybranych kierunków działań naprawczych.

Projekt Programu dostępny jest na stronie http://bip.opolskie.pl/2016/10/programy-ochrony-powietrza/  oraz http://bip.opolskie.pl/2017/11/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-opolskiej-i-strefy-miasta-opola-ze-wzgledu-na-przekroczenie-po/.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można elektronicznie na adres
e-mail: dos@opolskie.pl;  pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 45-867 Opole, ul. Hallera 9.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne dnia 4 grudnia br. o godzinie 9.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich ul. Jordnaowska 2 (II piętro). Zaprtaszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Projekt Programu zostanie przekazany Sejmikowi Województwa Opolskiego na początku 2018 roku.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie.pdf Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2017-11-27 08:37
Landwójtowicz Agata
510.35KB
Liczba odwiedzin: 153886