Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr 4857/3, 5061/1, 5061/7 i 5061

Data publikacji: 2018-02-13

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 12.02.2018r.

 

GK.6220.24.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek PPH „Bamar – Pol” D. Błacha Sp. J. z siedzibą w Opolu przy ul. Granicznej 2, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.24.2017 z dnia 12.02.2018r.
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Strzelcach Opolskich
przy ul. 1 Maja 50 na działkach o nr nr 4857/3, 5061/1, 5061/7 i 5061/8 obręb Strzelce Opolskie.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 13 lutego do 26 lutego 2018r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2018-02-13 14:12
Koszela Adam
345.85KB
Liczba odwiedzin: 209932