Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do recyklingu materiałów potartacznych na potrzeby zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji: 2019-04-12

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 11.04.2019r.

 

GK.6220.16.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 24.07.2018r. Kronospan OSB Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy
ul. Wojska Polskiego 3, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich
nr GK.6220.16.2018 z dnia 5.04.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do recyklingu materiałów potartacznych
na potrzeby zakładu Kronospan OSB Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52,
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działkach o nr nr 4723, 5061/37, 5061/38, 5061/42, 5062/28, obręb Strzelce Opolskie.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2019r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2019-04-12 15:36
Koszela Adam
368.99KB
Liczba odwiedzin: 185484