Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr 535/11 i 535/13 obręb Szymiszów.

Data publikacji: 2018-02-13

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 12.02.2018r.

 

GK.6220.68.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pani Eweliny Zawadzkiej zam. w Otmicach przy ul. Prusa 13, została wydana
decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.68.2016 z dnia 12.02.2018r.
o zmianie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.10.2014.AK5 z dnia 14.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 13 lutego do 26 lutego 2018r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2018-02-13 14:20
Koszela Adam
348.99KB
Liczba odwiedzin: 220512