Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej stacji paliw na terenie KSSE w Strzelcach Opolskich.

Data publikacji: 2018-07-10

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 9.07.2018r.

 

GK.6220.28.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 23.10.2017r. Kronospan OSB Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy
ul. Wojska Polskiego 3, została wydana decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich
nr GK.6220.28.2017 z dnia 9.07.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej stacji paliw płynnych w Strzelcach
Opolskich na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 5062/16 obręb 0082, Strzelce Opolskie.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej
na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można
zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1 (II piętro, pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu
tj.: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek ÷ piątek od 730 do 1530.

 

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

w dniach od 10 lipca do 23 lipca 2018r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Obwieszczenie 6 skan.pdf Obwieszczenie 6 skan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
2018-07-10 10:18
Koszela Adam
351.46KB
Liczba odwiedzin: 185666